Insändare: Riksdagsbehandling kräver god lagberedning

Nästa regering bör ta lärdom av processen och se till att omfattande reformer bereds i samarbete mellan de berörda ministerierna.
18.3.2019 - 05.53

Insändare: Tolkningen av grundlagen borde flyttas bort från grundlagsutskottet

Har vi en så svår grundlag och är kopplingen till EU:s lagar så komplicerad att inga stora förändringar är möjliga att göra utan att samtidigt göra ändringar i grundlagen eller har tolkningen av grundlagen politiserats?

13.3.2019 - 05.55

Insändare: Vägande skäl ändra lagen om mårdhundens status

Mårdhundsstammen har ökat dramatiskt i vårt land under de senaste årtiondena trots aktiva frivilliga insatser från jägarna.
10.3.2019 - 05.50

Regeringen tar till åtgärder mot brottsliga invandrare – Elo: "Strider inte mot mänskliga rättigheter"

Regeringen har fastställt ett åtgärdsprogram för förebyggande och bekämpning av sexualbrott och av brottslighet bland personer med invandrarbakgrund.
20.2.2019 - 17.25

Skärpta lagar, nya lagar – detta har hänt i Norden efter metoo

I flera nordiska och baltiska länder har metoo lett till konkreta åtgärder, visar en sammanfattning från Nordiska ministerrådet.
4.2.2019 - 19.32 Premium

Jurist: Sociala medier har förvärrat sexualbrotten – stora luckor i paragraferna

Det finns många problem med sexualbrottslagstiftningen, inte minst då det gäller våldtäkt mot barn. Tiden har på flera sätt sprungit förbi strafflagens paragrafer, men att skriva om dem tar tid, varnar Riitta Silver, jurist på våldtäktskriscentralen Tukinainen.
20.1.2019 - 07.16 Premium

Häkkänen: Helhetsreform av sexualbrottlagstiftningen bereds

Det behövs en helhetsreform av lagstiftningen om sexualbrott, anser justitieminister Antti Häkkänen (Saml). Bland annat ska samtycke skrivas in i lagstiftningen på ett eller annat sätt.
15.1.2019 - 10.56 Premium

Vårdlagar blev annorlunda på svenska – Åland: "Oacceptabelt"

Åland har påtalat en rad fall där äldre och nyare lagtexter blivit olika på svenska och finska. Social- och hälsovårdsministeriet anser att den finska texten är den som ska följas. Oacceptabelt, anser landskapsregeringen.
28.12.2018 - 17.55 Premium

Alternativ häktning införs vid årsskiftet

Förstärkt reseförbud och häktningsarrest kan från och med nästa år användas som alternativ till häktning.
20.12.2018 - 13.56

Nytt lagförslag: allvarliga brott leder till förlorat finskt medborgarskap

Statsrådet överlämnade på onsdagen ett lagförslag som ger de finska myndigheterna rätten att återta finskt medborgarskap ifall en person har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.
5.12.2018 - 15.03

Insändare: Viktigt att ny funktionshinderlag ros i land

En viktig förnyelse är också att en diagnos inte är en grund för att få service, utan det är behovet av stöd som styr.
3.12.2018 - 05.48

Livsmedelsföretagare får större frihet och mer ansvar – det blir lättare att sälja hemgjord mat

Onödiga livsmedelsregler ska bort, säger Jord och skogsbruksminister Jari Leppä (C). Regeringen föreslår en ny livsmedelslag som ska minska byråkratin utan att äventyra säkerheten.
29.11.2018 - 18.50

JO: No Drone-skylten strider mot lagen – texten måste vara på finska och svenska

I fjol satte polisen upp skyltar över drönarförbud vid president- och regeringsbyggnaderna. Men nu har det visat sig att skyltarna strider mot flera lagparagrafer eftersom texten bara är på engelska.
22.11.2018 - 11.04

Tommy Westerlund

Ledare: Bromsa brådskande underrättelselagar

En stor del av riksdagen gav grönt ljus för att snabbt få nya underrättelselagar, men snabbheten får inte gå ut över lagligheten.
20.11.2018 - 15.50

Tommy Westerlund

Ledare: Nu hotas den innersta kärnan i vårt privatliv

Inrikesministeriet vill ge poliser tillgång till våra patientjournaler. Det låter inte bra.
6.11.2018 - 15.50

Insändare: Djur måste få grundlagsskyddade rättigheter precis som människorna

Den problematiska grundsynen reflekteras också i att människans grundläggande rättigheter stipuleras på grundlagsnivå, medan djurskyddet regleras på lagnivå.
21.10.2018 - 05.55

Här hjälper det inte att gasa

När jag sätter mig i en manuellt växlad Opel Karl med en bensinmotor på 75 hk och accelererar i väg rusar bilen först fram på normalt sätt. Vid 45 km/h är det stopp: hur jag än gasar går det inte snabbare.
20.10.2018 - 07.00

Presidenten läxar upp riksdagen för formfel i grundlagsomröstningen

President Sauli Niinistö klandrar riksdagen för att ha begått ett allvarligt procedurfel då den i onsdags klubbade igenom en brådskande ändring av grundlagen.
5.10.2018 - 16.17

Ny lag om växthälsa skärper kraven

Lagstiftningen om växthälsa förnyas. Klassificeringen av skadegörare förändras, importkraven skärps och aktörernas eget ansvar betonas.
27.8.2018 - 20.24

Regeringen föreslår ändringar i apoteksverksamheten

Regeringen föreslår att möjligheterna att inrätta nya apotek utvidgas så att antalet apotek kan ökas märkbart.
13.7.2018 - 11.55