Tommy Westerlund

Ledare: Bromsa brådskande underrättelselagar

En stor del av riksdagen gav grönt ljus för att snabbt få nya underrättelselagar, men snabbheten får inte gå ut över lagligheten.
20.11.2018 - 15.50

Tommy Westerlund

Ledare: Nu hotas den innersta kärnan i vårt privatliv

Inrikesministeriet vill ge poliser tillgång till våra patientjournaler. Det låter inte bra.
6.11.2018 - 15.50

Insändare: Djur måste få grundlagsskyddade rättigheter precis som människorna

Den problematiska grundsynen reflekteras också i att människans grundläggande rättigheter stipuleras på grundlagsnivå, medan djurskyddet regleras på lagnivå.
21.10.2018 - 05.55

Här hjälper det inte att gasa

När jag sätter mig i en manuellt växlad Opel Karl med en bensinmotor på 75 hk och accelererar i väg rusar bilen först fram på normalt sätt. Vid 45 km/h är det stopp: hur jag än gasar går det inte snabbare.
20.10.2018 - 07.00

Presidenten läxar upp riksdagen för formfel i grundlagsomröstningen

President Sauli Niinistö klandrar riksdagen för att ha begått ett allvarligt procedurfel då den i onsdags klubbade igenom en brådskande ändring av grundlagen.
5.10.2018 - 16.17

Ny lag om växthälsa skärper kraven

Lagstiftningen om växthälsa förnyas. Klassificeringen av skadegörare förändras, importkraven skärps och aktörernas eget ansvar betonas.
27.8.2018 - 20.24

Regeringen föreslår ändringar i apoteksverksamheten

Regeringen föreslår att möjligheterna att inrätta nya apotek utvidgas så att antalet apotek kan ökas märkbart.
13.7.2018 - 11.55

Nytt EU-lagförslag hotar öka censuren på nätet

Kritikerna menar att EU:s nya upphovsrättsregler ödelägger internetkulturen och äventyrar yttrandefriheten. Men rättsinnehavarna ser de nya reglerna som en ödesfråga för den kreativa branschen.
15.6.2018 - 08.01

Vilken himmelsk lapsus: Gud slank med i lagtext, fick skrivas om

Regeringen fick korrigera en lagtext där Gud slunkit med på fel ställe. Texten hann redan väcka debatt om religionsfrihet men är nu korrigerad.
1.6.2018 - 15.15

Insändare: Vitalisera det nordiska lagstiftningssamarbetet

Enhetlig lagstiftning skapar grund för forskningssamarbete och rättspraxis.
22.5.2018 - 05.55

Testamentsregister på förslag till Finland – men avigsidor gör att ministern tvekar

Finland behöver ett ställe där testamenten registreras, anser politiker och experter. Magistraten är beredd att ta på sig uppgiften, men regeringen vill i alla fall ännu inte införa ett register. Trots goda avsikter finns det nämligen en risk för att testatorns sista vilja inte uppfylls.
1.5.2018 - 06.00

Häkkänen vill komma åt finansieringen av terrorism

Justitieminister Antti Häkkänen efterlyser krafttag för att stoppa finansieringen av terrorism.
26.4.2018 - 21.27

Henriksson: Glädjande att justitieministern har lyssnat angående svenskspråkiga domare och notarier

Justitieminister Antti Häkkänen meddelade på torsdagen att det inrättas tjänster för svenskspråkiga tingsnotarier vid tvåspråkiga tingsrätter. SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson är belåten.
20.4.2018 - 18.24

Minister Häkkänen vill motverka terrorism genom att ändra strafflagen

– Terrorism är ett av de största säkerhetshoten i världen. Det är viktigt att Finland följer den europeiska utvecklingen och tillgriper alla nödvändiga medel för att bekämpa terrorism, skriver justitieminister Antti Häkkänen (Saml) i justitieministeriets blogg.
6.4.2018 - 16.23

Regeringen vill förbjuda de här historiska bilderna – och tusentals liknande

Om två månader kan det bli förbjudet för museer, arkiv och bibliotek att tillhandahålla historiska bilder på okända men identifierbara människor. – Det känns ganska bisarrt om en stor del av vårt kulturarv blir otillgängligt, säger Anders Adlercreutz.
29.3.2018 - 15.52

Insändare: Beakta lokala förhållanden i naturvårdslagstiftningen

Om inte de regionala skarvarbetsgrupperna lyckas göra ett trovärdigt arbete fortsätter konflikterna mellan lokal verklighet och nationella diffusa tolkningar av fågeldirektivet.
27.3.2018 - 05.55

Nederländsk läkare uppmanar till tydliga lagar för eutanasi och palliativ vård

Den nederländske läkaren Rob Jonquière var med om att utforma sitt lands eutanasilagstiftning. Till de politiker som nu ska fatta beslut för finska förhållanden ger han ett råd:– Utveckla lagstiftningen för eutanasi parallellt med en för palliativ vård.
6.3.2018 - 20.20

Färsk kampanj vill ändra på definitionen av våldtäkt

Ett antal privatpersoner, frivilligorganisationer, ungdomsförbund och partier har dragit i gång en kampanj vars målsättning är att omdefiniera brottsrekvisitet för våldtäkt i strafflagen och framhäva vikten av samtycke.
28.2.2018 - 19.30

"Våldtäktsmannen har fått sitt offer som belöning" – äntligen kriminaliseras våldtäkt i Somaliland

Underhuset i utbrytarregionen Somaliland har antagit en lag som kriminaliserar våldtäkt. Beslutet ses som en seger för kvinnorna i den konservativa muslimska regionen.
13.1.2018 - 16.49

Ny skjutvapenlag träder i kraft i morgon

I och med en ändring i skjutvapenlagen slopas lämplighetstesten i samband med vapentillståndsärenden.
30.11.2017 - 12.04