Fem miljoner mer till polisen, skypo och gränsbevakningen

Tilläggsfinansieringen ska användas för att bekämpa terrorism, till nya gränsbevakningsbåtar och för civil underrättelseinhämtning.
16.11.2017 - 20.08

Juristen svarar: Min konkurrent beskyller mig för att vara en klåpare – vad kan jag göra?

Om jag gör en polisanmälan mot konkurrenten för ärekränkning, för vad kan jag då kräva skadestånd? undrar frågeställaren.
4.11.2017 - 19.47

Stor efterfrågan på tvåspråkiga poliser

Den svenska polisverksamhetens framtid var diskussionsämnet på finlandssvenska polisbefäls årliga seminarium. Rekrytering, centralisering och ett vacklande intresse för det svenska språket är några av utmaningarna. Men för dem som väljer att bli polis ser det ändå ljust ut på arbetsfronten.
2.11.2017 - 05.00

SFP: Tingsrättsreformen ett hårt slag mot det svenska

– Särskilt aningslöst är att avskaffa tingsrätterna från de orter där det tvåspråkiga har fungerat ypperligt väl, nämligen Raseborg och Borgå, säger lagutskottets vice ordförande Eva Biaudet.
24.10.2017 - 21.00

Alkoholskatten delar regeringen

Också Samlingspartiet uppger att en höjning av alkoholskatten är kopplad till om det blir möjligt att sälja starkare öl i matbutikerna. Ordföranden för Samlingspartiets riksdagsgrupp Kalle Jokinen säger till FNB att om procentgränsen och därmed även alkoholskadorna inte stiger så måste även den planerade höjningen av alkoholskatten omprövas.
9.10.2017 - 18.55

Yle: Ministerier ska radera besökarlistor omedelbart

Uppgifterna om vem besöker ministerierna kan i fortsättningen vara utom räckhåll för forskare och journalister.
6.10.2017 - 11.50

HS: Riksåklagaren funderar – vad ska man ska göra med skattesmitare som anger sig själva?

Vad ska man göra med de tiotals finländare som har angivit sig själva medan lagen som skulle benåda dem som har pengar i skatteparadis och tar dem tillbaka till Finland bereddes? Det här ska biträdande riksåklagaren ta ställning till, rapporterar Helsingin Sanomat.
6.10.2017 - 10.01

Professor Mäenpää: Riksdagen bryter mot offentlighets- och arkivlagen i frågan om besökarlistorna

Riksdagen bryter mot både arkivlagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i tvisten om besökarlistorna, säger Olli Mäenpää, professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet.
19.9.2017 - 21.27

HFD: Rekordmånga klagomål äventyrar rättsskyddet

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i år tagit emot ett rekordantal ärenden som berör utlänningar. Orsaken till den ökande arbetsmängden är framför allt överklaganden som gjorts hos förvaltningsdomstolarna på asylbesluten som Migrationsverket har fattat. Förvaltningsdomstolens beslut kan i sin tur överklagas hos HFD.
15.8.2017 - 21.05

Häkkänen: De asylsökandes rättsskydd ska utredas

11.8.2017 - 12.49

Protester i Polen mot domstolsreform

Tusentals gick ut på gatorna i den polska huvudstaden för att protestera mot regeringspartiets domstolsreformer som oppositionen säger undergräver rättsväsendets självständighet och demokratin.
16.7.2017 - 21.58

Var fjärde har cyklat berusad – nästan hälften accepterar lindrigt styrstångsfylleri

Mer än var fjärde finländare har gjort sig skyldig till styrstångsfylleri, framkommer det av en enkät som Trafikskyddet låtit göra.
11.7.2017 - 09.55

Tyskland vill ha register över vänsterextrema

Den tyska regeringen föreslår att ett europeiskt register över vänsterextrema ska upprättas. Detta efter helgens kravaller i Hamburg, dit många av deltagarna kom från andra länder.
11.7.2017 - 09.11

Tio åklagarämbeten kan bli fem åklagardistrikt – svenskan kan komma i kläm

Åklagarväsendet står inför stora förändringar. En arbetsgrupp vid Justitieministeriet föreslår att antalet åklagarämbeten bör halveras.
21.6.2017 - 19.10

Vasa testade hur lätt det är att köpa cigg utan id

Det är överraskande lätt att köpa alkohol och cigaretter utan att ha med sig identitetshandlingar. Det framkom när Vasa stad och yrkeshögskolan i Vasa testade hur ofta försäljare kontrollerar åldern på köpare som till utseendet ser ut som 30-åringar.
20.6.2017 - 15.46

Världens bästa djurskyddslag - enligt vem?

Producenterna eftersträvar världens bästa djurskyddslag: en perfekt balans mellan en blomstrande djurindustri och friska djur. Samtidigt skriver allt fler under djurskyddsorganisationernas motion som heter: Världens bästa djurskyddslag till Finland. Den förespråkar en helt annorlunda utopi.
7.6.2017 - 20.06

Insemineringsboxar förbjuds, båsladugårdar får stanna – så här kan djurskyddslagen förändras

Enligt den nya djurskyddslagen skulle insemineringsboxar på svinfarmar förbjudas. Det här framgår i Jord- och skogsbruksministeriets förslag.
7.6.2017 - 17.05

Över 300 år gammal lag slopades – fritt fram att häda i Danmark

Den 334 år gamla danska lagen om blasfemi har avskaffats efter ett beslut i Folketinget.
2.6.2017 - 16.52

Polisen övervakar påskvandringen Via Crucis extra noggrant i år

Helsingforspolisen skärper övervakningen i samband med Via Crucis-passionsspelet i centrum av staden. Via Crucis leder också till en del ändrade trafikarrangemang.
13.4.2017 - 15.38

Nu blir det dyrare att parkera fel i Kimitoön

Felparkeringsavgifterna höjs i fem kommuner, meddelar Inrikesministeriet.
13.4.2017 - 15.04