Kulturdebatt: De som tröttnat på att vänta

Den auktoritära regimens permafrost håller på att förvandlas till en smackande sumpmark. Författaren Viktor Jerofejev hör något nytt i Ryssland: det ironiska skrattet.
1.4.2019 - 07.00 Premium

Kulturdebatt: ”Det finns hopp för oss, men inte obegränsat”

Ungdomarna som demonstrerar för klimatet ger hopp. Anna Lena Bengelsdorff minns författaren och diplomaten Rolf Edbergs humanistiska infallsvinkel och ekologiska perspektiv på världens stora frågor.
28.3.2019 - 08.18

Kulturdebatt: Också förtryckta kan förtrycka

Den marxism som används för att legitimera proletariatets diktatur är helt och hållet åt skogen: moraliskt korrupt och intellektuellt sett helt ohållbar, skriver Hannes Nykänen.
18.3.2019 - 11.46 Premium

Kulturdebatt: Flygskammen bara förkrymper oss – vad klimatrörelsen kan lära av #metoo

Inget mirakel kommer att lösa klimatkrisen: ingen global grön revolution, inget magiskt språng i teknikutveckling, inget plötsligt uppvaknande på nästa klimattoppmöte. Hoppet står till den "betydelselösa" aktiviteten här och nu, skriver Fredrik Sonck.
17.3.2019 - 06.01 Premium

Kulturdebatt: Också på medelvägen kan man krocka

Också kålsuparteori och centerpopulism är en ideologi, skriver Trygve Söderling i en kommentar till Hannes Nykänen.
12.3.2019 - 06.35

Kulturdebatt: Maktdiskussionen borde handla om vem som har råd att verka som kritiker

Pierre Bourdieus teori om kulturfältet som ett intrikat spel av makthierarkier är föråldrad, skriver Tatjana Brandt i ett svar till Jenny Jägerhorn-Tabermann.
22.2.2019 - 06.41

Kulturdebatt: Lönen för skrivandets möda

Den som har en lön har alltid också en anställning med en arbetsgivare som ställer vissa krav. Det är knappast vad författare är betjänta av, skriver Mikael Kosk i ett svar till Tapani Ritamäki.
10.1.2019 - 08.49 Premium

Debatten om Schjerfbeckfilmen – ett försök att förstå

Är det okej att Helene Schjerfbeck talar finska på film? Hösten 2018 debatterades den frågan flitigt, och inte bara i Svenskfinland. Kulturforskare Sven-Erik Klinkmann gör ett försök att tränga djupare i frågeställningarna.
31.12.2018 - 08.38 Premium

Kulturdebatt: ÅA-forskare: Därför skrev jag under uppropet mot mansdebatten

Man kan inte klampa in i en diskussion som handlar om offerskap på vilket sätt som helst. Då det handlar om känsliga saker kommer plumphet att ha riktiga konsekvenser, skriver Antony Fredriksson som var en av dem som protesterade mot debatten "Jämställdhet ur mansperspektiv" som skulle ha ordnats vid Åbo Akademi.
3.12.2018 - 06.38

Kulturdebatt: von Kraemers relativism är skadligare än postmodernismens

Demokrati är inte bara folkstyre, utan också respekt för grundläggande mänskliga rättigheter, lagar och institutioner, skriver Mikael Pihlström i ett svar till Nicolas von Kraemer.
29.11.2018 - 06.10

Insändare: Produktionen har underskattat språkets relevans

Beslutet att förfinska Schjerfbeckfilmen gjordes knappast för att den finska majoriteten inte skulle behöva läsa undertexter.
23.11.2018 - 05.50

Språkdebatt: ”För en minoritet blir allt politik”

"Jag tror inte att det osynliggörande historiebruket särskilt ofta är medveten politik från manusförfattares, producenters, regissörers och anslagsbeviljares sida. Snarare ser vi här aningslöshet, kanske förträngning. Och kanske resultatet av en finskspråkig skola och medievärld som inte har skapat konstnärer och publik med krav på något bättre", skriver Trygve Söderling.
18.11.2018 - 07.00

Insändare: Matti Klinge: Schjerfbeck talade säkert köksfinska

Hon har troligen kunnat läsa meddelanden med mera på normal finska.
17.11.2018 - 05.53

Kulturdebatt: Politikens och vetenskapens (o)moraliska dimension

Att känna igen något som ett moraliskt problem betyder att man ser en situation där ens egna och andras övertygelser och åsikter framstår som moraliskt problematiska, skriver Natan Elgabsi i ett svar till Nicolas von Kraemer.
29.11.2018 - 10.30

Kulturdebatt: Det postfaktiska samhället och teknokratiska fantasier

Trump-anhängare är dumma och brexit-väljare är vilseledda. Så låter det ofta då liberala auktoriteter inom medier, kultur och ekonomi analyserar valresultaten. Men kärnan i demokratin är att makten inte tillkommer ett "upplyst" etablissemang, utan folket, skriver historikern Nicolas von Kraemer.
11.11.2018 - 06.06

Insändare: Schjerfbeck utomlands?

Från sekelskiftet framåt bodde Helene Schjerfbeck först med sin mor i Hyvinge och sedan ensam i Ekenäs, där hon hade ett hus för sig och inga språksvårigheter.
9.11.2018 - 05.53

Kulturdebatt: Normerna krockar i debatten om Schjerfbeckfilmen

Normerna om finskhet och sanningsenlighet krockar i våra förväntningar på filmen om Helene Schjerfbeck.
2.11.2018 - 15.45

Insändare: Underskatta inte publiken

När jag tänker på mig själv (och kanske också andra) potentiella åskådare, tycker jag att språket inte har någon som helst betydelse.
2.11.2018 - 05.50

Insändare: Språket är viktigt, men inte hela berättelsen

Ska allt som inte sammanfaller med mina prioriteringar bojkottas, rensas ut? Sådana tendenser är tydliga, de växer runt omkring oss och leder aldrig till något gott.
2.11.2018 - 05.48

Impuls: Fiktion och korrekt (konst-)historia

Helene Schjerfbeck kunde aldrig läsa den första biografin om henne – den var på finska.
1.11.2018 - 07.04