Samtyckeslag – det här skulle det innebära

"Främmande för det normala livet" eller ett ofrånkomligt steg i utvecklingen? Med lagstiftning om samtycke hade till exempel den man som hade samlag med en tioåring kunnat dömas för våldtäkt.– Den här ändringen kommer nog, förr eller senare, säger professor emerita Terttu Utriainen.
17.6.2018 - 08.00

Medborgarinitiativet Samtycke2018 kräver ny straffrättslig definition av våldtäkt

Ett nytt medborgarinitiativ, som vill ändra på strafflagens definition av våldtäkt, samlade närmare 8 000 underskrifter på några timmar.
5.6.2018 - 22.00

Miljörörelsen kräver stopp för kalavverkning i statens skogar

Miljörörelsen försöker med ett medborgarinitiativ ändra på lagen om skogsbruket. Kravet är att staten ska frångå kalavverkningar i sina ekonomiskogar.
17.5.2018 - 06.00

Senare sommarlov ger turistnäringen vinst på 219 miljoner euro – regeringen tar upp frågan i höst

En utredning visar att turistnäringen skulle vinna 219 miljoner per år på ett senarelagt sommarlov. Näringsminister Mika Lintilä (C) säger att frågan kommer upp i höstens budgetförhandlingar eller allra senast i nästa regeringsförhandlingar.
3.5.2018 - 16.02

Senare sommarlov ger turistnäringen vinst på 219 miljoner euro – regeringen tar upp frågan i höst

En utredning visar att turistnäringen skulle vinna 219 miljoner per år på ett senarelagt sommarlov. Näringsminister Mika Lintilä (C) säger att frågan kommer upp i höstens budgetförhandlingar eller allra senast i nästa regeringsförhandlingar.
3.5.2018 - 13.04

Han vill begränsa politiska strejker med medborgarinitiativ – "Det jag såg i februari började harma mig"

Topi Paananen är vd för ett företag i byggbranschen, men ville som privatperson bekosta en opinionsmätning om politiska strejker. Nu sätter han i gång ett medborgarinitiativ för att begränsa strejkrätten. – Politik hör inte till arbetsplatsen, säger Paananen.
25.4.2018 - 18.00

Insändare: Asylsökandes rättsskydd i Finland måste garanteras

Det kan inte vara Finlands modell att försvaga grundrättigheterna för den folkgrupp som är i svagaste ställning.
16.4.2018 - 05.55

Riksdagsutskott säger nej till eutanasilag

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår att medborgarinitiativet om en legalisering av eutanasi inte godkänns. Utskottet förutsätter samtidigt att en arbetsgrupp tillsätts som utreder lagstiftningsbehov för vård i livets slutskede, för palliativ vård och för eutanasi.
6.4.2018 - 13.18

Medborgarinitiativ kräver: asylsökandes rättsskydd måste garanteras

Initiativtagarna är oroliga över "urholkandet av den finska rättsstatens principer och den tilltagande ojämlikheten i samhället".
5.4.2018 - 12.23

Textilföretag tar ställning mot könsstympning – samlar namn till medborgarinitiativ

Finlayson har en ny mission: att samla in namn till ett medborgarinitiativ som vill förbjuda kvinnlig könsstympning i en egen lag.
4.4.2018 - 10.44

Europeiskt initiativ för minoritetsspråk floppar i Finland

Ett europeiskt medborgarinitiativ som syftar till att främja språkliga minoriteters rättigheter har samlat bara en bråkdel av de namnunderskrifter som krävs. På lobbyorganisationen Federal Union of European Nationalities (Fuen) förundrar man sig över det svaga finländska intresset. Orsak: Ingen ville åta sig ansvaret.
23.3.2018 - 11.14

Över 50 000 stöder initiativ – vill att riksdagen ska göra döden mindre lukrativ för staten

Fler dör för varje år. Det betyder större inkomster för staten genom arvsskatten. Alla är ändå inte nöjda med utvecklingen.– Jag räknar med heta diskussioner, säger Christian Pundars vars medborgarinitiativ om att slopa arvsskatten landar i riksdagen.
19.3.2018 - 10.50

Tommy Westerlund

Ledare: Bra initiativ som vidgar demokratin

Medborgarinitiativen har blivit ett demokratiskt instrument som aktiverar folk. Riksdagen ska inte skylla på initiativen om arbetsbördan blir för stor.
18.3.2018 - 20.00

Brist på pengar styr mångas studieval

Anne har inte varit hos frisören på sju år och det har sparat henne åtskilliga hundralappar. I stället har sönerna lärt sig klippa hennes hår. Men hur familjen än vänder på slantarna räcker de inte till dator och läroböcker för gymnasiet – för det behövs utomstående hjälp.
18.3.2018 - 06.37

Studerande: Svårt veta vad utrustningen kommer att kosta

Nej, studierna på andra stadiet behöver inte vara helt gratis. Däremot borde skolorna bli tydligare med vilka kostnaderna är. Det anser Melissa Enestam och Jenny Nygård som studerar vid yrkesskola.
18.3.2018 - 06.37

Gratis gymnasieböcker blir en fråga för riksdagen

De som undertecknat medborgarinitiativet kräver att riksdagen vidtar nödvändiga åtgärder för att avskaffa avgifterna för gymnasie- och yrkesstudier och att alla studerande ska ha lika möjligheter att studera på andra stadiet.
12.3.2018 - 06.55

Nederländsk läkare uppmanar till tydliga lagar för eutanasi och palliativ vård

Den nederländske läkaren Rob Jonquière var med om att utforma sitt lands eutanasilagstiftning. Till de politiker som nu ska fatta beslut för finska förhållanden ger han ett råd:– Utveckla lagstiftningen för eutanasi parallellt med en för palliativ vård.
6.3.2018 - 20.20

Riksdagen godkände moderskapslagen – barn kan få två juridiska mammor redan från födseln

I framtiden ska mammor i samkönade par som fått assisterad befruktning slippa adoptera sina barn. Föräldraskapet ska i stället kunna fastställas redan under graviditeten, precis som för par av olika kön. Det beslutade riksdagen på onsdagen, då den nya moderskapslagen röstades igenom med klar majoritet.
28.2.2018 - 15.50

Förslaget att slopa sommartiden framskrider

Medborgarinitiativet om att slopa sommartiden samlade drygt 70 000 underskrifter i fjol. Nu har EU-ministerutskottet uttalat sig om att ärendet ska föras vidare. Några stora förändringar i frågan är inte att vänta inom den närmaste framtiden.
26.1.2018 - 10.35

Kravet på att riskdagspensionen skrotas får stöd

Ett medborgarinitiativ som kräver att riksdagsledamöternas anpassningspensioner ska slopas har tagit fart efter lanseringen av aktiveringsmodellen för arbetslösa.
9.1.2018 - 15.18