”Vi vill inte att finlandssvenskarna glöms bort i Sverige”

Barbro Allardt Ljunggren har i snart 30 års tid drivit en enveten kamp för att finlandssvenskarna ska klassas som en nationell minoritet i Sverige. Denna vår manglas frågan i de politiska kabinetten i Stockholm igen.
15.1.2018 - 06.00

Nazistretoriken är vardag i Bulgarien – romerna för rädda för att protestera

I Europa är bilden av romer färgad av tiggarna på våra gator, i deras hemland av partisk och populistisk medierapportering som framställer dem som lata och kriminella. Det pratas mycket om romer, men det pratas på fel sätt. Det skapar frustration och otrygghet, säger romerna Galya Stoyanova och Ognyan Isaev.
25.12.2017 - 23.58

Ett "hej" på turkiska kan ge böter i Bulgarien

”Åk hem, ni är maskar och vi ska krossa er”. Så kan det låta när ett riksdagsparti talar till ett annat i Bulgarien. Nationalismen har slagit hårt mot landets minoriteter och Bulgariens turkar känner sig allt mer trängda i sitt hemland.
24.12.2017 - 23.58

Justitieministeriet: Språkklimatet i Finland har blivit sämre

Det brister i attitydklimatet gentemot olika språkminoriteter i Finland. Nu föreslår Justitieministeriet en kartläggning och uppföljning av den hatretorik som florerar på språkliga grunder. Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen presenterades på Ständerhuset på tisdagen.
19.12.2017 - 18.48

Lilla Finland finns i Sverige – nu vill sverigefinländare ha erkännande

När Finland fyller 100 år firar många också i Sverige. I landet finns ändå över 700 000 sverigefinländare. I Eskilstuna, sverigefinnarnas huvudstad, möter vi dem i flera generationer. Här finns Sveriges enda finska restaurang, här köps finskt bröd och här sjungs karaoke på finska. Och trots en viss längtan är staden ändå för de flesta – hemma.
4.12.2017 - 05.55

Muslimer vittnar om massaker i Burma – "Urskillningslöst massdödande"

De burmesiska soldaterna spärrade ingången till moskén – sedan började dödandet. Rohingyer som flytt våldets Burma vittnar om fasaväckande övergrepp.
10.9.2017 - 10.43

Internationell press på Finland: Reformera translagen

Finland är nu det enda nordiska land som kräver att transpersoner som officiellt vill ändra sin könstillhörighet ska sakna fortplantningsförmåga, det vill säga bli steriliserade.
25.7.2017 - 19.25

Domstol slog fast: Rysk homolag diskriminerande

Den kontroversiella ryska lag som förbjuder spridning av "homosexuell propaganda" är diskriminerande, slår Europadomstolen för mänskliga rättigheter fast.
20.6.2017 - 13.04

Stoltheten växer i Svenskfinland: "Pride ska vara en folkfest"

Vill du delta i en pridefestival i sommar? I så fall är möjligheterna många i Svenskfinland.
19.6.2017 - 10.29

Insändare: Förringade skillnader

Det är ett synnerligen långsökt resonemang att den status en grupp som härstammar från en annan har i ett helt annat land skulle kunna vara farlig för ursprungsgruppen.
17.5.2017 - 05.45

Insändare: Finlandssvenskarnas minoritetsstatus: Ingen extra gaffel utan ett helt smörgåsbord av optioner

Exakt vilka fördelar nationell minoritetsstatus har är svåröverblickbart men några nackdelar torde inte finnas.
10.5.2017 - 05.55

Samerna får inte tillräckligt med respekt

Respektera Sametinget som samernas officiella organ och se till att tinget får rillräckliga resurser för att utföra sitt arbete. Det föreslår tankesmedjan Magma i en ny pamflett som presenteras i dag.
26.4.2017 - 10.28

Svenskt riksdagsutskott kräver utredning: Ska finlandssvenskar bli nationell minoritet i Sverige?

Borde finlandssvenskar bli en nationell minoritet i Sverige? Det kräver nu den svenska riksdagens konstitutionsutskott att regeringen låter utreda. Sverigedemokraterna reserverar sig med motiveringen att "den finlandssvenska minoriteten räknas till den svenska nationen".
20.4.2017 - 16.24

Katarina Koivisto

Ledarkrönika: Känslan av minoritet

”Det är för jävligt med svenska, ska man faktiskt tvingas lyssna på när folk talar det med hög röst”?
19.3.2017 - 06.00

Insändare: Ha respekt för människor från minoriteter som inte vill assimileras

En viktig del av barnets identitet är tron eller livsåskådningen och det är inget märkligt med att den varierar i en mångkulturell skola.
11.3.2017 - 05.55

Samer hoppas på första dubbade filmen

Hela den samiska kulturen skulle gynnas av att barnfilmer dubbas till samiska. Det anser de samiska konstnärerna Jenni Laiti och Anne Kirste Aikio. I dagsläget finns inga barnfilmer dubbade till samiska.
28.1.2017 - 19.37

Nordiska samekonventionen en beskvikelse – "Är det här äkta självstyre?"

Många samer är besvikna på förhandlingsresultatet om en nordisk samekonvention som nåddes i slutet av fjolåret. Resultatet innehåller små framsteg men förväntningarna var mycket högre, säger Sametingsledamoten Jan Saijets till FNB.
22.1.2017 - 18.12

Jourreformens öde avgörs i dag – oppositionen vill förkasta

20.12.2016 - 07.59

Amnesty anklagar Burma för svåra övergrepp

19.12.2016 - 07.28

Magma-pamflett: Svenskfinland enas av ständiga yttre hot

Skolan, medierna och känslan av samhörighet garanterar en finlandssvensk framtid. Det säger Björn Sundell som analyserat aktuella utmaningar för svenskan.
8.12.2016 - 16.11