Regeringen föreslår ändringar i apoteksverksamheten

Regeringen föreslår att möjligheterna att inrätta nya apotek utvidgas så att antalet apotek kan ökas märkbart.
13.7.2018 - 11.55

Nytt EU-lagförslag hotar öka censuren på nätet

Kritikerna menar att EU:s nya upphovsrättsregler ödelägger internetkulturen och äventyrar yttrandefriheten. Men rättsinnehavarna ser de nya reglerna som en ödesfråga för den kreativa branschen.
15.6.2018 - 08.01

Vilken himmelsk lapsus: Gud slank med i lagtext, fick skrivas om

Regeringen fick korrigera en lagtext där Gud slunkit med på fel ställe. Texten hann redan väcka debatt om religionsfrihet men är nu korrigerad.
1.6.2018 - 15.15

Insändare: Vitalisera det nordiska lagstiftningssamarbetet

Enhetlig lagstiftning skapar grund för forskningssamarbete och rättspraxis.
22.5.2018 - 05.55

Testamentsregister på förslag till Finland – men avigsidor gör att ministern tvekar

Finland behöver ett ställe där testamenten registreras, anser politiker och experter. Magistraten är beredd att ta på sig uppgiften, men regeringen vill i alla fall ännu inte införa ett register. Trots goda avsikter finns det nämligen en risk för att testatorns sista vilja inte uppfylls.
1.5.2018 - 06.00

Häkkänen vill komma åt finansieringen av terrorism

Justitieminister Antti Häkkänen efterlyser krafttag för att stoppa finansieringen av terrorism.
26.4.2018 - 21.27

Henriksson: Glädjande att justitieministern har lyssnat angående svenskspråkiga domare och notarier

Justitieminister Antti Häkkänen meddelade på torsdagen att det inrättas tjänster för svenskspråkiga tingsnotarier vid tvåspråkiga tingsrätter. SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson är belåten.
20.4.2018 - 18.24

Minister Häkkänen vill motverka terrorism genom att ändra strafflagen

– Terrorism är ett av de största säkerhetshoten i världen. Det är viktigt att Finland följer den europeiska utvecklingen och tillgriper alla nödvändiga medel för att bekämpa terrorism, skriver justitieminister Antti Häkkänen (Saml) i justitieministeriets blogg.
6.4.2018 - 16.23

Regeringen vill förbjuda de här historiska bilderna – och tusentals liknande

Om två månader kan det bli förbjudet för museer, arkiv och bibliotek att tillhandahålla historiska bilder på okända men identifierbara människor. – Det känns ganska bisarrt om en stor del av vårt kulturarv blir otillgängligt, säger Anders Adlercreutz.
29.3.2018 - 15.52

Insändare: Beakta lokala förhållanden i naturvårdslagstiftningen

Om inte de regionala skarvarbetsgrupperna lyckas göra ett trovärdigt arbete fortsätter konflikterna mellan lokal verklighet och nationella diffusa tolkningar av fågeldirektivet.
27.3.2018 - 05.55

Nederländsk läkare uppmanar till tydliga lagar för eutanasi och palliativ vård

Den nederländske läkaren Rob Jonquière var med om att utforma sitt lands eutanasilagstiftning. Till de politiker som nu ska fatta beslut för finska förhållanden ger han ett råd:– Utveckla lagstiftningen för eutanasi parallellt med en för palliativ vård.
6.3.2018 - 20.20

Färsk kampanj vill ändra på definitionen av våldtäkt

Ett antal privatpersoner, frivilligorganisationer, ungdomsförbund och partier har dragit i gång en kampanj vars målsättning är att omdefiniera brottsrekvisitet för våldtäkt i strafflagen och framhäva vikten av samtycke.
28.2.2018 - 19.30

"Våldtäktsmannen har fått sitt offer som belöning" – äntligen kriminaliseras våldtäkt i Somaliland

Underhuset i utbrytarregionen Somaliland har antagit en lag som kriminaliserar våldtäkt. Beslutet ses som en seger för kvinnorna i den konservativa muslimska regionen.
13.1.2018 - 16.49

Ny skjutvapenlag träder i kraft i morgon

I och med en ändring i skjutvapenlagen slopas lämplighetstesten i samband med vapentillståndsärenden.
30.11.2017 - 12.04

Den nya gymnasielagen ska sporra till entusiasm och bättre ork

I vår är det tänkt att ett lagförslag om en ny gymnasielag ska föras till riksdagen. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen vill skapa en lag som ska förbättra välbefinnandet i gymnasierna och som ska sporra till tvärvetenskaplig och bred allmänbildning.
23.11.2017 - 05.45

THL föreslår att offentlig amning skyddas av lag

I det nationella programmet för främjande av amning föreslår THL att offentlig amning ska skyddas av lag. Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) säger till Uutissuomalainen att hon inte anser att man behöver stifta en lag för det här.
16.11.2017 - 08.15

Insändare: Varför stifta lagar om de inte måste följas?

Om de egna moraliska värderingarna anses mer bindande än lagen, ja, det bäddar sannerligen för problem.
14.10.2017 - 05.50

HFD kritiserar "halvfärdigt och problematiskt" lagförslag

Högsta förvaltningsdomstolen kritiserar utkastet till ett lagförslag som ska minska byråkratin för att få miljötillstånd. Miljöministeriet säger att förslaget ska justeras innan det kommer upp i riksdagen.
10.10.2017 - 16.50

Peter Buchert

Kommentar: Regeringen har för bråttom

Regeringen ska inte kritiseras för bristande ambitioner. Ingen är betjänt av onödigt förmynderi eller förlegade normer. Dessvärre är det inte så enkelt att montera ned normer som det lät inför riksdagsvalet.
10.10.2017 - 16.50

Li Andersson

I dag: (Dubbel)moral

På kandidatseminariet för alla rättsvetare vid Åbo Akademi ställde vår föreläsare plötsligt frågan om huruvida man alltid måste följa lagen. Jag minns att stämningen blev rätt förvirrad. I våra studier hade vi så långt alltid analyserat lagen. Vänt och vridit på den i form av analyser och jämförelser av olika rättsfall, domstolsbeslut och traktater.
6.10.2017 - 06.05