klimat
»
Monica Ålgars

I dag: Om jorden orkar bära oss

Sitter på flyg till Thailand och har ångest över att sitta på flyg till Thailand.
1.2.2018 - 06.05

Trump vill se omskrivet Parisavtal

USA:s president Donald Trump är villig att stanna i Parisavtalet, men bara om det genomgår stora förändringar, säger han i en intervju med det brittiska tv-bolaget ITV.
28.1.2018 - 09.32

Torvalds nöjd över resultatet i omröstningen om förnybarhetsdirektivet

EU-parlamentet röstade om detaljerna i förnybarhetsdirektivet (RED 2) på onsdagen. Omröstningen bådar gott för biobränsleindustrin i Finland.
17.1.2018 - 18.18

Blöta vintrar rubbar livet i Finska viken

Återkommande milda och regniga vintrar bidrar till att Finska vikens vatten blir varmare, surare och saltfattigare. Det förvärrar övergödningen och rubbar ekosystemen. – Det gör lokala skyddsinsatser ännu viktigare, säger forskaren Anna-Karin Almén.
12.1.2018 - 05.43

Finland och Sverige vädjar till EU: Satsa på förnybar energi

I ett brev till Europaparlamentet påminner Finland och Sverige ledamöterna om betydelsen av hållbar bioenergi i strävan att uppnå EU:s klimat- och energimål för 2030.
11.1.2018 - 19.57

Norge ligger före sitt biobränslemål

Målet för biodrivmedel 2020 i Norge är uppnått två år i förväg. Enligt branschorganisationen Drivkraft Norge är landet redan uppe i 20 procent biodrivmedel, skriver Dagsavisen.
22.12.2017 - 20.17

Nya test kan höja bilpriserna

Inom bilbranschen finns en oro över att de nya testerna för utsläpp som tas i bruk nästa år ska höja beskattningen av vissa bilar, vilket i förlängningen skulle höja även på försäljningspriset.
22.12.2017 - 16.16

Finland ska minska utsläppen med 39 procent

EU har nått samförstånd om hur länderna sinsemellan ska fördela klimatmålen för 2030. För Finland betyder uppgörelsen en utsläppsminskning på 39 procent.
21.12.2017 - 19.48

EU enat om skogen – Finland fick sin vilja fram

EU-länderna och EU-parlamentet har nu enats om hur skogen ska beräknas i klimatsammanhang.
14.12.2017 - 14.04

Fredrik Sonck

Ledarkrönika: Straffpredikan i juletid

De senaste veckorna har jag, med klimatmötet i Bonn i färskt minne, gått och ondgjort mig över det energislöseri som kallas julbelysning.
27.11.2017 - 07.58

Analys: Århundradets rättegång i Norge – bryter staten mot grundlagen?

Bara en månad efter att Norge skrev på klimatavtalet från Paris gav samma lands regering tillstånd för oljeborrning i tidigare stängda områden i Arktis. Fel, menar miljöorganisationer som har stämt norska staten. Det som kallas århundradets rättegång pågår nu i Oslo. Utgången kan få omfattande följder – och pekar också på paradoxerna i det oljeberoende landet som samtidigt betonar sin miljöprofil.
14.11.2017 - 21.56

Norska staten inför rätta för oljeborrning

Innebär det ett brott mot den norska grundlagen och Parisavtalet att tillåta oljeborrning i känsliga naturområden i Barents hav? Den frågan står i centrum i tingsrätten i Oslo tingsrätt på tisdagen, sedan två miljöorganisationer stämt den norska staten.
14.11.2017 - 07.37

Larmrapport på klimatmötet: Utsläppen ökar igen

De globala klimatutsläppen väntas öka i år efter att ha planat ut i tre års tid, visar en studie. Kinas konjunktursvängar är den främsta orsaken, och EU:s slöa klimatpolitik bidrar, säger ordföranden för Finlands klimatpanel.
13.11.2017 - 10.31

Tyskland har svårt att nå miljömålen

Tyskland skulle bli ett föregångsland vid övergången till förnybar energi, men färsk statistik visar att Tyskland i stället är det land i EU som har de största koldioxidutsläppen. Samtidigt minskar investeringarna i förnybart.
13.11.2017 - 07.19

Finlands chefsförhandlare efter halva klimatmötet: "Nu hårdnar retoriken"

USA har hittills jobbat aktivt under FN:s klimattoppmöte i Bonn. När politikerna anländer nästa vecka kommer retoriken att hårdna, bedömer Finlands chefsförhandlare.
10.11.2017 - 18.59

Analys: Klimattåget ska accelerera med handbromsen på

Räkna inte med något genombrott på FN:s klimattoppmöte som inleds i Bonn i dag. De anspråkslösa förväntningarna beror delvis på att årets möte är det första med Donald Trump i Vita huset.
6.11.2017 - 05.59

USA-rapport: Människan bakom klimatförändringen

Bevisen för att människan ligger bakom den globala uppvärmningen växer sig allt starkare. Det är slutsatsen i en amerikansk klimatrapport som går stick i stäv med den linje som ledande företrädare för Trumpregeringen driver.
3.11.2017 - 22.23

USA skrotar plan mot klimatförändring

Den amerikanska miljömyndigheten EPA skrotar de bestämmelser om miljövänlig el som beslutades under förre presidenten Barack Obamas tid vid makten i syfte att tackla klimatförändringarna.
9.10.2017 - 19.44

Finländarnas utsläpp av växthusgaser minskade med sex procent

Mängden växthusgaser som finländarna ger upphov till i Finland och utomlands minskade med kring sex procent till 58 miljoner ton år 2015, uppger Statistikcentralen.
5.10.2017 - 12.16

Världens tuffaste häst mår illa av värmen


9.9.2017 - 10.02