Ilska mot Kårkulla i Svenskfinland – "Ett monopol som krossar valfriheten"

Det stormar kring Kårkulla samkommun som sedan mitten av 1950-talet har haft hand om svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning. Om och när regeringens vårdreform blir av försöker Kårkulla samla alla svenskspråkiga med funktionshinder under samma tak medan andra finlandssvenska organisationer är starkt kritiska. De säger att Kårkullas planer hindrar valfriheten och strider mot människorättsprincipen.
13.6.2018 - 16.22

Insändare: Masturbation på dagsschemat?

Kårkulla uppmuntrar till och med i vissa fall somliga brukares behov att tillfredsställa sig själva genom att sätta in masturbation som en programpunkt i det individuella dagsschemat.
10.2.2018 - 05.40

Henriksson ordnar stormöte om vårdreformen: "Vi kan inte bara se tiden an"

Efter HBL:s rapportering om planerna på ett finlandssvenskt vårdkonsortium kom samkommunen Kårkulla med invändningar och meddelade att man ogillar planerna. SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson försöker nu gjuta olja på vågorna och ordnar ett stormöte om hur vården ska skötas i framtiden.
2.2.2018 - 10.30

Målet: finlandssvenskarna ska leva längst i världen

Ännu i fjol signalerade Folkhälsan att samfundet inte var intresserat av att ingå i ett finlandssvenskt nytt vårdkonsortium, men nu pågår nya förhandlingar och den här gången utesluter Folkhälsan inte att man gör slag i saken.
27.1.2018 - 06.03

Oro inför Kårkullas planer – svenskspråkig vård kan vara hotad

Organisationer för personer med funktionshinder hyser en oro för att en monopolorganisation tar över handikappservicen i Svenskfinland. För Kårkulla handlar det om att "vinna eller försvinna".
3.12.2016 - 06.35

Pixnekliniken får fortsätta – ett halvår till

Missbrukarvården i Malax får ett halvt års nådetid medan man söker nya lösningar. Fullmäktige var enig.
12.10.2016 - 13.04

Pixnekliniken kan få nådatid

Kårkullas fullmäktige bänkar sig just nu. Förslaget är att missbrukarvården stänger vid årsskiftet. Men ett motförslag kommer att presenteras på mötet.
12.10.2016 - 10.42