kön
»
Peter Al Fakir

Fredag med Fakir: Rätten att vara evigt ung, med eller utan pung

"Det är svårt att veta om provokatören Emile Ratelband faktiskt menar allvar, men han har ändå en poäng. Gränserna för ålder kommer att bli mer flytande i framtiden i takt med medicinska framsteg och ökande livslängd. "
15.11.2018 - 13.44

Anna Rotkirch

I dag: Kan en flicka bli företagare?

Jag undrar hur det är möjligt att olika skolämnen så genomgående framställer kvinnor som ett sekundärt kön, och kön som en bisats i mänskligt varande.
12.5.2018 - 06.05

Mångfaldskritiker lobbar i över tusen skolor

En broschyr som går till attack mot skolornas jämställdhetsarbete har skickats ut till ett stort antal skolor runtom i landet. Det är föreningen Äkta äktenskap rf som står bakom broschyren.– Vi följer med situationen och reagerar vid behov. Överlag får skolorna fler påstötar särskilt om sådant som gäller jämställdhet och religion numera, säger förvaltningsdirektör Matti Lahtinen vid Utbildningsstyrelsen.
18.4.2018 - 18.22

Pojke hade rosa kläder, anklagades för att åka med annans busskort

En sjuårig pojke i Åbo fick nyligen sig en tillsägning av en kontrollant på en buss i Åbo. Orsaken var att han "såg ut som en flicka" fast det stod på hans busskort att han är pojke.
20.3.2018 - 08.09

Insändare: Kön måste införas som grund i lagstiftningen för hatbrott

Studier ur ett intersektionellt perspektiv ger vid handen att en ännu mer utsatt grupp är unga kvinnor med minoritetsbakgrund.
18.9.2017 - 05.55

Redan 14-åringar är könssegregerade när det gäller yrkesval – forskare oroade

17.5.2017 - 05.39

"En springa med ett litet hål" blev snippa

28.10.2016 - 09.52

Insändare: Ofta krävs mer än bara stöd

27.7.2016 - 05.45

Insändare: En könskorrigering är ingen solskenshistoria

23.7.2016 - 06.00

HS: Anttila prickas för könsstereotypier i barnreklam – dockor åt flickorna, bilar åt pojkarna

14.3.2016 - 19.24

Insändare: Förhållandet mellan könen svårt i mångkulturalismen

7.2.2016 - 20.40

I sig är könet inte avgörande

6.2.2016 - 20.40

I dag: För många män

22.1.2016 - 14.45