Ekonomisk ljusning ger lyft åt Finland

Glädjebudskap. Efter ett svagt årtionde uppvisar Europa tidiga tecken på en sällsynt stark ekonomisk återhämtning, enligt forskningsinstitutet Oxford Economics chefsekonom James Nixon.
26.11.2017 - 11.12

John-Erik Jansén

Ledare: Ekonomin växer, men hur länge?

När finansminister Petteri Orpo, Saml, presenterade de ekonomiska utsikterna som budgetförslaget bygger på sade han att tillväxten ser ut att förstärkas snarare än plana ut.
5.9.2017 - 21.00

Utsikterna ljusa för näringslivet – många industriföretag kör redan med full kapacitet

Läget för de finländska företagen har förbättrats i år och också framöver ser det ljust ut. Det visar den senaste konjunkturbarometern från Finlands Näringsliv EK.
31.7.2017 - 16.53

John-Erik Jansén

Ledare: Tillväxten starkare än väntat

Under vintern och våren har det ena prognosinstitutet efter det andra höjt siffrorna för den väntade ekonomiska tillväxten.
19.4.2017 - 16.00

Optimismen ökar bland företagen


1.2.2017 - 11.29

John-Erik Jansén

Ledare: Kritiserat avtal har också goda sidor

Konkurrenskraftsavtalet når inte de statsfinansiella målen, men avtalet bidrar ändå till att stöda tillväxten som nu ser ut att ta fart.
26.1.2017 - 21.00

Byggbranschen återhämtar sig snabbare än väntat

30.8.2016 - 14.57

OP: Nu blir det paus i återhämtningen

23.8.2016 - 10.50

Stubb: Finland fyller skuldkraven

14.4.2016 - 17.28