Migrationsverket stoppar temporärt asylbeslut om Afghanistan

4.9.2018 - 12.34

Många asylbeslut tas om – fler får nu positivt besked

För tillfället väntar drygt femtusen personer på Migrationsverkets asylbeslut. Ungefär hälften av ärendena är sådana som återbördats från förvaltningsdomstolarna eller Högsta förvaltningsdomstolen.
29.8.2018 - 11.00

"Din rädsla är befogad"– Adam får stanna i Finland

Tre år av hopp och förtvivlan tog det innan ett rekommenderat brev kunde lösas ut i R-kiosken i Lillhoplax: Migrationsverkets besked om asyl. Efter två avslag och lika många besvär har Helsingfors förvaltningsdomstol sagt sitt och Adam får stanna i Finland.
29.8.2018 - 11.00

UM:s expert varnar: "Utvisa ingen till Afghanistan nu"

Det finns knappast någon avkrok i Afghanistan som kan anses säker i dag. – Jag avråder bestämt från att resa till landet, säger Olli Ruohomäki på UM. Utvisningarna av flyktingar till Afghanistan borde absolut ta "time-out" just nu.
19.8.2018 - 08.01

Migri ska få göra säkerhetskontroller

Migrationsverket ska ha rätt att utföra säkerhetskontroller på personer som kommer till deras lokaler eller vistas där. Det föreslår stadsrådet och presidenten väntas godkänna lagen i dag.
10.8.2018 - 07.33

Migri: Allt fler förnyar sina asylansökningar

Omkring 2 300 personer har hittills sökt asyl i Finland i år. Cirka 1 100 av dessa ansökningar är sådana fall där den sökande har fått ett tidigare beslut på sin ansökan, uppger Migrationsverket i ett pressmeddelande.
9.8.2018 - 16.06

Migrationsverket publicerar lista på otrygga områden i Afghanistan

Migrationsverket försvarar sin linje i utvisningen av afghanska asylsökande.
3.8.2018 - 16.37

Insändare: Jagar Migri bort Finlands framtida ekonomer?

Vår medlem, som kommer att utexamineras inom utsatt tid, med ypperliga vitsord, skulle enligt Migrationsverket bli utvisad strax innan hen utexamineras. Allt detta på grund av att hen under sin första studiehöst har varit sjuk.
17.7.2018 - 05.55

Asylsökande känner sig trygga på flyktingförläggningar

Att bo på en flyktingförläggning upplevs av de flesta som tryggt. Det visar en enkät som Migrationsverket gjort tillsammans med 26 förläggningar i våras. Kvinnor upplever förläggningarna som en aningen tryggare plats än männen.
10.7.2018 - 15.22

HFD: Afghanska mannen borde ha fått asyl

Högsta förvaltningsdomstolen anser att Migrationsverket och Förvaltningsdomstolen handlade fel när en afghansk man nekades asyl. Nu måste Migrationsverket ändra på beslutet.
28.6.2018 - 11.43

Migri utredde sig självt: Problem med tolkning och bedömningar

Det har förekommit felaktig tolkning vid asylsamtal, visar Migrationverkets egen utredning av asylprocessen. Migrationsverket hittade också brister i handläggningen, men tillstår inga systematiska fel.– Den största frågan är nu om det finns vilja att korrigera de fel som redan begåtts, kommenterar Pia Lindfors, verksamhetsledare vid Flyktingrådgivningen.
14.6.2018 - 19.59

Susanna Ginman

Ledare: Asylprocessen under lupp

Efter kritik mot asylprocessen från flera olika håll har Migrationsverket i snabb takt gjort en intern utredning. Det krävs mera granskning av alla delar av processen.
14.6.2018 - 15.50

Biträdande JO näpser Migrationsverket – barnets bästa beaktas inte tillräckligt

Barnets bästa ska bedömas övergripande och individuellt i alla beslut som gäller barn – också nyfödda, konstaterar biträdande justiteombudsman Maija Sakslin i ett färskt beslut.
5.6.2018 - 13.25

Migrationsverket börjar höra också små barn i familjer som konverterat

Nu ska också 7–12-åringar höras i asylprocessen då det gäller familjer som konverterat till kristendomen. Enligt Migrationsverket handlar det bland annat om att garantera barnets bästa och rätt till religionsfrihet.
21.5.2018 - 19.27

Färre asylsökande väljer frivillig återresa

Allt färre asylsökande väljer den så kallade assisterade frivilliga återresan efter att de fått avslag på sin asylansökan. Något återsändningsavtal med Irak lär inte heller finnas i sikte inom en överskådlig framtid.– Kanske det är så att piskan saknas, säger Pekka Nuutinen, direktör på Migrationsverket.
11.4.2018 - 18.21

Migrationsverket om de negativa asylbesluten: Linjen skulle följa Sveriges

Orsaken till att asylbesluten för irakier skärpts sedan 2015 står enligt Migrationsverkets överdirektör Jaana Vuorio att finna i de nya landsbedömningar som gjordes. Avsikten var att lägga sig så nära Sverige som möjligt. Förändringarna utvärderas nu vid ministeriet, säger inrikesminister Kai Mykkänen.
22.3.2018 - 18.50

Migrationsverket tror mer sällan på asylsökandes berättelser

Migrationsverkets tolkningar i asylbeslut har skärpts avsevärt mellan 2015 och 2017, men varken lagändringar eller en förändrad profil hos de sökande förklarar skärpningen. Utvecklingen hotar rättsskyddet, fastslår en färsk utredning.
22.3.2018 - 10.44

Sverige stoppar avvisningar till Afghanistan – Finland fortsätter

En rad organisationer från Rädda Barnen till Kyrkans Utlandshjälp kräver ett stopp på avvisningarna från Finland till Afghanistan. I Sverige har de avbrutits tillfälligt efter flera bombdåd i landet. Finsk polis ser däremot ingen anledning att ompröva.
1.2.2018 - 18.23

Fler positiva asylbeslut i fjol – asylsökande uppger sig ha konverterat till kristendomen

Förra året ansökte ännu färre om asyl än åren innan 2015, när antalet asylsökande började öka. De positiva besluten har ökat i och med att allt fler uppger i besvärsskedet att de konverterat till kristendomen.
30.1.2018 - 20.01

Svårt att få familjeåterförening – ansökningarna färre än väntat

Antalet familjeåterföreningar har ökat och antalet ansökningar likaså. Men ökningen är klart mindre än Migrationsverket räknat med.Det förvånar inte Flyktingrådgivningen.– Det har blivit så svårt att ansöka om och få familjeåterförening att antalet inte alls står i proportion till de positiva asylbesluten, säger verksamhetsledaren Pia Lindfors.
18.1.2018 - 05.44