Minister Leppä yrkar på stöd till torkdrabbade bönder

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) vill lyfta fram jordbrukarnas svåra situation i höstens budgetmangling.
3.8.2018 - 20.34

Insändare: Vi borde ta lärdom av äldre tiders markanvändning

I dag strävar vi efter att skapa en cirkulär ekonomi där materialen strömmar i ett slutet kretslopp och inte rör sig enkelriktat från gruva till avstjälpningsplats. Om vi vill sluta använda Östersjön som avstjälpningsplats för näringsämnen borde vi ta lärdom av äldre tiders markanvändningssystem.
25.7.2018 - 05.50

Insändare: Det är en myt att mindre kött ger färre alger

Om vi vill motverka algblomning skulle det gälla att berika floran av mikroorganismer i havet.
19.7.2018 - 05.55

Insändare: Mindre kött ger inte färre alger i finska förhållanden

Om man väljer en animalisk eller vegetabilisk produkt har i finska förhållanden minimal betydelse då markarealen inte följer efterfrågan marknadsmässigt.
17.7.2018 - 05.50

EU-parlamentariker: Åland är ett naturmirakel

Europaparlamentet har skickat en delegation till Åland som ska bekanta sig med den lokala fisknäringen. I två dagars tid ska delegationen bland annat träffa landskapsregeringen och besöka den omtalade Fifax-fiskodlingen.
16.7.2018 - 22.54

Katarina Koivisto

Ledare: Mindre kött ger färre alger

De blågröna algerna frodas igen efter en varm försommar. Att äta mindre kött är det enklaste sättet att mota övergödningen.
14.7.2018 - 21.00

Peter Al Fakir

Fredag med Fakir: Afrikansk savann – på Gotland

Det är torrt i skog och marker. Så torrt att stora skogsbränder har härjat och att bönderna tvingats nödslakta sina kossor. Men det finns inget torrt i hur svenskarna har gått samman i sitt stöd för lantbrukarna. Nu rensas varje dike på gräs så hästarna ska få mat.
13.7.2018 - 11.23

Ny digital marknadsplats för spannmål

Odlare och uppköpare kan numera köpa och sälja spannmål via en digital marknadsplats. Tanken är att Viljatori.fi ska göra spannmålshandeln mera effektiv och genomskinlig.
30.5.2018 - 15.01

Jordbrukare får stöd för förlorad höstskörd

Höstens kraftiga regn och översvämningar ställde till det för jordbrukarna. Nu kan man få stöd för den förstörda skörden.
28.3.2018 - 18.18

Rävskinnen gick åt på Saga Furs pälsauktion

Försäljningen var bättre än väntat, men marknadsläget är svårt och priset per skinn täcker inte produktionskostnaderna.
8.3.2018 - 22.33

Anna Alm

I dag: En tid av planering och drömmar

Snart börjar den intensivaste arbetsperioden här på gården. Först blir det kalvningssäsong och sen vårbruk.
5.3.2018 - 06.05

Jordbrukare får ersättningar för skördeskador

EU och Finland beviljar finländska jordbrukare skördeskadeersättningar efter den regniga hösten
18.1.2018 - 16.54

Bättre men inte bra potatisskörd

Även för potatisodlarna har höstens regn och kyla ställt till med besvär. Årets potatisskörd är bättre än i fjol, men sämre än normalt.
8.11.2017 - 13.53

Regnet kostar bönderna över 100 miljoner

Pro Agria uppger för Taloussanomat att hundratals miljoner kilo spannmål inte kunde skördas i höst.
7.11.2017 - 12.58

Riksdagen behandlar extra stöd för jordbrukare i dag

Riksdagen behandlar i dag en tilläggsbudget i vilken det föreslås kompletterande stöd för bland annat lantbrukare. För jordbrukare som lider av skördeproblem till följd av den regniga hösten föreslås ett stöd på 25 miljoner euro, av vilka regeringen uppger att 15 miljoner euro är nya stödpengar.
24.10.2017 - 06.36

Torkan och framtiden oroar Sydeuropas bönder

En av de värsta torrperioderna på årtionden slår hårt mot lantbruket i Sydeuropa. I Italien och Spanien förväntas spannmålsproduktionen falla med mer än 60 procent och samtidigt sinar olivoljan. Nu frågar sig kontinentens bönder om klimatförändringarna kommer att göra det omöjligt att försörja sig på yrket.
15.7.2017 - 19.00

Anna Alm

I dag: Jag ser inte ut som en bonde

Här om dagen hade jag studiebesök på gården av en grupp lantbruksstuderande från en yrkesskola. Jag hälsade dem välkomna och ställde några frågor för att veta lite vilken typ av grupp jag hade att göra med.
3.7.2017 - 06.05

Bönder samarbetar internationellt

Bönder från hela världen samlas den här veckan i Helsingfors till möte. Det är World Farmers’ Organisation (WFO) som har sin sjunde generalförsamling i Finlandiahuset.
14.6.2017 - 04.05

Adoptera en ko och lär dig om ekojordbruk

Det är i dessa dagar årets kalvar föds. På Koskis gård i Bjärnå väntas drygt 90 kalvar födas nu i mars. Intresserade vänner av kor har möjlighet att bli faddrar till en ko och namnge kalven när den föds.
10.3.2017 - 22.51

Anna Alm

I dag: Jag kurar skymning

Hur kan jag använda de resurser som den här gården har att erbjuda, för att skapa något som bär sig ännu om 25 år?
9.1.2017 - 06.03