Finland är jämförelsevist jämställt – men mycket jobb återstår

Dagvård, aborträtt, diskrimineringsförbud och den första kvinnliga presidenten är stora kliv mot jämställdhet under Finlands självständighet. Men än finns ingen anledning att luta sig tillbaka.– Nu har vi ju tagit ett steg bakåt i och med att den subjektiva rätten till dagvård begränsats. Inte heller regeringens jämställdhetsprogram är särskilt bra, utan känns snarast som mindre och sämre till ett billigare pris, säger professor Johanna Kantola.
30.11.2017 - 05.57

Kvinnornas Finland: Hjärtat klappade för finskan, hjärnan talade för svenskan

Aino Ackté brukar av finsksinnade ofta lyftas fram som den inhemska operakonstens första och största hjältinna. Men i skenet av historien har eftervärlden i hög grad hennes pragmatism och liberalism att tacka för att Nationaloperan blev tvåspråkig i stället för enspråkigt finsk. För det kunde ha gått helt annorlunda om till exempel tidens främsta tenor hade fått bestämma.
28.11.2017 - 06.03

"Denna emancipation har jag att tacka"

När fyra kvinnor sökte in till Finlands byggmästarskolor 1888 skrapade rektorerna sig i huvudet. Skulle kvinnor faktiskt få komma in på den här typiskt manliga domänen?
20.11.2017 - 22.26

“Hilda Hongell har haft ett enormt inflytande”

I många tiotals år var Finlands första byggmästare Hilda Hongell fullständigt bortglömd på Åland. Inte ens hennes barn kände till hur många av Mariehamns vackra trähus hon faktiskt ritat. I dag har hon återupptäckts.
20.11.2017 - 22.25

De utmattade husmödrarnas energiska försvarare

De enklaste idéerna är oftast de mest geniala. Som torkskåpet, en uppfinning som finns i så gott som varje finländskt hem. Uppfinnaren Maiju Gebhard kom från en finlandssvensk inflytelserik familj.
2.8.2017 - 06.30

Lucina Hagman tröttnade inte på kvinnokampen

Fred, bildning och kvinnokamp. Lucina Hagman har gått till historien som den finländska samskolans förgrundsgestalt och som en av våra lyskraftiga suffragetter.
20.6.2017 - 04.45

Ur arkivet: Max Pipping tog studenten med fröken "banbryterska"

2.6.2017 - 05.31

Drömmen om universitetet fick hon ge upp

Det har skrivits många böcker och tidningsartiklar om Emma Irene Åström som var Finlands andra kvinnliga student och första kvinnliga universitetsmagister. Landets allra första fröken att få studentlyran, Marie Tschetschulin, har fått stå i skuggan av sin berömda medsyster.
2.6.2017 - 05.30

Glad jämställdhetsdag! Därför firar vi Minna Canth – urbilden av den starka finska kvinnan

Minna Canth, författare och debattör, fyller 173 i morgon. Hennes pjäser hör fortfarande till den finska teaterns klassikerskatt. Födelsedagen till ära frågade vi två moderna Canth-läsare vilket arv det 100-åriga Finland förvaltar efter henne.
18.3.2017 - 08.00

Därför måste du veta vem syster Rachel Edgren var

Om Ossian Schauman är mest känd för att han grundade Folkhälsan så finns det en annan starkt lysande och modig stjärna som hamnat i skymundan. Få känner till den här kvinnliga chefens och pionjärens namn.
8.3.2017 - 04.00