Tiilikainen lovar effektivare åtgärder mot alginvasionen

Miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) lovar presentera ett effektiviserat vattenskyddsprogram redan i den kommande budgetmanglingen. Tiilikainen vill omedelbart hitta nya och större områden där man med gips, strukturkalk och fiberslam kan hindra fosfor och andra näringsämnen att nå havet
7.8.2018 - 08.00

Samarbete för att skydda våtmarksfåglarnas livsmiljö

Under de senaste decennierna har fågelfaunan utarmats och många fågelvatten växt igen. Problemet gäller både skyddade våtmarksfåglar och jaktbara änder. Den negativa utvecklingen kan delvis förebyggas med hjälp av temporära jaktbegränsningar, men för att lösa situationen permanent krävs skyddade livsmiljöer.
9.5.2018 - 21.06

Regeringen förbjuder förbränning av stenkol 2029

Regeringen har beslutat att förbjuda användningen av stenkol i energiproduktionen från och med 2029. De städer som går in för att avveckla stenkolen i sin energiproduktion redan 2025 eller tidigare kan få ekonomisk uppbackning av staten.
10.4.2018 - 18.31