miljö
»

Finland förbereder sig på EU-direktiv – nu ska plastkonsumtionen ner

Miljöministeriet börjar bereda det nationella genomförandet av EU-direktivet om engångsplast.
5.12.2019 - 16.02

Vårdö ska bli stadsbornas nya utfärdsmål, tills framtidsplanerna klarnar

3.12.2019 - 16.15 Premium

Insändare: Beslut ska fattas i skogen och inte i myndigheternas korridorer

Den biologiska mångfalden framställs ibland som ett skäl att övergå till kontinuerlig beståndsvård. Forskningen är emellertid inte alls entydig på den punkten.
30.11.2019 - 05.50

Över hälften av världens regnskogar ödelagda

Över hälften av världens kvarvarande regnskogsområden är helt eller delvis ödelagda. Det visar en genomgång gjord av norska Regnskogfondet.
27.11.2019 - 16.54

Finlands miljöcentral tilldelades pris för främjande av öppen vetenskap

Priset delades ut för första gången någonsin.
26.11.2019 - 10.39

Insändare: Flytta vindkraftverken till Helsingfors!

Talrika familjer i västra Finland har blivit tvungna att lämna sina hem på grund av vindkraftverkens negativa inverkan på hälsan.
25.11.2019 - 05.55

Insändare: Politikerna gick på myten om elbilen

Nu har statsminister Antti Rinne uttryckt farhågor för att övergången till elbilar kan minska statens inkomster.
25.11.2019 - 05.48

Nytt skogsskyddsområde i Sotkamo – "En verklig pärla"

Ett 190 hektar stort skogsområde i Sotkamo skyddas tack vare ett samarbete mellan Miljöministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, Stiftelsen för naturarvet och markägaren Forest Holding Finland.
20.11.2019 - 12.33

Rederierna: "Finländska färjor har levererat sitt avfall till hamnar redan i åratal"

Miljölagstiftningen i EU vad gäller fartygens avfall kommer att ändras. Syftet är att minska på avfall i haven.
15.11.2019 - 20.08

Rävtumult i matbutik – bet en kund i skon

15.11.2019 - 16.06

Miljöcentralen: Enbart en del av bioplasterna bryts snabbt ner i Östersjön

Finländska företag marknadsför sina bioplaster som nedbrytbara i naturen, men det behöver inte ha testats.
14.11.2019 - 11.25

Insändare: Äter ingen rönnbär längre?

Speciellt i år tycker jag att småfåglarna har minskat, vilket tyvärr förra sommaren i medierna bekräftades med att vårt fågelbestånd har minskat med över 50 procent.
13.11.2019 - 05.50

Vem har gjort den bästa gärningen för Östersjön? – Hjälp till att hitta vinnaren

Rädda Östersjön-pristagaren utses för andra gången i februari. Nu är det dags att föreslå vem som är den mest värdiga vinnaren.
12.11.2019 - 19.31

Sommarens experiment gav lovande resultat – en ny äng av sjögräs breder ut sig

En ny äng av sjögräset ålgräs växer fram i tidvattenområdet Vadehavet utanför den nederländska kusten – och forskaren Max Gräfnings är full av optimism.
12.11.2019 - 17.33

ÅA:s nya professor i havsforskning: Kunde ändringar i skärgårdens turism vara ett sätt att skydda Östersjön?

Klimatförändringen är ett globalt fenomen men den orsakar också lokala, kortvariga påfrestningar på marina ekosystem, säger biträdande professorn Christian Pansch-Hattich. Han skulle gärna utreda hur skärgårdsturismen kunde anpassa sig till dessa extremperioder.
10.11.2019 - 16.04

Pargas näringslivschef: Havsmiljön är något som vi inte tänkt på särskilt mycket

10.11.2019 - 16.04

Svårt att få "levande fossil" att gro, nu kan du se plantor som vuxit i över tusen år

7.11.2019 - 15.10 Premium

Allt mindre halter av dioxiner i Östersjöströmmingen

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) har dioxinhalterna i Östersjöströmmingen minskat med upp till 80 procent under de senaste 40 åren.
7.11.2019 - 07.25

Framsteg ger Östersjön hopp men återhämtningen prövar tålamodet

6.11.2019 - 11.59 Premium

Svensk utredning visar att småbåtslivet påverkar kustmiljön negativt – problemen tros vara desamma i Finland

6.11.2019 - 09.04