kön
»
Peter Al Fakir

Fredag med Fakir: Män vill bara fira sitt eget kön

"Men kanske är jag lite heteroqueer eftersom jag gillar att krama mina vänner och vågar uttrycka andra känslor än strikt heteronormativa."
8.3.2019 - 07.11 Premium

"Slasket" i arvsmassan påverkar om barnet får testiklar

17.12.2018 - 12.22

Ann-Catrin Östman

I dag: Könat krut

Uppfattningar om genus kan utformas till arenor där politiska, ekonomiska och kulturella konflikter utspelar sig.
24.11.2018 - 06.05

Peter Al Fakir

Fredag med Fakir: Rätten att vara evigt ung, med eller utan pung

"Det är svårt att veta om provokatören Emile Ratelband faktiskt menar allvar, men han har ändå en poäng. Gränserna för ålder kommer att bli mer flytande i framtiden i takt med medicinska framsteg och ökande livslängd. "
15.11.2018 - 13.40

Anna Rotkirch

I dag: Kan en flicka bli företagare?

Jag undrar hur det är möjligt att olika skolämnen så genomgående framställer kvinnor som ett sekundärt kön, och kön som en bisats i mänskligt varande.
12.5.2018 - 06.05

Mångfaldskritiker lobbar i över tusen skolor

18.4.2018 - 18.22

Pojke hade rosa kläder, anklagades för att åka med annans busskort

20.3.2018 - 07.56

Insändare: Kön måste införas som grund i lagstiftningen för hatbrott

Studier ur ett intersektionellt perspektiv ger vid handen att en ännu mer utsatt grupp är unga kvinnor med minoritetsbakgrund.
18.9.2017 - 05.55

Redan 14-åringar är könssegregerade när det gäller yrkesval – forskare oroade

17.5.2017 - 05.39

"En springa med ett litet hål" blev snippa

28.10.2016 - 09.38

Kyrkoherden Åke blev Ann-Christine

25.8.2016 - 05.24

Insändare: Ofta krävs mer än bara stöd

27.7.2016 - 05.45

Insändare: En könskorrigering är ingen solskenshistoria

23.7.2016 - 06.00

HS: Anttila prickas för könsstereotypier i barnreklam – dockor åt flickorna, bilar åt pojkarna

14.3.2016 - 18.26

Insändare: Förhållandet mellan könen svårt i mångkulturalismen

7.2.2016 - 20.40

I sig är könet inte avgörande

6.2.2016 - 20.40

I dag: För många män

22.1.2016 - 00.00