Staden har bestämt sig – flygplats blir bostäder

Kampen om flygplatsen i Malm förs i Högsta förvaltningsdomstolen. Fel beslut för staden betyder endast en ny process, för staden har bestämt sig: Flyget ska bort.
18.9.2018 - 13.46

Tommy Pohjola

Analys: Än är det luft under vingarna i Malm

Det dröjer länge innan stadens bostadsbyggande i Malm kommer i gång. Samtidigt säger staten nej till flygplatsens ansökning om verksamhetsbidrag.
30.5.2018 - 20.35

Staden gillar planer på täckta golfbanor

Tali golfplan ska täckas in under enorma övertryckshallar. EU, och skattebetalarna ska hjälpa privata finansiärer att samla in medel för att "bubblorna" ska förlänga golfsäsongen.
31.3.2018 - 23.55

Tommy Pohjola

I hufvudstadsregionen: Varför var det bråttom att ta åkrarna i Sibbo?

I mars 2018 framstår argumenteringen för tvångsinlösningen av Östersundom som vansinnig.
26.3.2018 - 04.24

Lex Malm förkastades – blev inte en omröstning

Riksdagen har beslutat förkasta medborgarinitiativet om att bevara Malms flygplats. Ett försök från Sannfinländarnas sida att behandla det ursprungliga medborgarinitiativet släpptes inte fram av talmannen, för att det hade stridit mot grundlagen.
21.3.2018 - 15.00

Utskott ger inte hopp om att rädda Malm – kräver ersättande flygplats

Riksdagens trafik- och kommunikationsutskott föreslår för riksdagen att medborgarinitiativet för att bevara Malms flygplats förkastas.
13.3.2018 - 16.57

Malm ger inte upp: HFD nästa om flygplatsen

Helsingfors stad överklagar förvaltningsdomstolens beslut om generalplanen. Nu gör föreningen Malms flygplats vänner samma sak.
8.3.2018 - 18.25

Insändare: Vi tar igen stryk av norrmännen

Det lätta flyget står inför en revolution då elektriska flygplan redan är en faktor att räkna med och utvecklas med stormsteg.
4.3.2018 - 05.50

I hufvudstadsregionen: Trafikutskottet vill veta mera om Lex Malm

Slaget om flygplatsen i Malm är inte avgjord. Debatten fortsätter i riksdagen och Högsta förvaltningsdomstolen.
12.2.2018 - 05.30

Insändare: Bygg först Östersundom

Normalt bondförnuft är inte förbjudet.
16.1.2018 - 05.35

Helikopterolycka på Malms flygplats

Räddningsverkets personal kunde rycka in snabbt eftersom de såg olyckan genom sitt fönster.
19.12.2017 - 15.07

Första flyget landade i Pyttis

Ett första testflyg har landat på det nya flygfältet i Pyttis 110 km öster om Helsingfors.
19.11.2017 - 11.49

Lex Malm behöver justeras

Riksdagens grundlagsutskott har gett sitt utlåtande till trafik- och kommunikationsutskottet om Lex Malm. Grundlagsutskottet ser vissa problem med initiativet.
24.10.2017 - 18.16

Utlåtande om Malms flygplats kan bli klart i morgon

Grundlagsutskottet försöker att ge ett utlåtande om medborgarinitiativet om Malms flygplats på sitt möte i morgon, säger utskottets ordförande Annika Lapintie (VF).
23.10.2017 - 11.16

Malm: Byggnadstillsynen avgör flyghangarens öde

– Vi har bara gjort en första granskning. Vid behov gör räddningsverket också ett officiellt utlåtande, säger ledande brandinspektören Anja Aatsinki.
18.10.2017 - 05.57

Tjänsteman tonar ned utlåtande om flyghangar

– Ett granskningsprotokoll som saknar betydelse. Det säger tekniska direktören Jaakko Stauffer om ett myndighetsutlåtande som Helsingfors stad begärt.
13.10.2017 - 13.55

Polis och förvaltningsdomstol granskar Malmaffär

Beslutsprocessen kring vem som får göra vad på Malms flygplats i Helsingfors får allt märkligare drag. Ingen verkar veta varför ett centralt myndighetsutlåtande hemlighållits.
13.10.2017 - 06.03

Tommy Pohjola

I hufvudstadsregionen: Fult spel om flyget i Malm

Vad händer med vår uppfattning om öppenhet när ledande Helsingforspolitiker blundar, lyssnar dåligt och dessutom håller inne med viktig information?
2.10.2017 - 06.36

Räddningsverket säger nej till hangaren

Lämpar sig inte för stora publiktillställningar. Det säger räddningsverket som granskade flyghangaren i Malm redan hösten 2016.
28.9.2017 - 12.21

Tommy Pohjola

I hufvudstadsregionen: Skingra er, här finns inget att se!

På med mysbyxorna. Trivseltorsten på stadshuset har ärende.
11.9.2017 - 07.07