Juristen svarar: Vem tvingas betala för vattenskada i ett husbolag?

Alla parter som kan ha orsakat skadan åläggs ett så kallat solidariskt ansvar, det vill säga att de i förhållande till den skadelidande alla svarar för skadan.
5.5.2019 - 09.17 Premium

Juristen svarar: Kan vi avstå från besittningsrätt till stugan?

I gåvobeskattningen beräknas gåvans värde utifrån fastighetens värde och det kapitaliserade värdet som besittningsrätten har när föräldrarna avstår från den.
14.4.2019 - 10.44

Juristen svarar: Kan jag ge arvet till barnbarnen?

”Barnbarnen har inget laglottsskydd, eftersom de inte står närmast i tur att ärva. Frågeställaren kan alltså fördela arvet enligt huvudtalet, varvid hon skriver in att varje barnbarn ska få en lika stor del av arvet.”
7.4.2019 - 14.26

Juristen svarar: Är sonen maktlös?

Det är ändå i praktiken ganska lätt för en skrupelfri förälder att överföra egendom till ett favoritbarn på ett sådant sätt att det är rätt vanskligt att efteråt kunna visa att överföringen har skett.
25.3.2019 - 10.02 Premium

Juristen svarar: Kan jag välja bostaden i stället för underhållsbidrag?

Enligt lagen om underhållsbidrag för barn blir fadern skyldig att betala underhållsbidrag för barnen när han inte längre bor med dem.
17.3.2019 - 14.01

Juristen svarar: Vilken är skillnaden mellan arbetstagare och företagare?

Det förekommer situationer där parterna väljer att ingå avtal om att någon i stället för att vara arbetstagare arbetar som företagare för uppdragsgivarens räkning.
11.3.2019 - 08.11 Premium

Juristen svarar: Har vi rätt till mindre vederlag när vattenskadan slår till?

Den är veckan är det juristen Johan Bärlund som svarar på den olyckliga bostadsägarens fråga.
24.2.2019 - 12.06 Premium

Juristen svarar: Måste vi ta hand om farbrors dödsbo?

Det blir inga juridiska sanktioner för den brorsson som inte vill ta hand om dödsboet efter farbrodern. Men det kan ändå löna sig att se till att bouppteckningen görs.
17.2.2019 - 14.37

Juristen svarar: Vad händer om föräldrarna dör i Spanien

Jag rekommenderar att alla som vistas i någon annan stat tar upp denna fråga med sin jurist. Annars är risken stor att det efter ett dödsfall kommer som en överraskning vilken stats lag som ska tillämpas.
4.2.2019 - 21.27 Premium

Juristen svarar: Rektor: Kan jag ställas till svars för olyckshändelser i skolan?

När det gäller introduktionen av vikarier och annan ny personal är rektorns ansvar speciellt stort. Särskilt viktigt är då att rektorn ger tillräcklig information om sådana omständigheter som hen vet att kan medföra risker.
27.1.2019 - 21.04 Premium

Juristen svarar: Får min hustru behålla sommarstugan?

"Risken finns att barnen otåligt börjar resonera att de ju redan är ägare och att de dessutom har betalat arvsskatten. Då kan de börja ”röka ut” henne eller så förväntas hustrun vistas där enbart utanför barnens semesterperioder."
20.1.2019 - 16.00 Premium

Juristen svarar: Har jag rätt att använda familjens sommarstuga?

"Jag har skött fastigheten som min egen. Allt tyder på att jag kommer att överleva min maka."
23.12.2018 - 09.39 Premium

Juristen svarar: Vem är patientens närstående och hur skriver man ett vårdtestamente?


18.11.2018 - 09.41

Juristen svarar: Vem har ansvar för fallande träd?

"Det finns all anledning att överväga hur omfattande försäkringsskydd bilägaren vill ha, eftersom en del bilförsäkringar inte täcker skador orsakade av naturfenomen."
22.10.2018 - 10.39

Juristen svarar: Vilka är mina rättigheter som sommararbetare?

Arbetsgivaren har en skyldighet att ge ett intyg över semesterlönen där eventuell semesterersättning eller semesterpremie framkommer. Dessa kan även begäras in i efterhand.
30.9.2018 - 16.29

Juristen svarar: Äger jag min avlidna mors lägenhet tillsammans med hennes sambo?

"Att mannen i tiden finansierade hela lägenheten påverkar inte ägarandelarna, men sannolikt utnyttjar han sin rätt enligt sambolagen att kräva gottgörelse av frågeställaren."
9.9.2018 - 15.09

Juristen svarar: Får fiskare störa stugfriden?

Fritidsbostäder omfattas av skyddet för hemfrid, som garanteras i grundlagen. Hemfriden innebär att privatlivet skyddas mot obehörigt intrång, oväsen och observation på hemfridsskyddade platser. Också gårdsplaner som utgör de boendes privata område räknas som hemfridsskyddade platser.
16.6.2018 - 21.29

Juristen svarar: Kan man förvara testamentet i byrålådan?

"Det är inte ovanligt att testatorn valt en sådan förvaringsplats, till exempel i en bok insatt i bokhyllan, att testamentet hittas först långt efter testatorns död. Dessa situationer kan ge upphov till stora problem, om kvarlåtenskapen redan har skiftats mellan de laga arvingarna."
10.6.2018 - 15.44

Juristen svarar: Måste vår mångkulturella dotter delta i religiösa aktiviteter i skolan?

Ingen är skyldig att mot sin övertygelse ta del i religionsutövning. Enligt religionsfrihetslagen beslutar ett barns vårdnadshavare gemensamt om barnets religiösa ställning.
20.5.2018 - 18.11

Håkan Stoor

Juristen svarar: Ska barnen betala mediciner för en dement far?

Behöver barnen betala en dement fars mediciner om hans pengar inte räcker till? Och vilka skyldigheter har barnen att sköta pappersarbete och ordna pappans affärer? Juristen Håkan Stoor svarar.
15.4.2018 - 14.39