Insändare: Kristendomen genomgår en kris

Religionsutövning och konfirmationsundervisning ser inte ut att höra ihop. Det hade varit bättre med mysig allsång kring lägerelden.
26.7.2018 - 05.55

Förälder besviken på konfirmationsläger – "Som från ett annat århundrade"

Konfirmanderna delades i grupper enligt kön och stämningen var sträng och konservativ. Så upplevde en förälder konfirmationslägret som ordnades av Johannes församling.De tre svenskspråkiga Helsingforsförsamlingarna anordnar alla sina konfirmationsläger på Lekholmen – men lägren skiljer sig från varandra.
11.7.2018 - 20.08

Bokrecension: Som om de allra heligaste rummen i Sofia Torvalds själ skymtade förbi

Journalisten Sofia Torvalds skriver nyktert om sitt liv som kristen, om sin längtan och strävan, om bönens kraft och att tro på mysterier fastän man egentligen tilltalas av naturvetenskaper.
3.1.2018 - 07.00

Konsertrecension: Betungande Bergspredikan för vår tid

Pauliina Isomäkis nyskrivna oratorium är en musikalisk katekes, som öppnar Bibelordet för den moderna människan.
3.11.2017 - 17.01

Insändaren: Den islamiska världen väntar fortfarande väntar på sin Luther

Om det alltså finns en koppling mellan kristendom och terrorism är den indirekt, och frukten av de klyftor och konflikter som uppstår i spåren av kapitalismens framgångar.
29.8.2017 - 05.55

Bokrecension: När Jesus blev gerillasoldat

68-vänsterns inflytande över teologin och kyrkan granskas i en ny studie av Johan Sundeen.
12.4.2017 - 08.00

Insändare: Livets betydelse är livet

6.9.2016 - 05.50

Beställningen – en kortare och enklare Bibel

9.8.2016 - 12.33

Noaks ark öppnar för besök i USA

7.7.2016 - 11.20

I dag: I huvudet på en självmordsbombare

3.4.2016 - 06.00

Kyrkan upprörs över kors

30.1.2016 - 20.37