lärare
»

Helsingfors rekryterar lärare - 40 tjänster öppna i svenskspråkiga skolor

Helsingfors stad rekryterar som just nu lärare för grundskolor och gymnasier. Det finns 300 lediga tjänster och av dem är 42 i svenskspråkiga skolor.
19.1.2018 - 15.08

Många lärare lider av inneluften i skolor

Många lärare säger att de lider av symtom som orsakas av den dåliga inneluften på deras arbetsplatser. Det visar en omfattande inneluftsundersökning som lärarfacket OAJ och Åbo universitet gjort.
31.10.2017 - 11.00

Stort behov av speciallärare i Sverige

I Sverige beräknas nästan 45 000 lärare gå i pension inom en tioårsperiod och framförallt ökar behovet av speciallärare och specialpedagoger.
25.8.2017 - 08.01

Lärare ute efter löneförhöjningar i höstens förhandlingar - "Köpkraften måste öka jämlikt"

Jämlikheten i grundundervisningen måste tryggas eftersom klyftorna mellan dem som klarar sig bäst och dem som klarar sig sämst ökar jämt. Det kräver fackorganisationen för undervisningssektorn OAJ.
3.8.2017 - 19.48

Nya rapport slår larm: Våld och kränkningar i skolorna

På var tredje skola har personalen utsatts för kränkningar och förolämpningar, framgår av en säkerhetsundersökning på läroanstalterna. De allra flesta fallen förekommer i årskurserna 7–9. I gymnasiet är problemen ovanliga.
27.6.2017 - 18.23

Insändare: Taxellska paradoxen är inte förlegad

För en språklig minoritet är egna skolor på modersmålet en grundbult.
19.5.2017 - 05.55

Insändare: Korrigera lönefelet så snabbt som möjligt

Det är inte fråga om en ”olycklig miss” utan om ett rent diskriminerande beslut.
19.5.2017 - 05.50

Insändare: Olycklig miss drabbar nya svenska lärare

Skillnaderna beror på olika beslut om arbets- och lovtider.
13.5.2017 - 05.35

Insändare: Svenska lärare diskrimineras i Esbo

I Esbo är alltså samma årsverke värt en veckolön mera för de nyanställda lärarna på den finska sidan än på den svenska sidan.
9.5.2017 - 05.40

Analys: Lotteri överskuggar diskussionen efter svensk skolrapport

Utbildningsministern vädjar om politisk borgfred när skolkommissionen efter två års arbete kommer med förslag på hur den svenska skolan ska bli mer likvärdig och prestera bättre. Men i Sverige är skolan politik, och redan före rapporten har överräckts är kritiken från oppositionen hård. Tombola med elever lyder retoriken.
20.4.2017 - 21.11

Svenskspråkiga Esbolärare anställs senare än finskspråkiga – mister en veckas lön

Svenskspråkiga lärare som nyanställs i Esbo i höst går miste om en veckas lön jämfört med sina finskspråkiga kolleger. Orsaken är att de anställs en vecka senare.
7.3.2017 - 17.23

Insändare: Gör Svenskfinland till den mest attraktiva marknaden

Om det uppstår en stor export av lärare till Sverige handlar det samhällsekonomiskt om en stor förlust.
8.2.2017 - 05.58

Dansk minister prisar finländska skolan – även om "lite tråkig"

Den danska skolan borde lära av den finska. Den förra danska kulturministern sällar sig till kören som hyllar vår skola.
23.1.2017 - 17.20

Nu far Sverige i väg med våra lärare

Sverige behöver 60 000 nya lärare på bara två år och så många som möjligt tänker man värva från Svenskfinland. Undervisningsministeriet gillar inte tanken på omfattande lärarexport från Finland.
20.1.2017 - 16.00

Insändare: Ta vara på lärarna!

De senaste åren har skolan byråkratiserats och lärarna använder en allt större del av sin tid till verksamhet som inte direkt har med undervisning att göra.
23.12.2016 - 05.50

Förbundet slår larm: Lärarna dignar under arbetsbördan

Lärarna behöver ett nytt arbetstidssystem för att inte bli utarbetade, anser lärarförbundets ordförande Christer Holmlund.– I dag saknar lärarnas arbetstid gränser. Vi har inget tak för arbetstiden.
10.11.2016 - 16.31

Experter oense om åtgärder mot mobbning

Experter är långt ifrån odelat positiva till förslaget om att mobbare ska kunna flyttas till en annan skola som straff. Ett lagförslag med den innebörden har lämnats in av sannfinländska riksdagsledamoten Tiina Elovaara.
30.10.2016 - 11.57

Uttalande om lärarlön upprör ryssar

5.8.2016 - 21.07

Kvinnlig lärare åtalas för sexbrott

18.7.2016 - 12.44

Flera döda i lärardemonstration

20.6.2016 - 18.17