Juristen svarar: Vilka fallgropar är vanliga i bolagsavtal?

10.11.2019 - 14.02

Juristen svarar: Vad händer med släktens gemensamma bastu?

27.10.2019 - 11.05 Premium

Juristen svarar: Vilka åtgärder får grannen göra på tomten?

20.10.2019 - 10.00 Premium

Juristen svarar: Kan två syskon äga sommarstugan tillsammans?

6.10.2019 - 17.00 Premium

Juristen svarar: Vems är ansvaret om lägenhetens dörr måste brytas upp?

29.9.2019 - 00.00

Juristen svarar: Påverkar en tomtförsäljning mina sociala stöd?

15.9.2019 - 11.05 Premium

Juristen svarar: Kan jag göra min oönskade adoptivson arvlös?

"Jag ångrar djupt att jag adopterade honom."
8.9.2019 - 08.09 Premium

Juristen svarar: Jag blev lurad till äktenskapsförord

1.9.2019 - 09.15 Premium

Juristen svarar: Vad kostar en skilsmässa?

16.6.2019 - 07.56 Premium

Juristen svarar: Får jag kapa trädgrenar och rötter från grannens träd?

Rötter och grenar från grannens sida, som på ett negativt sätt påverkar användningen av fastigheten, får man ta bort. Sådana effekter kan vara att byggnader tar skada.
9.6.2019 - 05.58 Premium

Juristen svarar: Gäller äktenskapsförord i hela EU?

Om något av barnen efter det att äktenskapet har ingåtts bosätter sig med sin make eller maka i Finland är utgångspunkten att finsk lag tillämpas på äktenskapet.
20.5.2019 - 08.30 Premium

Juristen svarar: Får föräldrar ge vårgåvor till barnens lärare?

"Om en kall öl och en varm smörgås kan utgöra en muta, kan i mitt tycke en kopp kaffe inte göra det. Dagens pris på en kopp kaffe i huvudstadsregionen kan vara fem euro."
12.5.2019 - 07.55 Premium

Juristen svarar: Vem tvingas betala för vattenskada i ett husbolag?

Alla parter som kan ha orsakat skadan åläggs ett så kallat solidariskt ansvar, det vill säga att de i förhållande till den skadelidande alla svarar för skadan.
5.5.2019 - 09.16 Premium

Juristen svarar: Kan vi avstå från besittningsrätt till stugan?

I gåvobeskattningen beräknas gåvans värde utifrån fastighetens värde och det kapitaliserade värdet som besittningsrätten har när föräldrarna avstår från den.
14.4.2019 - 10.42

Juristen svarar: Kan jag ge arvet till barnbarnen?

”Barnbarnen har inget laglottsskydd, eftersom de inte står närmast i tur att ärva. Frågeställaren kan alltså fördela arvet enligt huvudtalet, varvid hon skriver in att varje barnbarn ska få en lika stor del av arvet.”
7.4.2019 - 14.09

Juristen svarar: Är sonen maktlös?

Det är ändå i praktiken ganska lätt för en skrupelfri förälder att överföra egendom till ett favoritbarn på ett sådant sätt att det är rätt vanskligt att efteråt kunna visa att överföringen har skett.
25.3.2019 - 10.02 Premium

Juristen svarar: Kan jag välja bostaden i stället för underhållsbidrag?

Enligt lagen om underhållsbidrag för barn blir fadern skyldig att betala underhållsbidrag för barnen när han inte längre bor med dem.
17.3.2019 - 13.50

Juristen svarar: Vilken är skillnaden mellan arbetstagare och företagare?

Det förekommer situationer där parterna väljer att ingå avtal om att någon i stället för att vara arbetstagare arbetar som företagare för uppdragsgivarens räkning.
11.3.2019 - 08.10 Premium

Juristen svarar: Har vi rätt till mindre vederlag när vattenskadan slår till?

Den är veckan är det juristen Johan Bärlund som svarar på den olyckliga bostadsägarens fråga.
24.2.2019 - 00.00 Premium

Juristen svarar: Måste vi ta hand om farbrors dödsbo?

Det blir inga juridiska sanktioner för den brorsson som inte vill ta hand om dödsboet efter farbrodern. Men det kan ändå löna sig att se till att bouppteckningen görs.
17.2.2019 - 14.32