Nära 700 fall av mässling i USA

Amerikanska myndigheter har registrerat 695 fall av mässlingen hittills under året, vilket är den högsta siffran sedan sjukdomen förklarades utrotad i landet år 2000.
25.4.2019 - 07.55

Mässlingen ska vara utrotad 2020 – 70-talsbarn kan ha missat vaccinet

Är du född i början av 70-talet? Saknar du minnen av om du haft mässling eller inte? Då kanske du är en av dem som föll mellan stolarna och inte har något skydd alls mot sjukdomen.
1.3.2019 - 21.12 Premium

HS: Ett till mässlingsfall vid samma hälsostation i Helsingfors

I februari har man upptäckt två mässlingsfall i Helsingfors. Över 200 personer har exponerats för smittan.
1.3.2019 - 21.13

Yle: Nytt mässlingsfall i Helsingfors – den smittade var vaccinerad

Personen som har drabbats var vaccinerad, men skyddet var inte tillräckligt bra.
28.2.2019 - 17.54

Antalet vaccinerade barn i Larsmo har ökat efter mässlingsfallet

Vaccinationstäckningen bland barn i Larsmo har gått upp. Sedan det konstaterade mässlingsfallet i november har andelen vaccinerade vuxit med över sju procentenheter.
21.2.2019 - 12.17

Mässlingssmitta i Esbo var falskt alarm

20.2.2019 - 16.55

Yle: Misstankar om mässling stänger delar av köpcentrum i Esbo

Hälsostationen i köpcentret Iso Omena misstänker mässling. Delar av köpcentret har stängts.
19.2.2019 - 19.15

Mässling skördade 72 liv i Europa

I fjol krävde den extremt smittsamma sjukdomen mässling 72 människors liv i Europa.
7.2.2019 - 20.55

Mässlingsfall på Silja Serenade under helgen - THL: Medresenärer bör kolla vaccineringen

En vuxen person har insjuknat i mässling i huvudstadsregionen. Personen har varit på kryssning den 1–3 februari från Helsingfors till Stockholm och tillbaka.
5.2.2019 - 09.02

Allt fler barn vaccineras – skyddet mot mässling har förbättrats mest

Det finns regionala skillnader men överlag har vaccinationsgraden stigit i Finland.
5.2.2019 - 07.11

Ett nytt mässlingsfall i Esbo – en vaccinerad vuxen har insjuknat

En vuxen person har diagnostiserats med mässling i lördags, meddelar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
28.1.2019 - 22.36

MTV: Vårdcentral i Esbo gjorde fel – flera personer utsattes för mässling

En person som fått mässling hamnade av misstag i ett vänterum utan ett andningsskydd, skriver MTV.
23.1.2019 - 09.55

Ett barn har smittats av mässling i Kotka – THL varnar för smittorisken

Ett mässlingsfall har konstaterats i Kotka – det smittade barnet saknade vaccinering och hade varit på semesterresa med familjen.
22.1.2019 - 18.17

Mirjam Kalland

I dag: Högre makter, bedrägeri och barnkonventionen

Om barnets bästa är i konflikt med någon annans intresse, bör barnets bästa gälla i första hand.
20.12.2018 - 06.05 Premium

Mässlingen känner inga gränser – spåras alltid till utlandsresa i Finland

Mässling i Finland är så gott som uteslutande ett resultat av en utlandsresa. Larsmofallet var inget undantag. Mässlingen kan likaväl följa av en Thailandsresa som en Italienresa.
19.12.2018 - 16.38 Premium

Chefsläkare i Jakobstad misstänker att fler insjuknat i mässling

Det finns inga provsvar som bekräftar misstankarna om att några av de som varit i karantän insjuknat i mässling.
17.12.2018 - 19.05

Tre mässlingsfall upptäckta i Tammerfors – ett hundratal personer utsatta för smittan

I Tammerfors har tre fall av mässling uppdagats. Två vaccinerade personer fick smittan på en katolsk gudstjänst. Den tredje personen är ovaccinerad.
14.12.2018 - 10.54

Tim Johansson

Analys: Tusentals ovaccinerade barn i huvudstaden – men lilla Larsmo stjäl uppmärksamheten

När vi vill förstå föräldrar som inte låter vaccinera sina barn ska vi inte stirra oss blinda på Larsmo.
13.12.2018 - 06.54 Premium

SFP:s Henriksson kräver pengar för vaccinationsupplysning

SFP:s partiordförande Anna–Maja Henriksson kräver att den bristfälliga vaccinationstäckningen tas på allvar i hela landet, speciellt i Österbotten.
10.12.2018 - 19.56

Misstänkt fall av mässling på Vasa centralsjukhus

Akutavdelningen på Vasa centralsjukhus stängdes på söndagen efter att man misstänkte ett fall av mässling. Sjukhuset lovar mer info i dag.
10.12.2018 - 07.02