Utvidgad läroplikt kräver starkare band mellan skola och hem – en ny situation för många yrkesskolor

7.1.2021 - 10.14 Premium

Kristdemokrater vill skrinlägga den förlängda läroplikten

9.11.2020 - 06.46

28.10.2020 - 09.25

Ledare

20.10.2020 - 17.15 Premium

Ungdomsverkstad och lärarförbund är tveksamma om förlängd läroplikt når de marginaliserade ungdomarna

24.9.2020 - 20.09

FSL: Satsa hellre på fler studiehandledare än att driva igenom förlängd läroplikt

15.6.2020 - 10.45

Uutissuomalainen: Mer än hälften av finländarna vill skjuta upp läropliktsreformen

28.4.2020 - 06.37

Söndagsanalys

19.4.2020 - 07.00 Premium

Läropliktsåldern höjs till 18 år – Li Andersson presenterade reformen för niondeklassare i Reso

24.2.2020 - 18.44

Ledare

16.10.2019 - 16.00 Premium

Lärarbranschen inte odelat nöjd med förlängd läroplikt

31.5.2019 - 14.14

OAJ vill förlänga läroplikten – studerande kritiska

14.3.2018 - 20.08

Ledare

27.1.2018 - 21.00