150 år senare – kapitalet återvänder

Efter att i flera omgångar ha dödförklarats, inte minst i samband med Sovjetunionens och realsocialismens kollaps, är Karl Marx åter aktuell. Det har nu gått 150 år sedan hans magnum opus Kapitalet publicerades för första gången, och världsledande intellektuella debatterar dess relevans.
12.10.2017 - 06.06