Regeringen föreslår skärpta bestämmelser för återfallsförbrytare

Regeringen vill göra villkorlig frigivning av återfallsförbrytare svårare genom en ny lagändring.
12.6.2018 - 18.05

Från och med tisdag kan man skriva under medborgarinitiativet Samtycke2018

Kampanjen Samtycke2018 strävar efter att strafflagen ska omdefinieras så att våldtäkt innebär brist på samtycke i stället för använt våld eller hot om våld. Medborgarinitiativet öppnas för underskrifter den femte juni.
1.6.2018 - 16.32

SDP-ledamot: Strafflagen skyddar inte sexuellt utnyttjade barn

Riksdagsledamot Johanna Ojala-Niemelä (SDP) har lämnat en lagmotion för att precisera strafflagens bestämmelser om sexuellt utnyttjade minderåriga barn.
6.5.2018 - 16.25

Skjutvapenlagen EU-anpassas – så här ska Finland rätta sig efter direktiven

Regeringens förslag till hur Finland ska anpassa sig till EU:s skjutvapendirektiv garanterar reservistverksamheten.
4.5.2018 - 18.18

Ny lag om behandling av personuppgifter i brottmål träder i kraft inom kort

Det kommer att stiftas en lag om behandling av personuppgifter i brottmål. Enligt den proposition som överlämnades till riksdagen på torsdagen ska lagen tillämpas på personuppgifter som polisen, åklagarna, domstolarna, Brottspåföljdsmyndigheten, Tullen, gränsbevakningsmyndigheterna och andra behöriga myndigheter behandlar.
5.4.2018 - 20.01

Juristen svarar: Får jag ta med kundregister till ny arbetsgivare?

Hur långt sträcker sig lojalitetsplikten gentemot arbetsgivaren?
25.3.2018 - 16.35

Hovrätten frigav totalvägrare – vapenvägrare jublar

Helsingfors hovrätt konstaterade på fredagen att det är mot grundlagens diskrimineringsförbud att befria endast Jehovas vittnen från militär- och civiltjänstgöring. Hovrätten frigav en totalvägrare som dömts till fängelsestraff i tingsrätten.
23.2.2018 - 12.24

Tingsrätten slarvade i fall som gäller husrannsakan – nu behandlas ärendet på nytt

Vanda tingsrätt valde att inte pröva ett ärende som gäller en husrannsakan som syftade till att lägga beslag på flera vapen på en fritidsbostad i Lojo. Nu blir tingsrätten tvungen att behandla ärendet på nytt.
20.2.2018 - 16.22

Riksdagens kvinnonätverk lämnade in förslag till samtyckeslag – allt sex utan samtycke kan räknas som våldtäkt

Riksdagens kvinnonätverk anser att samtycke ska vara ett centralt kriterium när rätten fattar beslut i fall som berör våldtäkt. Många kvinnor vågar inte anmäla våldtäkter, eftersom de är rädda för att rätten inte ska tro på dem.
20.2.2018 - 15.33

Omstridd kändisjurist utesluten ur Finlands advokatförbund

Juristen Heikki Lampela är hädanefter inte längre välkommen i Finlands advokatförbund.
22.1.2018 - 11.25

"Det är hög tid att Finland kriminaliserar tvångsäktenskap"

Förbundet för Mänskliga Rättigheter vill förbjuda tvångsäktenskap också i Finland. De vill att regeringen genast skrider till verket och påbörjar lagberedningsarbetet.
15.1.2018 - 12.53

Finska polisen testar ansiktsigenkänning

Enligt tidningen Kaleva kan applikationen bland annat kopplas till olika myndighetsdatabaser med bilder.
12.1.2018 - 07.32

Enontekis blir av med den sista polisen – kommunen vill införa egen sheriff

13.12.2017 - 07.14

Finskspråkiga poliser kan inte tillräckligt bra svenska

En doktorsavhandling från Vasa universitet visar att endast en tredjedel av de finskspråkiga poliserna i Finland anser att de uppfyller språklagens kompetenskrav för svenska.
11.12.2017 - 08.05

Fem miljoner mer till polisen, skypo och gränsbevakningen

Tilläggsfinansieringen ska användas för att bekämpa terrorism, till nya gränsbevakningsbåtar och för civil underrättelseinhämtning.
16.11.2017 - 20.08

Juristen svarar: Min konkurrent beskyller mig för att vara en klåpare – vad kan jag göra?

Om jag gör en polisanmälan mot konkurrenten för ärekränkning, för vad kan jag då kräva skadestånd? undrar frågeställaren.
4.11.2017 - 19.47

Stor efterfrågan på tvåspråkiga poliser

Den svenska polisverksamhetens framtid var diskussionsämnet på finlandssvenska polisbefäls årliga seminarium. Rekrytering, centralisering och ett vacklande intresse för det svenska språket är några av utmaningarna. Men för dem som väljer att bli polis ser det ändå ljust ut på arbetsfronten.
2.11.2017 - 05.00

SFP: Tingsrättsreformen ett hårt slag mot det svenska

– Särskilt aningslöst är att avskaffa tingsrätterna från de orter där det tvåspråkiga har fungerat ypperligt väl, nämligen Raseborg och Borgå, säger lagutskottets vice ordförande Eva Biaudet.
24.10.2017 - 21.00

Alkoholskatten delar regeringen

Också Samlingspartiet uppger att en höjning av alkoholskatten är kopplad till om det blir möjligt att sälja starkare öl i matbutikerna. Ordföranden för Samlingspartiets riksdagsgrupp Kalle Jokinen säger till FNB att om procentgränsen och därmed även alkoholskadorna inte stiger så måste även den planerade höjningen av alkoholskatten omprövas.
9.10.2017 - 18.55

Yle: Ministerier ska radera besökarlistor omedelbart

Uppgifterna om vem besöker ministerierna kan i fortsättningen vara utom räckhåll för forskare och journalister.
6.10.2017 - 11.50