Rörande enighet om att gruvlagen måste uppdateras – gruvskatt och ökat inflytande för kommunerna på agendan

Diskussionen kring medborgarinitiativet för en reform av gruvlagen visade att det finns ett brett parlamentariskt stöd i riksdagen för att se över paragraferna.
16.10.2019 - 17.49

Lättare att häva skydd av "passiva" varumärken

14.10.2019 - 05.59

Insändare: Samtycke men inte godtycke

Om man i ett sexuellt förhållande vill åberopa våldtäkt bör då nuvarande lagens krav på motstånd gälla.
25.9.2019 - 05.53

Insändare: Samtyckeslag efterlyses

Skall det vara så svårt och komplicerat att skrida till verket?
14.9.2019 - 05.50

Tommy Westerlund

Ledare: Ta inte lätt på lätta bilar

En lagändring som träder i kraft den första november ger 15-åringar möjlighet att köra vanliga personbilar med begränsad hastighet. Lagen väcker berättigad kritik som talar för time out.
28.8.2019 - 14.25 Premium

Insändare: Riksdagsledamöter skyddas mot åtal?

Sannfinländarna kan med storleken på sin grupp förhindra åtal. Är detta förenligt med principen om att alla är lika inför lagen?
20.8.2019 - 05.50

Regeringen vill att omsorgsansvaret delas jämnt mellan båda föräldrarna – så här ska reformen beredas

13.8.2019 - 11.38

Analys: Lagstiftningscirkus i Österrike – radikala lagar drevs igenom på kort tid

På bara en dryg månad har parlamentet fått till stånd fler lagar och reformer än vad en regering någonsin skulle kunna åstadkomma under en mångårig lagstiftningsperiod.
9.7.2019 - 19.08 Premium

Norska fångar kan tvingas bära spottmask

9.7.2019 - 13.00 Premium

Polisen, Riksåklagarämbetet och lagmännen vill ingripa i riktade trakasserier

Polisstyrelsen, Riksåklagarämbetet och lagmännen vid tingsrätterna vill ändra på lagstiftningen. Målet är att göra det lättare att ingripa i riktade trakasserier.
18.6.2019 - 19.13

John-Erik Jansén

Ledare: Respekten saknas i abortdebatten

Skärpningarna av abortlagstiftningen i USA visar att rätten till abort hela tiden är under attack.
1.6.2019 - 16.00 Premium

Juho Romakkaniemi

I dag: Låt arbetstagarna och arbetsgivarna komma överens

Det är möjligt att rätta till bristerna i vår nuvarande lagstiftning genom en enkel justering i en enda paragraf.
5.4.2019 - 06.05 Premium

EU säger ja till det omtvistade förslaget om stärkt upphovsrätt på nätet

Kreatörer och tidningshus ger tummen upp, medan kritikerna nu får hoppas på en sista omsvängning när EU:s medlemsländer definitivt ska avgöra frågan i april.
26.3.2019 - 14.19

Reservister får skjuta trots striktare skjutvapenlag

Skjutvapenlagen har uppdaterats. I den nya lagen är fler vapen klassade som särskilt farliga.
19.3.2019 - 19.54

Insändare: Riksdagsbehandling kräver god lagberedning

Nästa regering bör ta lärdom av processen och se till att omfattande reformer bereds i samarbete mellan de berörda ministerierna.
18.3.2019 - 05.53

Insändare: Tolkningen av grundlagen borde flyttas bort från grundlagsutskottet

Har vi en så svår grundlag och är kopplingen till EU:s lagar så komplicerad att inga stora förändringar är möjliga att göra utan att samtidigt göra ändringar i grundlagen eller har tolkningen av grundlagen politiserats?

13.3.2019 - 05.55

Insändare: Vägande skäl ändra lagen om mårdhundens status

Mårdhundsstammen har ökat dramatiskt i vårt land under de senaste årtiondena trots aktiva frivilliga insatser från jägarna.
10.3.2019 - 05.50

Regeringen tar till åtgärder mot brottsliga invandrare – Elo: "Strider inte mot mänskliga rättigheter"

Regeringen har fastställt ett åtgärdsprogram för förebyggande och bekämpning av sexualbrott och av brottslighet bland personer med invandrarbakgrund.
20.2.2019 - 17.25

Skärpta lagar, nya lagar – detta har hänt i Norden efter metoo

I flera nordiska och baltiska länder har metoo lett till konkreta åtgärder, visar en sammanfattning från Nordiska ministerrådet.
4.2.2019 - 19.31 Premium

Jurist: Sociala medier har förvärrat sexualbrotten – stora luckor i paragraferna

Det finns många problem med sexualbrottslagstiftningen, inte minst då det gäller våldtäkt mot barn. Tiden har på flera sätt sprungit förbi strafflagens paragrafer, men att skriva om dem tar tid, varnar Riitta Silver, jurist på våldtäktskriscentralen Tukinainen.
20.1.2019 - 07.16 Premium