Reningsverken stoppar mikroplaster – svårare att hejda utsläpp på andra håll

De flesta finländska vattenreningsverk eliminerar 99 procent av mikroplasterna. Ska vi skona miljön måste vi veta på vilka andra vägar mikroplasterna sprids, säger Julia Talvitie som disputerar i ämnet.
26.4.2018 - 05.51