JK- och JO-ämbetena både okunniga och tandlösa i vård- och socialfrågor

Justitieministeriets överraskningsinspektion vid röstningsställen i bland annat

Överraskningsinspektioner gjordes vid röstningsställen – tillgängligheten kan förbättras

Polisen använde sig av pepparsprej i samband med rörelsen Elokapinas demonstration den tredje oktober.

Justitieombudsmannen undersöker inte polisens förfarande i Elokapina-demonstrationen

Noho Partners anser att familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) har brutit mot lagen i beredningen av nya restriktioner för restaurangbranschen.

Noho Partners: Restriktionerna för restaurangerna strider mot grundlagen

Religions- och samvetsfriheten bör garanteras i skolorna, säger biträdande justitieombudsmannen.

Barn får inte tvingas sjunga psalmer – biträdande JO tar ställning till klagomål

En vårdare talar med en klient på ett serviceboende.

Yle: Dubbelt fler klagomål om äldrevården till JO

Polisen har överlag för avsikt att fokusera på att utveckla förvaringsverksamheten under 2020.

JO: Polisstyrelsen uppdaterar sina anvisningar kring dödsfall i polishäkte

Justitieombudsmannens kansli satsar på att göra fler inspektioner på eget initiativ. Bland annat barnens rättigheter ska bevakas.

Rekordmånga klagomål till justitieombudsmannen i fjol – ökning på 700

Enligt justitieombudsmannen har det bland annat funnits brister i lokalerna som hyrs ut och att de inte har kunnat åtgärdas utan Senatsfastigheters samtycke.

JO ifrågasätter hur staten sköter sina fastigheter

Trafikledsverket Väylä borde också ha ett namn på det andra nationalspråket, slår JO fast. Väylä har använts som huvudnamn i stället för som tilläggsnamn och då måste det enligt språklagen också finnas ett svenskt alternativ att tillgå.

JO kritiserar bolagsnamn som enbart är på finska eller engelska, utan svensk motsvarighet

Bisarr julfestdebatt avslöjar panik inom C och Saml

Riksdagens biträdande justitieombudsman gav en anmärkning åt Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom för hans språkbruk i ett e–postmeddelande från sommaren 2018. Arkivbild.

Oker-Blom anser att han var saklig: "Jag hotade inte någon, gick inte till personliga angrepp, använde inga svordomar och var inte ens oartig"

JO: No Drone-skylten strider mot lagen – texten måste vara på finska och svenska

Också nyfödda barn ska få ett eget beslut i fråga om uppehållstillstånd och avvisningar, och det är barnets bästa som ska avgöra utgången, konstaterar biträdande justiteombudsman Maija Sakslin.

Biträdande JO näpser Migrationsverket – barnets bästa beaktas inte tillräckligt

Mikko Sarja.

Mikko Sarja utsedd till ställföreträdande biträdande JO

Fem klagomål till JO om JK-utnämning

Kelas kontor i Kampen meddelade 21 december med en lapp på fönstret att de stänger tidigare den dagen.

Många klagar på FPA:s långsamma betjäning

Ny Vandadirektör anmäld till JO

Antti Hartikainen.

Biträdande JO: Tullens generaldirektör agerade mot förvaltningslagen

Försvarar utestängning. I vintras nekades romer från Östeuropa inkvartering av staden. Nu ska staden förklara sig för biträdande justitieombudsmannen.

"Staden bryter mot grundlagen"