HS: Landskapens upplåning kan bli dyr om staten inte kan garantera lånen

Juridiska oklarheter i statliga lånegarantier åt de nya landskapen kan kosta staten 80-400 miljoner euro per år, bedömer Kommunernas garanticentral enligt Helsingin Sanomat.
31.10.2018 - 11.11

Insändare: Låt regeringen Sipilä falla

Vi är fortfarande en liten ekonomi, med den näst intill bästa sjukvården i världen. Varför skall vi då skrota vårt fungerande system?
17.10.2018 - 05.55

Landskapen tar över ansvaret för resor till sjukhus – arbetsgrupp ska göra övergången smidig

Social- och hälsovårdsministeriet har utsett en arbetsgrupp som ska förbereda överföringen av FPA-resorna till landskapen.
24.8.2018 - 12.52

Susanna Ginman

Ledare: Slutspurt för vård och landskap?

Sedan början av juli har det varit ganska tyst kring vård- och landskapsreformerna. Nu finns reformerna igen på löpsedlarna eftersom arbetet i riksdagen fortsätter.
19.8.2018 - 21.00

Susanna Ginman

Ledare: Ingen större ödmjukhet

Regeringens sätt att bemöta grundlagsutskottets utlåtande om särskilt valfriheten i vården kan inte betecknas som ödmjukt, snarare som sturskt.
19.6.2018 - 15.50

Susanna Ginman

Ledare: Grundlagsutskottet – broms eller säkerhet

Beskyllningarna om att grundlagsutskottet är en reformbroms frodas igen i väntan på utlåtandet om vårdreformen.
30.5.2018 - 15.50

Insändare: Vi behöver en vårdreform, men landskapen blir dyra och odemokratiska

Risken på längre sikt är givetvis att allt fler uppgifter flyttas från kommunerna till landskapen. Med uppgifter flyttas också statsandelarna.
13.5.2018 - 05.55

Finansministeriet: Kommuner ska inte lida ekonomiskt av vård- och landskapsreformen

Om och när landskapsreformen träder i kraft den 1 januari 2020 försvinner drygt hälften av kommunernas uppgifter och med dem motsvarande summa pengar ur kommunernas kassa. Hur ser den kommunala ekonomin ut efter det?
8.5.2018 - 06.30

John-Erik Jansén

Ledare: Många frågor öppna i vårdreformen

Vård- och landskapsreformen processas framåt i riksdagen, de avgörande omröstningarna väntas i juni.
29.4.2018 - 21.00

Susanna Ginman

Ledare: Avhopp leder till regeringsoro

Så kom det – det första avhoppet från Blå framtid sedan gruppen bildades efter Sannfinländarnas splittring i somras.
24.4.2018 - 16.05

Vårdersättning räknas ut för alla finländare – men utan information från sjukjournaler

Kön, ålder, om man är arbetslös eller inte samt sjukdomar som bland annat diabetes, astma och cancer. Det är faktorer som avgör hur stor ersättning vårdcentralerna ska få för varje enskild patient. För alla finländare räknas individuella koefficienter – men exakt hur det ska gå till och om uppgifterna registreras någonstans är oklart.
12.4.2018 - 19.01

Helsingfors vill se hela reformen i soptunnan – Vanda sonderar för gemensamt krismöte

Bredsidan mot landskaps- och vårdreformen i Helsingfors växer, då Helsingfors stadsstyrelse ger tummen ner. Vanda sonderar nu ett möjligt jättemöte för metropolstädernas fullmäktige.
26.3.2018 - 17.28

Jan Vapaavuori

I dag: Städernas tidevarv

Det är av nationellt intresse att vissa att våra städer också konkurrerar i världsligan.
26.3.2018 - 06.05

Tommy Westerlund

Ledare: Brådska riskerar Reformen

Vård- och landskapsreformen rusar vidare med många öppna frågor.
10.3.2018 - 20.00

Flera samlingspartister tveksamma till reformer

En rundringning som Yle gjort visar att en del av Samlingspartiets ledamöter är tveksamma till de stundande reformerna. Thomas Karv, doktorand vid Åbo Akademi, tror ändå att vårdreformen ros i land i någon omfattning.
8.3.2018 - 09.43

Susanna Koski ansluter sig till Samlingspartiets rebeller

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori, riksdagsledamöterna Elina Lepomäki och Harry Harkimo och nu även riksdagsledamot Susanna Koski går emot Samlingspartiets linje i frågan om regeringens vård- och landskapsreform. Koski vill låta EU-kommissionen ta ställning till reformen.
6.3.2018 - 20.06

Vapaavuori: Ska man svika partiet eller hemstaden?

Jan Vapaavuori (Saml) riktar återigen skarp kritik mot landskapsreformen. Han ser stora intressekonflikter och tror inte att landskapsvalet blir av, skriver han i sin blogg.
6.3.2018 - 18.19

Reformdebatten stampade på stället

Under riksdagens frågestund höll ledamöterna ur regeringspartierna enad front och försvarade landskaps- och vårdreformen med bekanta argument.
1.3.2018 - 21.36

John-Erik Jansén

Ledare: Lyckat försök borde fortsätta

Försöket där kommuner och arbets- och näringsbyråer slår ihop sina resurser för att minska arbetslösheten ger goda resultat.
20.2.2018 - 21.00

Insändare: Demokratiunderskottet måste tas på allvar

Om regeringen på riktigt tror på tanken om självständiga landskap måste den även förstå att den lokala rösten förtjänar att höras.
10.2.2018 - 05.45