OECD pekar ut brister i det prisade finländska skolsystemet: "Förläng läroplikten och gör det lättare att komma in på högskola"

OECD har analyserat vad som händer med finländska ungdomar som avbryter sin skolgång direkt efter grundskolan. Den obligatoriska läroplikten räcker inte till för att få ett jobb i Finland.
7.5.2019 - 11.25

60 000 unga riskerar marginalisering, de flesta är män – det här vill partierna göra

Uppbåd för alla, tvåårig förskola och könskvoter i bland annat lärarutbildningen finns på förslag då partierna ska förhindra marginalisering och förbättra jämställdheten bland unga män och kvinnor.
6.3.2019 - 19.00 Premium

Ungas marginalisering måste förebyggas redan i småbarnsåren

Unga ska ha rätt till en flexibel grundskola, så lät det när Svenska folkpartiet presenterade sitt program för att förebygga marginalisering bland unga.
28.2.2019 - 15.23

"I dag måste unga tävla mycket mer"

Fler jobb eller höjd läroplikt löser inte problemen för de unga som står utanför. För det behövs helhetssyn och stöd betydligt tidigare i livet, säger forskaren Reija Paananen. På ungdomsverkstaden Vamos vet man att stöd och tillit är en nyckel till framtiden.
27.2.2019 - 06.29 Premium

John-Erik Jansén

Ledare: Marginaliseringen kan motverkas

Åtgärderna mot marginaliseringen har gett resultat. Nya hotbilder gör arbetet allt viktigare.
23.2.2019 - 16.00 Premium

Erkki Tuomioja

I dag: Hur kan vi förebygga sexuellt våld?

Den största risken för samhället utgör marginaliserade unga män i alla befolkningsgrupper.
30.1.2019 - 06.05 Premium

Insändare: Motverka marginalisering

Dåliga erfarenheter i barn- och ungdomen är betydelsefulla faktorer då en människa marginaliseras.
27.11.2018 - 05.45

Fattiga barn mobbas mer: "Vi måste prata om klass"

Nästan 70 procent av de unga i mindre bemedlade familjer upplever att de blivit mobbade redan i lågstadiet, och många unga anser att de vuxna i skolan inte ingriper tillräckligt i mobbningen. Rädda Barnen efterlyser mer utbildning och sensitivitet kring mobbning och fattigdom såväl i skolan som i lärarutbildningen.
21.8.2018 - 20.15

Li Andersson

I dag: Marscher mot marginalisering

Rätten till en adekvat och god vård borde ses som en mänsklig rättighet, och inte vara något som man måste kämpa för att få då det annars också är svårt i livet.
17.8.2018 - 06.05

John-Erik Jansén

Ledare: Om pojke inte möter flicka blir det inga barn

Är marginaliseringen av pojkar en orsak till den sjunkande nativiteten? Flickor och pojkar möts inte.
11.4.2018 - 21.00

Bättre samarbete mot brott och radikalisering

Finska myndigheter måste bli bättre på att samarbeta för att förhindra brott och utslagning och få syn på radikalisering. Det anser Inrikesministeriet, som nu utarbetar nya anvisningar för informationsutbyte tillsammans med kollegerna på Social- och hälsovårdsministeriet.
14.3.2018 - 17.22

Jens Berg

Ledarkrönika: Hatet gror i källaren

Päivi Nerg och Robert Aschberg är på många sätt ett ganska udda par. Men nu – sannolikt ovetande om varandra – talar de med en och samma mun.
10.9.2017 - 08.07

"Papperslösa kan välja mellan hemlöshet eller döden"

Diakonissanstalten i Helsingfors föreslår fem åtgärder för att hjälpa upp situationen för de nypapperslösa i Finland.
27.4.2017 - 17.09

Insändare: Att hamna utanför samhället

8.7.2016 - 06.00