Helsingfors utvidgar papperslösas rätt till hälsovård

Efter en utdragen debatt i stadsfullmäktige beslöt Helsingfors stad att förbättra social- och hälsovårdens villkor för papperslösa.
30.11.2017 - 06.52

Söndagsanalys: Nytt fullmäktige, nya seder?

I Raseborg uppfattar SDP att majoritetspartiet SFP inte behandlat röstdrottningen Maarit Feldt-Ranta med tillräcklig respekt. I Korsholm ledde en intern omröstning om styrelseordförandeposten inom den dominerande SFP-gruppen till att röstkungen och sittande styrelseordförande Michael Luther inte får fortsätta som styrelseordförande.
4.6.2017 - 09.04

Nya politiker tar i dag över makten i kommunerna

Från och med i dag är det nya politiker som sitter på makten i kommunerna. De nya fullmäktigeförsamlingarna samlas till sina första möten inom de närmaste dagarna. I till exempel Helsingfors hålls det första mötet på onsdag.
1.6.2017 - 08.06

Laura Kolbe

I dag: Stadshuset och feodalismen

Feodalismens lagar dominerar i den urbana kommunalpolitiken.
8.5.2017 - 06.05

Insändare: Makten tillhör de unga

Låt dem ta plats i förarsätet.
19.4.2017 - 05.40

Professor: "Priset för vårt regionala kulturnät betalas av unga lågavlönade kvinnor"

Enligt professor Pauli Rautiainen talas det alldeles för lite om Helsingfors särställning i förhållande till resten av Finland. Medan resten av landet proportionellt kostar mera hela tiden, håller en prekarisering av konstnärernas arbetsfält på att ske i Helsingfors.
9.4.2017 - 07.00

Erkki Tuomioja

I dag: Nyordning i kommunalpolitiken?

Det är många som har frågat mig om de nu får två röstsedlar, en för borgmästarvalet och en för stadsfullmäktigevalet. Så sker inte.
5.4.2017 - 06.05

I dag: Vem älskar kommunalpolitik?

Jag hävdar att kommunalpolitik är den viktigaste formen av politik. Ifall den inte fanns, vem skulle styra kommunerna? Maffian?
18.12.2016 - 06.03

Fyra kommuner i stället för sexton på Åland

22.6.2016 - 20.35