Paul Lillrank

I dag: Panikkänslan

Det är inte otänkbart att Sverige blir för Finland en större säkerhetsrisk än Ryssland.
18.8.2017 - 06.05

Mirjam Kalland

I dag: Betydelselöst inlägg

Alkoholindustrin är ointresserad av att främja folkhälsan, näringslivets intresse är självklart att vara vinstbringande.
17.8.2017 - 06.05

Fritjof Sahlström

I dag: När man står där ensam och slipar

Vi curlingföräldrar har tagit chansen att ge våra barn möjligheter. Det är och har varit roligt. Ända tills diskmaskinen skall tömmas, tvätten hängas och gräsmattan klippas.
16.8.2017 - 06.05

Maria Grönroos

I dag: Slime utan recept

Att fatta bra beslut är svårt, men att inte ta del av fakta och konsekvensanalyser borde göra det ännu svårare att nå bästa beslut.
15.8.2017 - 06.05

Heidi Schauman

I dag: Ett drivhus för skuldsättning

Den svenska ekonomin domineras av växande obalanser. Hushållens skulder skenar i väg – utlåningen växer med 7,5 procent.
14.8.2017 - 06.05

Runt hörnet: Kärlekssommarens oönskade barn?

"Och nog är det så: 68-generationens politiska värderingar i form av miljö, jämställdhet och minoritetsrättigheter har i samtiden en bred förankring i västra Europa, och har även gjort avtryck i det politiska beslutsfattandet, kanske till och med blivit 'mainstrea'. Men, vi kan nu se att den postmateriella revolutionen också har gett upphov till en kontrarevolution från högern, och sedan slutet av 1990-talet gynnat extrema högerkrafter."
13.8.2017 - 08.54

Markus Haakana

I dag: Avtal eller avskräckning?

Krigen har varken tagit slut eller blivit mindre grymma.
13.8.2017 - 06.05

Alf Rehn

I dag: Makt och lama ankor

Även om det kan tyckas att makten blivit allt mer koncentrerad kan herrar rivas ner från de högsta av hästar.
11.8.2017 - 15.55

Björn Vikström

I dag: Livet är

Fortfarande är det många som provoceras av att representanter för könsminoriteter och sexuella minoriteter öppet visar glädje och stolthet över vem de är.
10.8.2017 - 15.55

Anna Rotkirch

I dag: Varför föds fler barn i Sverige?

Det är viktigt att utveckla familjepolitiken, faktiskt mycket viktigare än att oroligt stirra på antalen födda.
9.8.2017 - 15.50

Susanna Ginman

Ledare: Skolan på skolbänken

Från och med den här eller nästa vecka är alla barn på väg till skolan igen. Men också själva skolan är på skolbänken. Läroplanerna är nya, förändringen kommer med små steg – men pågår ständigt.
7.8.2017 - 21.00

Anna Alm

I dag: Livet är långt

Det kommer ju flera chanser. Det kommer flera fester, flera rågskördar, flera företagsidéer och mera av allt.
7.8.2017 - 06.05

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Höga ämbeten, höga krav

"När Suomen Kuvalehti i vintras kom med nyheten att riksåklagaren hade blivit föremål för förundersökning framträdde en mycket öppen riksåklagare.Nissinen förklarade att han 'som jurist' borde ha insett att jäv uppstår.Jag tycker illa om uttrycket 'som jurist' när det används i sammanhang där rena bondförnuftet ska leda rätt."
6.8.2017 - 08.51

I dag: Sipiläs självrannsakan

Måhända har ett ord i Ordspråksboken 22:1 besvärat Juha Sipilä?
6.8.2017 - 06.05

Rurik Ahlberg

I dag: The Big Picture

Den här generationen skulle inte ha skrivit Ståhlbergs grundlag. Skulle den ha tagit upp kampen för självständighet? Jag vet inte.
4.8.2017 - 15.50

Irma Swahn

I dag: De fattigas krig …

Vi måste inse hur demokratin fungerar. Och inte förlita oss på hur den borde vara. Och det betyder att vi också måste inse vad vi är.
3.8.2017 - 15.50

Pär Stenbäck

I dag: Sommarfunderingar

Om finländarnas känsla för gemenskap genom stat, religion och politik urholkas, borde medborgar- och civilsamhället finnas där för att ta stöten.
2.8.2017 - 15.55

Henrik Meinander

I dag: Rytmskifte

Kanske vi i framtiden kommer att gestalta 2010-talet som ett liknande genombrott i den västerländska samhällsutvecklingen som 1890-talet eller 1970-talet.
1.8.2017 - 15.55

Impuls: Därför behöver vi populisterna

Vi i den rödgröna bubblan behöver populisterna för att kunna kontrastera oss mot dem, skriver Merete Mazzarella.
1.8.2017 - 09.52

Mikael Sjövall

I dag: Uppkopplad

Att uggla tillsammans med familjen i en och samma skorv med noll pelare på mobilen är liktydigt med digerdöden.
31.7.2017 - 15.55