Hilkka Olkinuora

I dag: Låt pengarna tala och ge sporten själen tillbaka

Kramar den fågellika kroppen. Han har igen drabbats av depression och anorexi, fast det är snart tio år sedan coachen nöp honom i armen och frågade i förbifarten om hans fettprocent. Och för varje honom finns det tio henne att krama, skriver Hilkka Olkinuora i dagens kolumn.
21.1.2020 - 05.56 Premium

Andreas von Weissenberg

I dag: När jag nu tänker tillbaka på Haiti kan jag bara konstatera fakta: Det kommer att hända igen

Urbana jordbävningskatastrofer är extra komplicerade. Befolkningstätheten är hög, bristen på utrymme stor, inte minst på grund av rasmassorna. Folk som förlorat sina hem slår sig ner där de kan.
20.1.2020 - 05.56 Premium

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: En bild bland andra

Bland den fjärdedel som i opinionsmätningar stöder populistiska partier finns också icke-rasister som vill försvara människovärdet hos dem som inte hörs av det kognitivt smarta skikt som dominerar politiken, skriver Torbjörn Kevin i Mitt i vyn.
19.1.2020 - 07.32 Premium

juhopylvanainen

I dag: Dagens militärtjänst är diskriminerande mot män

Det finns ett behov av att forska i hurdan påverkan den könade värnplikten har i arbetslivet och samhället i sin helhet. På ett juridiskt plan är det redan klart att det nuvarande systemet är diskriminerande mot män.
19.1.2020 - 05.56 Premium

Ann-Catrin Östman

I dag: 1600-talets gifta kvinnor avnjöt gärna en hutt eller två

Brännvin började säljas i ökande grad i våra nordliga småstäder på 1600-talet. Det var godtaget också för kvinnor, främst gifta, att avnjuta en hutt eller två, skriver historikern Ann-Catrin Östman i I dag-kolumnen.
18.1.2020 - 05.56 Premium

Yrsa Grüne-Luoma

Globalt med Grüne: Förtroendet är Irans största utmaning

Först var det Trump som var boven och sedan Iran i den aktuella konflikten – det är typiskt för i internationella konflikter florerar förenklingar av aktörerna, men det är viktigt att vara lyhörd för nyanserna skriver Yrsa Grüne i Globakt med Grüne.
17.1.2020 - 06.57 Premium

Nils Torvalds

I dag: En vilsen hegemoni

"Ännu för tre månader sedan kunde Donald Trump utbrista i ett 'låt någon annan slåss över detta blodbesudlade landskap'. Nu inbjöd han till nya blodbestänkta orgier."
17.1.2020 - 05.56 Premium

Anu Koivunen

I dag: Medialt dubbelstraff

"Kampanjen mot denna forskare var inte den första av sitt slag, och många andra har drabbats under årens lopp." Anu Koivunen i I dag-kolumnen
16.1.2020 - 05.56 Premium

Erkki Tuomioja

I dag: Hur komma ut ur krisen i MÖ?

"Liksom rulltrapporna kan gå upp eller ned kunde denna eskalationsspiral också vändas om. Alla har ett intresse i att Iran inte kan skaffa sig kärnvapen."
15.1.2020 - 05.56 Premium

erikafhallstrom

I dag: Vill du gifta dig med min dotter?

"Det är normalt att det unga paret bara har druckit ett par koppar te tillsammans som förberedelse för det livslånga förbundet."
14.1.2020 - 05.56 Premium

Henrika Franck

I dag: Från självhjälp till självömhet

"Självömhet kan bli en ursäkt att slinka ur viktiga uppdrag, för att inte anstränga sig alls utanför det bekväma."
13.1.2020 - 05.56 Premium

Nora Hämäläinen

Söndagsanalys: Bildning och den etiska miljön

"Bildningsidealet fungerar bättre om vi inte alltför snävt försöker definiera vad bildning är. "
12.1.2020 - 07.31 Premium

Heidi Avellan

I dag: Högt pris för att sälja vinter

Det som säljs är vinter och kyla. Med hjälp av flyg som värmer upp atmosfären.
11.1.2020 - 05.56 Premium

Juho Romakkaniemi

I dag: Rankningslistorna pekar också på svagheterna

"Risken med de många toppnoteringarna är att de medelmåttiga eller rent av dåliga placeringarna hamnar i skymundan."
10.1.2020 - 05.56 Premium

Mirjam Kalland

I dag: Efterlysning: Lite mera Stoltenberg om kvinnorna i al-Hol

Hur kan en fråga om liv och död vara så svår undrar Mirjam Kalland i sin I dag-kolumn om barnen och kvinnorna i al-Hol.
9.1.2020 - 05.56 Premium

Bakgrund: Dragkamp om Sveriges försvarsfinansiering

"För Finlands del är svensk vilja att finansiera en återuppbyggnad av försvaret av direkt betydelse för finländsk säkerhet."
9.1.2020 - 05.45 Premium

Fritjof Sahlström

I dag: Bara den som har kan avstå

"I den nya digitala avhållsamhetstrenden är det för det mesta mobiltelefoner som skall bort. Andras mobiltelefoner."
8.1.2020 - 06.09 Premium

Philip Teir

Inblick: Ibland borde alla vara lite mer som Dolly Parton

I vår polariserade tid förväntas alla ha en åsikt om allt. Men kanske kan vi lära oss något av världens största countrystjärna.
6.1.2020 - 06.57 Premium

Heidi Schauman

I dag: 6 procent är golvet för arbetslösheten

"Kanske blir 20-talet det decennium då vi efter 30 år av hög arbetslöshet äntligen lyckas skapa ett samhälle där arbetslöshetsperioderna är kortare?"
6.1.2020 - 06.13 Premium

Mikael Kosk

Söndagsanalys: Brexit håller upp en spegel för EU

Hur öppen och medborgarvänlig har unionen blivit, för den en rak diskussion med möjligheter för var och en att göra sin röst hörd?
5.1.2020 - 07.06 Premium