Insändare: Produktionen har underskattat språkets relevans

Beslutet att förfinska Schjerfbeckfilmen gjordes knappast för att den finska majoriteten inte skulle behöva läsa undertexter.
23.11.2018 - 05.50

Språkdebatt: ”För en minoritet blir allt politik”

"Jag tror inte att det osynliggörande historiebruket särskilt ofta är medveten politik från manusförfattares, producenters, regissörers och anslagsbeviljares sida. Snarare ser vi här aningslöshet, kanske förträngning. Och kanske resultatet av en finskspråkig skola och medievärld som inte har skapat konstnärer och publik med krav på något bättre", skriver Trygve Söderling.
18.11.2018 - 07.00

Insändare: Matti Klinge: Schjerfbeck talade säkert köksfinska

Hon har troligen kunnat läsa meddelanden med mera på normal finska.
17.11.2018 - 05.53

Kulturdebatt: Politikens och vetenskapens (o)moraliska dimension

Att känna igen något som ett moraliskt problem betyder att man ser en situation där ens egna och andras övertygelser och åsikter framstår som moraliskt problematiska, skriver Natan Elgabsi i ett svar till Nicolas von Kraemer.
29.11.2018 - 10.30

Kulturdebatt: Det postfaktiska samhället och teknokratiska fantasier

Trump-anhängare är dumma och brexit-väljare är vilseledda. Så låter det ofta då liberala auktoriteter inom medier, kultur och ekonomi analyserar valresultaten. Men kärnan i demokratin är att makten inte tillkommer ett "upplyst" etablissemang, utan folket, skriver historikern Nicolas von Kraemer.
11.11.2018 - 06.06

Insändare: Schjerfbeck utomlands?

Från sekelskiftet framåt bodde Helene Schjerfbeck först med sin mor i Hyvinge och sedan ensam i Ekenäs, där hon hade ett hus för sig och inga språksvårigheter.
9.11.2018 - 05.53

Kulturdebatt: Normerna krockar i debatten om Schjerfbeckfilmen

Normerna om finskhet och sanningsenlighet krockar i våra förväntningar på filmen om Helene Schjerfbeck.
2.11.2018 - 15.45

Insändare: Underskatta inte publiken

När jag tänker på mig själv (och kanske också andra) potentiella åskådare, tycker jag att språket inte har någon som helst betydelse.
2.11.2018 - 05.50

Insändare: Språket är viktigt, men inte hela berättelsen

Ska allt som inte sammanfaller med mina prioriteringar bojkottas, rensas ut? Sådana tendenser är tydliga, de växer runt omkring oss och leder aldrig till något gott.
2.11.2018 - 05.48

Impuls: Fiktion och korrekt (konst-)historia

Helene Schjerfbeck kunde aldrig läsa den första biografin om henne – den var på finska.
1.11.2018 - 07.04

Manus till Schjerfbeckfilm på svenska finns redan – men Antti Jokinen ville göra sin egen film

En film om Helene Schjerfbeck på svenska är ingen omöjlighet. Manus finns redan.
31.10.2018 - 10.42

Insändare: Schjerfbeck-debatten visar tydligt exempel på starka tendenser att påtvinga verkligheten ohållbara teorier

Tonen i den aktuella debatten gör gällande att Schjerfbeck-filmen är någon slags fennomansk konspiration som i vårt politiska klimat blir farlig.
30.10.2018 - 05.55

Kulturdebatt: Schjerfbeckdebatten handlar inte om en film och dess språk

För att vi ska kunna tala om en gemensam kultur, måste vi först enas om att vi har två språk, skriver Pontus Kyander.
28.10.2018 - 07.15

Kulturdebatt: Frågor kring Schjerfbeckfilmen


25.10.2018 - 07.00

Het språkdebatt kring Helene Schjerfbeck – Kyander får mothugg av regissören

En finskspråkig Helene Schjerfbeck på vita duken väcker starka känslor. – Tråkigt om språkargument lever så här starkt i vårt samhälle, säger regissören Antti Jokinen.
24.10.2018 - 11.00

Kulturdebatt: Slö populistisk förfalskning


23.10.2018 - 15.52

Helen Korpak

Impuls: Det krävs framgång för att kunna välja medelmåttighet

"Det som ofta glöms bort när framgång kritiseras är att det inte bara handlar självcentrerad ambition, utan faktiskt också en hel del om pengar."
29.9.2018 - 07.32

Kommentar: Att vara en sann amatör

De första amatörerna var ståndspersoner, skriver Markus Malmgren.
18.9.2018 - 09.30

Geo Stenius

I dag: En finlandssvensk tiger?

Svenskfinland är en liten ”nation”. Vår kultur lever vidare bara via öppenhet, både för intryck utifrån och för problemen ibland oss.
16.9.2018 - 06.05

Otto Ekman

Impuls: Mediedrevets makthierarki

Under den gångna veckan har den svenska kulturdebatten gått het kring ett välbekant ämne. Det är långt ifrån första gången som det i Sverige debatteras vad man får och inte får skämta om.
4.7.2018 - 14.50