Insändare: Kalavverkning och markberedning frigör stora kolmängder från marken

Den finländska skogsindustrin har stark fokus på kortlivade produkter, från vilka kolet snabbt återgår till atmosfären i form av koldioxid.
13.4.2019 - 05.50

Nils Torvalds

I dag: Spegel, spegel på väggen där…

Det som alltså ser ut som det grönaste av det gröna visar sig vid en närmare granskning vara ganska smutsigt.
12.4.2019 - 06.05 Premium

Insändare: Röj inte åkrar på torvmark

För att minska på klimatutsläppen behöver vi vidta många åtgärder, både när det gäller energiproduktion, trafik och mat.
12.4.2019 - 05.45

Insändare: Vi måste få ett större kolavtryck

Som klimatåtgärd är minskade utsläpp viktigt, men att binda biomassans kol i marken är förmånligare och en klok investering för framtiden.
11.2.2019 - 05.45

Insändare: Dyrt stenkolsförbud minskar inte koldioxidutsläppen

Att biobränslen skulle vara koldioxidneutrala är en föråldrad hypotes och EU kommer ytterligare att skärpa sin inställning.
9.2.2019 - 05.50

Ett kolneutralt EU 2050 kräver nya lösningar: Handel med kolrätter ska ge nollutsläpp

Ett samhälle utan utsläpp kräver mer elektricitet, men redan 2050 kunde den el som behövs produceras med enbart förnybar energi, visar en färsk studie presenterad på klimatmötet i Katowice. Kärnkraft behövs under en övergångsperiod, anser Fortums vd Pekka Lundmark.
13.12.2018 - 09.20

Insändare: Förbjud nya bilar med höga utsläpp

Det finns redan nu tillräckligt med bilar av alla märken och modeller som klarar de kraven för att alla skall kunna vara nöjda.
24.11.2018 - 05.45

Insändare: Koldioxidutsläppen kan rädda oss

Extrema oväder kan ju också minska av naturliga skäl i många regioner, och de kan öka av naturliga skäl.
13.10.2018 - 05.45