Insändare: Språket är viktigt, men inte hela berättelsen

Ska allt som inte sammanfaller med mina prioriteringar bojkottas, rensas ut? Sådana tendenser är tydliga, de växer runt omkring oss och leder aldrig till något gott.
2.11.2018 - 05.48

Impuls: Fiktion och korrekt (konst-)historia

Helene Schjerfbeck kunde aldrig läsa den första biografin om henne – den var på finska.
1.11.2018 - 07.04

Manus till Schjerfbeckfilm på svenska finns redan – men Antti Jokinen ville göra sin egen film

En film om Helene Schjerfbeck på svenska är ingen omöjlighet. Manus finns redan.
31.10.2018 - 10.42

Insändare: Schjerfbeck-debatten visar tydligt exempel på starka tendenser att påtvinga verkligheten ohållbara teorier

Tonen i den aktuella debatten gör gällande att Schjerfbeck-filmen är någon slags fennomansk konspiration som i vårt politiska klimat blir farlig.
30.10.2018 - 05.55

Kulturdebatt: Schjerfbeckdebatten handlar inte om en film och dess språk

För att vi ska kunna tala om en gemensam kultur, måste vi först enas om att vi har två språk, skriver Pontus Kyander.
28.10.2018 - 07.15

Kulturdebatt: Frågor kring Schjerfbeckfilmen


25.10.2018 - 07.00

Het språkdebatt kring Helene Schjerfbeck – Kyander får mothugg av regissören

En finskspråkig Helene Schjerfbeck på vita duken väcker starka känslor. – Tråkigt om språkargument lever så här starkt i vårt samhälle, säger regissören Antti Jokinen.
24.10.2018 - 11.00

Kulturdebatt: Slö populistisk förfalskning


23.10.2018 - 15.52

Helen Korpak

Impuls: Det krävs framgång för att kunna välja medelmåttighet

"Det som ofta glöms bort när framgång kritiseras är att det inte bara handlar självcentrerad ambition, utan faktiskt också en hel del om pengar."
29.9.2018 - 07.32

Kommentar: Att vara en sann amatör

De första amatörerna var ståndspersoner, skriver Markus Malmgren.
18.9.2018 - 09.30

Geo Stenius

I dag: En finlandssvensk tiger?

Svenskfinland är en liten ”nation”. Vår kultur lever vidare bara via öppenhet, både för intryck utifrån och för problemen ibland oss.
16.9.2018 - 06.05

Otto Ekman

Impuls: Mediedrevets makthierarki

Under den gångna veckan har den svenska kulturdebatten gått het kring ett välbekant ämne. Det är långt ifrån första gången som det i Sverige debatteras vad man får och inte får skämta om.
4.7.2018 - 14.50

Kulturdebatt: Att navigera i samtiden

Ett begrepp som livsstil är inte längre särskilt användbart i diskussioner om moral och normer, skriver Sven-Erik Klinkmann. Han lyfter i stället fram begreppet livsföring, myntat av Werner Söderhjelm 1904.
3.7.2018 - 08.52

Kulturdebatt: Ode till bibliotek

3.6.2018 - 06.06

Kulturdebatt: En till berättelse om presidentens porträtt

Mosaikporträttet av Sauli Niinistö har en förlaga – och en tolkning av det på estetisk grund förefaller ofullständig, skriver konstdoktorn Lena Séraphin.
26.5.2018 - 08.44

Kulturdebatt: Vänsterns klassresa mot puritanism och regression

Vänstern vill vara systemkritisk och anti-auktoritär, men blundar samtidigt för sin egen kulturmakt. Därför är den på kollisionskurs med sig själv, och om inte det populistiska upproret ska överta vänsterns plats måste den tänka om, skriver historikern Nicolas von Kraemer i sin debattartikel.
19.5.2018 - 06.08

Kulturdebatt: Finns det plats för klass i Svenskfinlands historia?

Om vi med "arbetarklass" menar något i stil med det tidiga 1900-talets industriarbetare, så har arbetarklassen onekligen försvunnit. Men klass innebär inte samma sak som "stånd" eller "kast" utan är kopplat till de strukturella positionerna på den moderna arbetsmarknaden. Också i dag kämpar människor för att få vardagen att gå ihop genom lönearbete. Finns det plats för klass i Svenskfinland? undrar forskarna bakom projektet Klasskamp på svenska.
1.5.2018 - 06.18

Kulturdebatt: De avhoppade männen är narcissister

På en enda punkt har Horace Engdahl rätt. Svenska Akademien har skadats av för mycket soloåkning, skriver litteraturvetaren Trygve Söderling.
13.4.2018 - 15.58

Kulturdebatt: Konsten ger ingångar till alla slags erfarenheter

Det är en central uppgift för konstinstitutionerna att kunna ge de ingångar som behövs för att skapa tolkning och förståelse, och en beredskap att hantera erfarenheter som kan vara ambivalenta och motstridiga, skriver Mikael Kosk med anledning av debatten om Aino-triptyken.
16.2.2018 - 06.31

Universitetslärare: Politisk extremism att vilja censurera Väinämöinen och Aino

En ny censurdebatt har seglat upp i museivärlden: stora internationella gallerier har mött krav på att kända verk där kvinnokroppen sexualiseras ska tas ned från väggarna. I Finland har diskussionen sporadiskt kretsat kring Akseli Gallen–Kallelas Kalevalamålningar där Väinämöinen famlar efter den nakna Aino.
10.2.2018 - 07.00