magma
»

9,5 miljoner euro och elva år senare – "Magma blev inte som tänkt"

Vilka konkreta resultat har tankesmedjan Magma egentligen uppnått med tanke på den stora fondfinansieringen? Den frågan ställs av personer med djup insyn i Svenskfinland.
10.6.2019 - 07.00 Premium

"Tvåspråkiga idéer är bara dumheter – håll på svenskan"

HBL tog tempen på finlandssvenska väljares åsikt om svenskan i valet – och fann allt från glödande ilskna ställningstaganden till kylskåpskalla konstateranden. För samtliga var språkfrågan en hjärtesak.
3.4.2019 - 18.40 Premium

Ny opinionsmätning: SFP:s mandat i Egentliga Finland är i riskzonen

Enligt tankesmedjan Magmas och Nyhetsbyrån SPT:s färska opinionsmätning går SFP bakåt med hela fem procentenheter bland de svenskspråkiga väljarna i jämförelse med senaste riksdagsval. SFP:s väljarstöd sviktar framför allt i Helsingfors och Åboland.
3.4.2019 - 09.45

Sverige fortfarande viktigaste referenslandet för Finland

Sverige och den nordiska modellen är fortfarande den viktigaste referensramen i våra politiska diskussioner. – Men betydelsen har förändrats, säger forskaren Mikko Majander.
26.3.2019 - 17.57 Premium

En viss historisk knorr kan avgöra för SFP i EU-valet

I de senaste valen har frågan hängt kvar: behåller SFP ett EU-mandat? Forskare ser några element som talar för att det svenska mandatet bevaras – och ett problem.
28.2.2019 - 06.55 Premium

Magma analyserar den svenskspråkiga högskoleutbildningen

Syftet är att producera en rapport med relevans in på 2030-talet.
11.10.2018 - 17.23

Susanna Ginman

Ledare: Pippi Långstrump får inga pluspoäng

Är det de mindre sammanhangen och den sociala kontrollen bland finlandssvenskar som gör att svenskspråkiga flickor mår sämre än både de finskspråkiga flickorna och alla pojkar?
21.9.2018 - 15.50

Fyra av tio finlandssvenska ungdomar har språkmobbats

Tankesmedjan Magmas svenskspråkiga ungdomsbarometer visar att flickorna mår sämre än pojkarna. På det stora hela är ungdomarna i åldern 15–19 år nöjda med vardagen och livet, men hela 42 procent uppger att de har blivit illa behandlade för att de talar svenska.
18.9.2018 - 12.00

Olav Melin: "Våra studenter måste lära sig bättre finska"

Svenskfinlands räddning är inte att de finskspråkiga blir bättre på svenska utan att vi blir bättre på finska. Det säger Olav S. Melin, 68, som under hela sin yrkeskarriär haft en unik insyn i Svenskfinland.
29.5.2018 - 05.44

Magmapamflett: Författarna förlorade inte på förlagsfusionen

Som separata förlag sålde Schildts och Söderströms i genomsnitt 456 böcker per publicerad skönlitterär författare 2011. Fyra år senare sålde det fusionerade S&S 69 procent fler böcker per författare, samtidigt som antalet utgivna böcker minskat med bara 12,5 procent. Det framgår av en ny Magma-pamflett
15.11.2016 - 12.00