Fredrik Sonck

Impuls: Vad innebär det goda livet för vänstern?

Det finns en beställning på konkreta vänstervisioner, men alltför specifika svar låser in mer än de öppnar upp, och ett visst mått av abstraktion kan de facto vara det som frigör, skriver Fredrik Sonck.
21.6.2017 - 06.52

Arshe Said

I dag: Inget ”Nytt alternativ”

Valet av Jussi Halla-Aho till Sannfinländarnas partiordförande och Laura Huhtasaari och Teuvo Hakkarainen till vice ordförande kallades en revolution. Det övervakades noggrant i medierna och chockade många av Sannfinländarnas anhängare, men för andra var det en stor framgång.
20.6.2017 - 16.00

Kommentar: Hanaholmens konstverksamhet utvecklas


19.6.2017 - 09.16

Pekka Sauri

I dag: Varför gör staden ingenting?

Jag har nu varit före detta biträdande stadsdirektör närapå tre veckor efter nästan fjorton år i jobbet. Det är underligt hur snabbt man förvandlas från ansvarig ämbetsman, och också beslutsfattare, till en vanlig medborgare. Man börjar se staden, och kanske hela världen, från ett helt nytt perspektiv.
19.6.2017 - 06.06

Marknadsplatsen: Sveriges sak är vår

"I år är det möjligt att Finland går förbi Sverige vad tillväxten beträffar, men det finns ingen orsak att låta övermodet ta över. I stället vore det nyttigt att betrakta lärdomarna av den svenska uppgången."
18.6.2017 - 08.47

I dag: Lögnens olidliga lätthet

Jag röstar aldrig, det bara uppmuntrar dem. Orden lär ha fällts av en äldre dam på andra sidan Atlanten för ungefär femtio år sedan. Jag frestas att följa damens exempel, trots det logiskt sett kontraproduktiva i beteendet. Om inte för annat, så för det klatschiga i sättet att formulera protesten.
18.6.2017 - 06.05

I dag: Ordmissbruk

”Var snäll gentemot vårt språk. Undvik de fraser som alla andra uttalar. Tänk ut ditt eget sätt att tala, även om du vill uttrycka det som du tror alla andra säger.” Så lyder det nionde budet i historikern Timothy Snyders färska bok ”On Tyranny” (2017).
17.6.2017 - 06.05

I dag: Musealt

Rädslan för att feminismen ska förändra förhistorien finns. Sverige debatterar kulturarv och museer. Vems kultur och vems arv? Var ska museerna vara och vem ska de representera?
16.6.2017 - 06.05

Ann-Catrin Östman

I dag: Förpassade

Det är många av oss som kommer att korsa gränser denna sommar: är ditt pass i skick inför stundande resor?
14.6.2017 - 16.00

Erkki Tuomioja

I dag: Transatlantiska partnerskapet i dag

Då vi betraktar transatlantiska relationer i dag kan vi inte förbise att både USA och Europa lider av interna splittringar. Men av dessa är USA den klart mera splittrade parten.
13.6.2017 - 16.00

Katarina von Numers-Ekman

I dag: Smart är inte någonting man är

Den här tiden på året, när studenterna får sina vita mössor, tänker jag på en av mina tidigare studerande.
13.6.2017 - 06.05

Språkkolumnen: Ordets skönhet kommer inifrån

Vad är det som gör ett ord vackert? Är det hur ordet låter eller vad det betyder? Jag vill gärna dela in ordens skönhet i två kategorier: semantisk skönhet och estetisk skönhet.
13.6.2017 - 03.14

Antonia Wulff

I dag: Popularitetsskytte

Om politiken förminskas till ett teknokratiskt sifferspel blir möjligheternas gränser alltför snäva.
12.6.2017 - 06.05

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Logiskt – och vackert

"Niinistö tydliggör – medvetet eller omedvetet – att en president vars huvudsakliga uppgift är att leda utrikespolitiken har förlorat en stor del av ämbetets politiska – eller politiserade – del.Vi har med andra ord en grundlagsförändring som har fungerat som den skulle. Frånvaron av inrikespolitiska lockelser har gjort det lättare för presidenten att ställa sig ovanom partipolitiken."
11.6.2017 - 09.06

Laura Kolbe

I dag: Den röda stadsdirektören Jussi Tuominen och historiens minneslucka

Tuominens sista dag som den röda huvudstadens herre, strax innan tyskarna kom, löpte normalt.
11.6.2017 - 06.05

Impuls: En satirisk klassiker lever vidare

Zinaida Lindén tipsar om hejdlöst rolig sommarläsning.
10.6.2017 - 07.39

Theresa Norrmén

I dag: Rasist på fritiden?

Går det verkligen att vara rasist hemma i soffan för att sedan bli icke-rasist så fort man klär på sig uniformen?
10.6.2017 - 06.05

I dag: Landskapsvalet kommer – ingen är redo

Landskapsvalet passar perfekt ihop med hälsovårdsreformen, som också håller på att bli ett katastrofalt misslyckande.
9.6.2017 - 06.08

Paul Lillrank

I dag: Vad är annorlunda?

Förut fick man komma, men det var det. Sedan fick man klara sig bäst man kunde. Staten bjöd inte på försörjning.
9.6.2017 - 06.05

Mirjam Kalland

I dag: Engelska sjukan

I dag handlar engelska sjukan om bristande insikter i utbildningspolitikens konsekvenser.
7.6.2017 - 15.30