Asylsökande känner sig trygga på flyktingförläggningar

Att bo på en flyktingförläggning upplevs av de flesta som tryggt. Det visar en enkät som Migrationsverket gjort tillsammans med 26 förläggningar i våras. Kvinnor upplever förläggningarna som en aningen tryggare plats än männen.
10.7.2018 - 15.22

HFD: Afghanska mannen borde ha fått asyl

Högsta förvaltningsdomstolen anser att Migrationsverket och Förvaltningsdomstolen handlade fel när en afghansk man nekades asyl. Nu måste Migrationsverket ändra på beslutet.
28.6.2018 - 11.43

Migri utredde sig självt: Problem med tolkning och bedömningar

Det har förekommit felaktig tolkning vid asylsamtal, visar Migrationverkets egen utredning av asylprocessen. Migrationsverket hittade också brister i handläggningen, men tillstår inga systematiska fel.– Den största frågan är nu om det finns vilja att korrigera de fel som redan begåtts, kommenterar Pia Lindfors, verksamhetsledare vid Flyktingrådgivningen.
14.6.2018 - 19.59

Susanna Ginman

Ledare: Asylprocessen under lupp

Efter kritik mot asylprocessen från flera olika håll har Migrationsverket i snabb takt gjort en intern utredning. Det krävs mera granskning av alla delar av processen.
14.6.2018 - 15.50

Biträdande JO näpser Migrationsverket – barnets bästa beaktas inte tillräckligt

Barnets bästa ska bedömas övergripande och individuellt i alla beslut som gäller barn – också nyfödda, konstaterar biträdande justiteombudsman Maija Sakslin i ett färskt beslut.
5.6.2018 - 13.25

Migrationsverket börjar höra också små barn i familjer som konverterat

Nu ska också 7–12-åringar höras i asylprocessen då det gäller familjer som konverterat till kristendomen. Enligt Migrationsverket handlar det bland annat om att garantera barnets bästa och rätt till religionsfrihet.
21.5.2018 - 19.27

Färre asylsökande väljer frivillig återresa

Allt färre asylsökande väljer den så kallade assisterade frivilliga återresan efter att de fått avslag på sin asylansökan. Något återsändningsavtal med Irak lär inte heller finnas i sikte inom en överskådlig framtid.– Kanske det är så att piskan saknas, säger Pekka Nuutinen, direktör på Migrationsverket.
11.4.2018 - 18.21

Migrationsverket om de negativa asylbesluten: Linjen skulle följa Sveriges

Orsaken till att asylbesluten för irakier skärpts sedan 2015 står enligt Migrationsverkets överdirektör Jaana Vuorio att finna i de nya landsbedömningar som gjordes. Avsikten var att lägga sig så nära Sverige som möjligt. Förändringarna utvärderas nu vid ministeriet, säger inrikesminister Kai Mykkänen.
22.3.2018 - 18.50

Migrationsverket tror mer sällan på asylsökandes berättelser

Migrationsverkets tolkningar i asylbeslut har skärpts avsevärt mellan 2015 och 2017, men varken lagändringar eller en förändrad profil hos de sökande förklarar skärpningen. Utvecklingen hotar rättsskyddet, fastslår en färsk utredning.
22.3.2018 - 10.44

Sverige stoppar avvisningar till Afghanistan – Finland fortsätter

En rad organisationer från Rädda Barnen till Kyrkans Utlandshjälp kräver ett stopp på avvisningarna från Finland till Afghanistan. I Sverige har de avbrutits tillfälligt efter flera bombdåd i landet. Finsk polis ser däremot ingen anledning att ompröva.
1.2.2018 - 18.23

Fler positiva asylbeslut i fjol – asylsökande uppger sig ha konverterat till kristendomen

Förra året ansökte ännu färre om asyl än åren innan 2015, när antalet asylsökande började öka. De positiva besluten har ökat i och med att allt fler uppger i besvärsskedet att de konverterat till kristendomen.
30.1.2018 - 20.01

Svårt att få familjeåterförening – ansökningarna färre än väntat

Antalet familjeåterföreningar har ökat och antalet ansökningar likaså. Men ökningen är klart mindre än Migrationsverket räknat med.Det förvånar inte Flyktingrådgivningen.– Det har blivit så svårt att ansöka om och få familjeåterförening att antalet inte alls står i proportion till de positiva asylbesluten, säger verksamhetsledaren Pia Lindfors.
18.1.2018 - 05.44

Migri lägger ner flyktingförläggningar

Migrationsverket har sagt upp avtalen om förläggningarna i Hyvinge, Ingerois, Kides och Kotka
19.12.2017 - 13.01

Migri gjorde sin första undersökningsresa till Bagdad

Två forskare vid Migrationsverket besökte Bagdad i månadsskiftet mellan oktober och november. Målet var att skapa ett kontaktnätverk med internationella och nationella aktörer såsom biståndsorganisationer, myndigheter, forskare och lokala frivilligorganisationer.
15.12.2017 - 14.16

Amnesty: EU måste stoppa avvisningar till Afghanistan

Asylsökande som avvisats till Afghanistan från Europa har fallit offer för grova människorättskränkningar, visar Amnesty Internationals färska rapport. Amnesty vill att alla avvisningar stoppas omedelbart.
5.10.2017 - 04.00

Afghanska unga i Stockholm tänker demonstrera tills utvisningarna stoppas

"Afghanistan är inte säkert", "Låt våra vänner stanna", står det på skyltarna. Sedan 10 augusti pågår en sittstrejk i Stockholm mot utvisningar till Afghanistan. Den har fått upp frågan på den politiska agendan, men de demonstrerande ungdomarna har också mött hätska protester.
22.8.2017 - 05.51

Lännen Media: Allt svårare för studerande att förlänga uppehållstillstånd

Det har blivit svårare för utländska studerande att få sina uppehållstillstånd förlängda, rapporterar Lännen Media. Det har skett efter att Migrationsverket övertog handläggningen av tillstånden av polisen.
12.8.2017 - 11.12

Migrationsverket: Inte olagligt sända tillbaka 19-åringen

Enligt Migrationsverket (Migri) gick allt lagligt till då en 19-årig afghansk man sändes tillbaka till Afghanistan sent på måndagen. Myndigheten kommenterar ändå inte enskilda skeden i fallet.
5.7.2017 - 18.19

11 000 kräver att Migri granskas

Det behövs en oberoende granskning av Migrationsverkets verksamhet och lagenligheten i den. Det anser 11 000 personer som undertecknat en vädjan om saken, som överlämnades till inrikesminister Paula Risikko på tisdagen.
20.6.2017 - 13.07

Migri: Säkerhetsläget lite sämre, asylbeslut ändras knappast

Säkerhetsläget i Irak, Somalia och Afghanistan har försämrats i vissa områden och är fortsatt instabilt i alla tre länder. Det anser Migrationsverket i sin färska uppdatering av lägesbedömningarna, men förutspår inte någon större skiftning i andelen positiva och negativa beslut.
13.6.2017 - 17.50