kritik
»

Insändare: Varför, HBL?

Lokalpressen har skrivit recensioner men HBL har inte berört händelsen. Varför?
27.11.2017 - 05.50

Kina protesterar mot kritik efter Lius Xiaobos död

Kina avvisar internationell kritik landet fått för fredspristagaren Liu Xiaobos död.
14.7.2017 - 14.38

Kulturdebatt: Idén om kritiken upphör inte att fascinera

Kritikens uppdrag handlar om att möta människor där de är, men också om att lyfta dem dit de vill bli lyfta. Och kanske finns det en mer fruktbar ungdomsfixering, som strävar efter att inkludera ungdomen, skriver litteraturvetaren Fredrik Hertzberg.
11.6.2017 - 07.00

Kulturdebatt: Den kritiska texten är en bastion som inte får stanna i växten

4.6.2017 - 06.31

Kulturdebatt: Kritiken behöver förnya sig för att överleva

Alla kulturinstitutioner jobbar i dag för fullt med att öppna upp för en yngre publik. Detsamma måste kritikinstitutionen göra för att överleva, skriver journalisten Mikael Kosk.
31.5.2017 - 09.29

Kulturdebatt: Kulturkritiken – en lägesbeskrivning och en möjlig väg framåt

25.5.2017 - 06.40

Kulturdebatt: Urusla villkor tystar kulturkritiken – vi kräver förbättring!

Utan en professionell kritik står vi kvar med bara katalogtexter och enskilda individers tyckanden, vilket inte gagnar det finlandssvenska kulturlivet på sikt, skriver Intresseföreningen för finlandssvenska kritiker (IFFF).
22.5.2017 - 13.00

Mats Liljeroos: Kritikern som kurator

10.8.2016 - 12.09

Labb ska föda nya former för kritik

31.5.2016 - 15.49