Annakaisa Suni

Krönika: Jag kunde få barn som 70-åring

Barnlösheten ledde till att hennes man tog en andra fru, och när inte heller hon blev gravid vände han sig till tystnaden och alkoholen.
13.10.2018 - 07.00

Theresa Norrmén

I dag: Nationella fantomsmärtor

Kanske vi skulle lida av lika kraftiga nationella fantomsmärtor som armenierna om hustaken i Viborg vore synliga från Salutorget i Helsingfors?
13.10.2018 - 06.05

Globalt med Grüne: Vaghet leder ingen vart

Antingen omfattar man EU:s värderingar eller så gör man det inte. Så svartvitt såg förre utrikes- och statsministern Alexander Stubb på saken i intervjun med MTV:s Peter Nyman i tisdags.
12.10.2018 - 07.05

Mirjam Kalland

I dag: De magiska åren

Barn behöver stöd för att lära sig att hantera troll och älvor, och det faktum att man kan vara rädd för något som inte finns.
12.10.2018 - 06.05

Tim Johansson

Krönika: Framgångens pris avslöjas i ett senare avsnitt av ditt liv

Mäktigaste personen på sociala medier i Sverige skulle välja annorlunda om det skulle gå.
11.10.2018 - 07.26

Juho Romakkaniemi

I dag: Demokratins utmaning och utarmning

Ansvaret för att återuppliva intresset för politiken vilar minst lika mycket på väljarna själva som på politikerna.
11.10.2018 - 06.05

Fritjof Sahlström

I dag: Platserna kommer ihåg oss

Det är inte bara vi som minns platser, utan platserna kommer också ihåg oss.
10.10.2018 - 05.58

Maria Grönroos

I dag: Negativ

Om de som byggde Vasaskeppet tänkt mer negativt hade det kanske aldrig sjunkit?
9.10.2018 - 06.05

Heidi Schauman

I dag: Bruna paket och oändligt med möjligheter

Avigsidan av globaliseringen syns mycket tydligare i USA som inte har samma sociala skyddsnät som vi i Norden.
8.10.2018 - 06.05

Runt hörnet: I väntan på vadå?

"På kort sikt är blockpolitiken död. Men, mycket kan hända. Radikala högerpartier ingår i regeringar med center- och högerpartier i Norden och Europa. Om Alliansens isolering av SD bryts är blockpolitiken tillbaka."
7.10.2018 - 08.53

Nina Nyman

I dag: Feminism som partipolitik

Under de senaste 13 åren har Fi visat att en feministisk analys behövs på alla politiska områden.
7.10.2018 - 06.05

Alf Rehn

I dag: När är tiden mogen?

Det är en farlig förvillelse det där om att det skulle finnas en "rätt" tid, en som serveras oss som på ett silverfat och som dessutom är lätt att känna igen.
6.10.2018 - 06.05

Peter Al Fakir

Fredag med Fakir: Olof och Khaled är OK i nya bokstaveringsalfabetet

Är det dags att pensionera de svenska gubbarna i bokstaveringssystemet? Det tycker Rättviseförmedlingen i Sverige som har skapat sin egen version där både kvinnor och invandrarnamn får plats. Förvirrande och tramsigt tycker kritikerna som menar att identitetspolitiken har gått för långt.
5.10.2018 - 06.53

Björn Vikström

I dag: Religion och populism

En paradox i sammanhanget är att när islam kritiseras för att representera värderingar som är främmande för Europa är exemplen sådana som de kristna kyrkorna historiskt sett ingalunda har förhållit sig entydigt positivt till.
5.10.2018 - 06.05

Marita Granroth

Krönika: Vårda svordomarna!

Det finns forskning som visar att personer som svär har ett större ordförråd och visar en större intelligens än personer som inte svär. Men det kan knappast gälla när vi kryddar, medvetet eller omedvetet, vårt språk med olika invektiv för kvinnors underliv.
4.10.2018 - 07.03

Annika Sandlund

I dag: Krig och katastrofer

Förr brukade det finnas rätt klara avgränsningar mellan naturkatastrofer och krig.
4.10.2018 - 06.05

Krönika: Gör som borgmästaren i Stintino – rädda paradiset!

Ett långsiktigt politiskt ansvarstagande genererar sällan en medalj i popularitet, men den som har stake och stamina tänker mer på kommande generationer än på dagens turister.
3.10.2018 - 09.42

Rurik Ahlberg

I dag: ”Något måste göras”

”Något måste göras” gör en förblindad. Man vill tro på den enkla lösningen. Det är bekvämt att hänga med i jargongen.
3.10.2018 - 06.05

Bjarne Nitovuori

I dag: Största partiet ges för stor makt

Man kunde gärna frångå den korta traditionen att det största partiets ordförande automatiskt blir statsminister.
2.10.2018 - 06.05

Philip Teir

Inblick: Philip Teir: Vi måste prata mera om mat

Jag läser i Helsingin Sanomat om Olli Freese, en välbetald copywriter i femtioårsåldern som hoppat av sitt jobb på reklambyrå och numera lär barn att laga mat, på eftermiddagskurser som ordnas runtom i skolor i Helsingfors.
1.10.2018 - 07.05