IAEA: Iran följer kärnavtalet

Iran fortsätter att följa riktlinjerna i kärnenergiavtalet som slutits med världens stormakter.
22.2.2018 - 22.19

Insändare: Stoppa vansinnesprojektet med kärnkraft i Pyhäjoki

Rent ekonomiskt är projektet olönsamt med dagens elpriser och miljömässigt finns det mycket bättre alternativ i dag.
13.2.2018 - 05.55

Katarina Koivisto

Ledarkrönika: Viktigt att inte tappa siktet

Lagstiftning mot användning av kol, stöd till förnybara energiformer som ständigt förändras och en energibeskattning som inte håller någon enhetlig linje. Det är bara några av de frågor våra energibolag tampas med när de ska planera sina nyinvesteringar.
30.1.2018 - 21.05

Svensk domstol säger nej till slutförvar

Mark- och miljödomstolen i Nacka, Sverige, säger nej till ett slutförvar av högaktivt kärnavfall i kopparkapslar. Domstolen anser att det finns osäkerhet kring kapselns förmåga att innesluta avfallet på lång sikt. Finländska Posiva planerar sitt slutförvar för kärnavfall enligt samma metod.
23.1.2018 - 13.09

Ny rysk reaktor vid Finska viken klar för provdrift

Den första nya kärnreaktorn i Sosnovy Bor vid Finska vikens södra strand är redo för provdrift. Tidtabellen har varit pressad och byggandet har gått snabbt när det väl kom i gång. Det har fått myndigheterna att fråga sig om man verkligen hunnit med alla säkerhetskontroller.
12.1.2018 - 18.51

Insändare: Nej till kärnkraft i Pyhäjoki

Tänk om vi alla skulle protestera för ett kärnkraftsfritt Bottenviken i stora manifestationer på båda sidor Bottenviken.
30.12.2017 - 05.45

Små kärnreaktorer föreslås för huvudstadsregionen

En rad fullmäktigledamöter i Helsingfors, Esbo och Kyrkslätt har lämnat in motioner om att bygga små, lokala kärnreaktorer för att producera lokal värme. Kina står redo att inleda kommersiell produktion av små reaktorer.
18.12.2017 - 06.30

Britterna ramlar ur kärnsamarbetet

Att Storbritannien lämnar EU får konsekvenser också för det europeiska kärnkraftssamarbetet. Franska Edf som bygger ny kärnkraft i öriket är bekymrat och forskare varnar för att tro att ett nytt avtal mellan britterna och samarbetsorganisationen Euratom skulle vara lätt att åstadkomma.
4.11.2017 - 07.28

Het debatt kring svenskt kärnavfall

Finland kan ta sitt slutförvar för högaktivt kärnavfall i användning medan frågan fortfarande diskuteras i Sverige. Just nu pågår behandlingen av ansökningen om att få börja bygga en avfallsgrotta i Sverige i miljödomstol och beslut väntas strax före jul.
17.10.2017 - 05.17

Ny försening i Olkiluoto

Industrins Kraft TVO:s tredje kärnreaktor i Olkiluoto inleder kommersiell produktion i maj 2019. Det innebär ytterligare en försening och TVO uttrycker sin besvikelse över dröjsmålet.
9.10.2017 - 10.36

Fennovoimas kärnkraftverk försenas

Problem med att få fram dokumentationen för tillståndet att börja bygga gör att Fennovoima skjuter på sin tidtabell. I stället för att få tillståndet nästa år som ursprungligen planerat är siktet nu inställt på 2019.
18.9.2017 - 10.33

Insändare: Hanhikivi 1 stöder ryska militärprojekt och använder radioaktivt bränsle från atomubåtar

Finländska experter och politiker som skall bedöma reaktorns säkerhet har ingen möjlighet att bedöma bränsletillverkningens alla skeden i Ryssland.
17.9.2017 - 05.55

Insändare: Kärleken till Bottenviken är orsaken till kärnkraftsmotståndet

Alltför många i vårt moderna samhälle har mist tidigare generationers känsla av djup samhörighet med naturen.
11.9.2017 - 05.55

Insändare: Pyhäjoki ser inte en kopek

Finland har som första land byggt slutförvaring för radioaktivt avfall. Jag ser det som ansvarstagande.
11.9.2017 - 05.50

Insändare: Inhemsk atomkraft ger plats för skratt

På sikt kan vi dock inte lösgöra oss från atomavfallet som måste bevaras skyddat från människa och miljö i hundratusentals år.
5.9.2017 - 05.53

Insändare: Bygg ut kärnkraften så snabbt som möjligt

Vi måste befria oss från kärnkraften på sikt, till dess föredrar jag inhemsk kärnenergi framför importerad.
28.8.2017 - 05.55

Insändare: Vem vågar arbeta för att få Östersjön fri från atomvapen och atomkraft?

Allt fler fredsforskare och aktiva inom fredsarbetet varnar för att tröskeln för bruk av moderniserade atomvapen har blivit betydligt lägre.
24.8.2017 - 05.55

Olkiluoto 3 mot start

Säkerheten går först, men på Industrins Kraft (TVO) räknar man med att den tredje reaktorn i Olkiluoto ska producera el i slutet av nästa år.
18.8.2017 - 05.50

Insändare: Uthållig kamp

Antalet svenska kommuner som tar avstånd från kärnkraft vid Bottenviken växer även det, och är i dagsläget hela 17.
18.8.2017 - 05.45

Svenskt nätverk kämpar mot Pyhäjoki-kraftverket

Ett miljönätverk med rötterna i Kalix i svenska Norrbotten har fått den finska regeringen att svettas. I flera år har nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken kämpat för att stoppa planerna på Fennovoimas kärnkraftsbygge i Pyhäjoki.
12.8.2017 - 12.48