Riksdagens kvinnonätverk lämnade in förslag till samtyckeslag – allt sex utan samtycke kan räknas som våldtäkt

Riksdagens kvinnonätverk anser att samtycke ska vara ett centralt kriterium när rätten fattar beslut i fall som berör våldtäkt. Många kvinnor vågar inte anmäla våldtäkter, eftersom de är rädda för att rätten inte ska tro på dem.
20.2.2018 - 15.33

Omstridd kändisjurist utesluten ur Finlands advokatförbund

Juristen Heikki Lampela är hädanefter inte längre välkommen i Finlands advokatförbund.
22.1.2018 - 11.25

"Det är hög tid att Finland kriminaliserar tvångsäktenskap"

Förbundet för Mänskliga Rättigheter vill förbjuda tvångsäktenskap också i Finland. De vill att regeringen genast skrider till verket och påbörjar lagberedningsarbetet.
15.1.2018 - 12.53

Finska polisen testar ansiktsigenkänning

Enligt tidningen Kaleva kan applikationen bland annat kopplas till olika myndighetsdatabaser med bilder.
12.1.2018 - 07.32

Enontekis blir av med den sista polisen – kommunen vill införa egen sheriff

13.12.2017 - 07.14

Finskspråkiga poliser kan inte tillräckligt bra svenska

En doktorsavhandling från Vasa universitet visar att endast en tredjedel av de finskspråkiga poliserna i Finland anser att de uppfyller språklagens kompetenskrav för svenska.
11.12.2017 - 08.05

Fem miljoner mer till polisen, skypo och gränsbevakningen

Tilläggsfinansieringen ska användas för att bekämpa terrorism, till nya gränsbevakningsbåtar och för civil underrättelseinhämtning.
16.11.2017 - 20.08

Juristen svarar: Min konkurrent beskyller mig för att vara en klåpare – vad kan jag göra?

Om jag gör en polisanmälan mot konkurrenten för ärekränkning, för vad kan jag då kräva skadestånd? undrar frågeställaren.
4.11.2017 - 19.47

Stor efterfrågan på tvåspråkiga poliser

Den svenska polisverksamhetens framtid var diskussionsämnet på finlandssvenska polisbefäls årliga seminarium. Rekrytering, centralisering och ett vacklande intresse för det svenska språket är några av utmaningarna. Men för dem som väljer att bli polis ser det ändå ljust ut på arbetsfronten.
2.11.2017 - 05.00

SFP: Tingsrättsreformen ett hårt slag mot det svenska

– Särskilt aningslöst är att avskaffa tingsrätterna från de orter där det tvåspråkiga har fungerat ypperligt väl, nämligen Raseborg och Borgå, säger lagutskottets vice ordförande Eva Biaudet.
24.10.2017 - 21.00

Alkoholskatten delar regeringen

Också Samlingspartiet uppger att en höjning av alkoholskatten är kopplad till om det blir möjligt att sälja starkare öl i matbutikerna. Ordföranden för Samlingspartiets riksdagsgrupp Kalle Jokinen säger till FNB att om procentgränsen och därmed även alkoholskadorna inte stiger så måste även den planerade höjningen av alkoholskatten omprövas.
9.10.2017 - 18.55

Yle: Ministerier ska radera besökarlistor omedelbart

Uppgifterna om vem besöker ministerierna kan i fortsättningen vara utom räckhåll för forskare och journalister.
6.10.2017 - 11.50

HS: Riksåklagaren funderar – vad ska man ska göra med skattesmitare som anger sig själva?

Vad ska man göra med de tiotals finländare som har angivit sig själva medan lagen som skulle benåda dem som har pengar i skatteparadis och tar dem tillbaka till Finland bereddes? Det här ska biträdande riksåklagaren ta ställning till, rapporterar Helsingin Sanomat.
6.10.2017 - 10.01

Professor Mäenpää: Riksdagen bryter mot offentlighets- och arkivlagen i frågan om besökarlistorna

Riksdagen bryter mot både arkivlagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i tvisten om besökarlistorna, säger Olli Mäenpää, professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet.
19.9.2017 - 21.27

HFD: Rekordmånga klagomål äventyrar rättsskyddet

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i år tagit emot ett rekordantal ärenden som berör utlänningar. Orsaken till den ökande arbetsmängden är framför allt överklaganden som gjorts hos förvaltningsdomstolarna på asylbesluten som Migrationsverket har fattat. Förvaltningsdomstolens beslut kan i sin tur överklagas hos HFD.
15.8.2017 - 21.05

Häkkänen: De asylsökandes rättsskydd ska utredas

11.8.2017 - 12.49

Protester i Polen mot domstolsreform

Tusentals gick ut på gatorna i den polska huvudstaden för att protestera mot regeringspartiets domstolsreformer som oppositionen säger undergräver rättsväsendets självständighet och demokratin.
16.7.2017 - 21.58

Var fjärde har cyklat berusad – nästan hälften accepterar lindrigt styrstångsfylleri

Mer än var fjärde finländare har gjort sig skyldig till styrstångsfylleri, framkommer det av en enkät som Trafikskyddet låtit göra.
11.7.2017 - 09.55

Tyskland vill ha register över vänsterextrema

Den tyska regeringen föreslår att ett europeiskt register över vänsterextrema ska upprättas. Detta efter helgens kravaller i Hamburg, dit många av deltagarna kom från andra länder.
11.7.2017 - 09.11

Tio åklagarämbeten kan bli fem åklagardistrikt – svenskan kan komma i kläm

Åklagarväsendet står inför stora förändringar. En arbetsgrupp vid Justitieministeriet föreslår att antalet åklagarämbeten bör halveras.
21.6.2017 - 19.10