kyrkan
»

Insändare: Rationalism och liberalism urholkar i tilltagande grad kyrkans trovärdighet som kristet samfund

Om mänskligt förnuft skall vara mätstickan för trovärdigheten kring den gudomliga världens realiteter blir det flummigt och komplicerat.
4.1.2018 - 05.55

Insändare: Kyrkan placerar inte medvetet i vapenföretag

Det som är en utmaning är att företag i dag äger varandra i kors och även via andra investmentbolag, vilket i praktiken gör det oerhört svårt att uppnå hundraprocentig transparens.
3.1.2018 - 05.55

Jesus hen-förklarades i Svenska kyrkans annons

Svenska kyrkan i Västerås fick ta emot starka reaktioner efter att ha kallat Jesus "hen" i en lokal annons. Nu ber de om ursäkt.
29.12.2017 - 14.25

Insändare: Kyrkan i akut behov av reformerande krafter

Kyrkostyrelsens och en stor andel församlingars placeringar och investeringar tål ingen som helst granskning.
29.12.2017 - 05.55

Ärkebiskopskandidater ställs mot varandra – skillnad i synen på samkönade par

FNB:s kartläggning av ärkebiskopskandidaternas åsikter visar en klar skillnad i hur de anser att kyrkan ska förhålla sig till samkönade par. I veckan är det dags för den första officiella valpanelen.
10.12.2017 - 12.13

Björn Vikström uppställd i ärkebiskopsvalet

Fem personer har nominerats som kandidater i ärkebiskopsvalet. En av kandidaterna är Borgå stifts biskop Björn Vikström.
27.11.2017 - 19.13

45 präster vill inte viga homosexuella

Inom Borgå stift mobiliserar konservativa präster mot tankarna om att börja viga homosexuella. Åtta av prästerna i ett aktuellt upprop jobbar som kyrkoherdar – bara två är kvinnor.
25.11.2017 - 09.03

Församlingen bygger nytt – gamla kyrkan kan rivas nästa år

24.11.2017 - 15.42

Mitro Repo kräver församlingen på över 90 000 euro

Helsingfors ortodoxa församling sa upp prästen i fjol somras.
21.11.2017 - 21.39

Fyra vill bli ärkebiskop

Fyra personer kandiderar nu i valet av ny ärkebiskop. Esbo stifts biskop Tapio Luoma är den senaste att anmäla intresse.
13.11.2017 - 13.49

Även Kantola vill bli ärkebiskop

Riksdagsledamoten Ilkka Kantola (SDP) är nu formellt kandidat i valet av ärkebiskop.
3.11.2017 - 20.52

Insändare: Personer med funktionsnedsättning måste synas i utvecklingssamarbetet

Världens ledare har enats om Agenda 2030 vars globala mål för att utrota fattigdomen i världen före år 2030. Finland har åtagit sig att uppnå målen både nationellt och i det internationella samarbetet. Finlands utvecklingssamarbete är en av insatserna som görs för att uppnå Agenda 2030.
24.10.2017 - 13.50

Jan-Erik Andelin

Ledare: Vågen tippar snart över

Kyrkan börjar vara skiljd från staten. Hur mycket går den då sina egna vägar?
12.10.2017 - 15.58

Kyrkan: Regnbågspräst kräver rättelse av domkapitlet

3.10.2017 - 16.17

Insändare: Delaktighet i vad?

En liten kyrklig falang har länge krävt att också folkkyrkan i likhet med frikyrkorna bör satsa på upplevelsekristendom framför traditionell vanekyrklighet.
3.10.2017 - 05.45

Insändare: Delaktighet i konfirmandarbetet

Katarina von Numers-Ekman skriver i sin kolumn (HBL 26.9) berörande och belysande om betydelsen av konfirmandernas delaktighet i konfirmationsmässan.
29.9.2017 - 05.35

Över 30 samkönade par har vigts kyrkligt

Ett hundratal präster uppskattas ha beredskap - alla har inte blivit ombedda.
21.9.2017 - 18.59

Vbl: Björn Vikström vill bli ärkebiskop

Biskopen i Borgå stift Björn Vikström ställer upp i ärkebiskopsvalet, rapporterar Vasabladet och Österbottens Tidning.
18.9.2017 - 22.18

Nattvardsvinet blir skattepliktigt – betyder extra utgifter för församlingarna

Nattvardsvin kommer att bli beskattningsbart, skriver tidningen Keskisuomalainen.
14.9.2017 - 15.30

Kyrkpressen: Vikström lutar mot kandidatur

Biskop Björn Vikström är beredd att ställa upp i det kommande ärkebiskopsvalet. Han säger till Kyrkpressen att han ger ett definitivt besked inom de närmaste veckorna.
14.9.2017 - 14.13