juridik
»

Det är aldrig för sent att sadla om – Nina Wilkman blir domare

Nina Wilkman förverkligar en dröm när hon den 1 maj tillträder som hovrättsråd vid Helsingfors hovrätt. För åtta år sedan började hon jobba på sin doktorsavhandling och nu, vid 60 års ålder, byter hon jobb från advokatbyrå till domstol.
23.4.2019 - 08.32 Premium

Chefsjurist slår larm: "Svenskspråkig rättssäkerhet i fara"

Den nya domstolsmyndigheten, Domstolsverket, får inte en enda svensk– eller tvåspråkig medlem i sin direktion. – Utvecklingen är oroande ur ett svenskspråkigt perspektiv, säger Patrik Stenholm, chefsjurist vid Fackförbundet Pro.
10.4.2019 - 19.54 Premium

Juridikstuderande höjer sina vitsord så att studietakten lider – "Finns inga belägg för att svenskspråkiga skulle ha sämre betyg"

Många juridikstuderande tycker att advokatbyråer och organisationer lockar mera än den offentliga sektorn. Domstolsväsendet borde börja satsa mer på sin marknadsföring anser studerandena.
11.3.2019 - 09.51 Premium

Lagman: Svenskspråkiga juriststudenter måste skärpa sig

Svenskspråkiga jurister har för dåliga betyg för att få en auskulteringsplats, säger Daniel Allén, lagman vid Österbottens tingsrätt.
5.3.2019 - 10.22

Kvinna vägrade vittna mot sin misshandlande sambo – han dömdes ändå

En kvinna vägrade vittna mot sin sambo i rätten även om hon berättat om misshandel för polisen. Enligt Högsta domstolen hade hon ändå inte tystnadsrätt eftersom det fanns skäl misstänka att hon inte själv valt att vara tyst. Beslutet är betydande för kommande fall.
28.2.2019 - 19.08

Rättslärd: Tillslaget i Pargas påminner om italienska polisens razzior mot maffian

Polisoperationen i Åbolands skärgård var unik för europeiska förhållanden. Tatu Hyttinen, universitetslektor i straffrätt vid Turun yliopisto jämför tillslaget med italienska polisens räder mot maffian.
28.9.2018 - 20.01

Jurist kan bli vald först i Svenska Akademien

Är krisen i Svenska Akademien på väg mot en lösning? Mycket talar för att den hårt kritiserade församlingen efter sommaruppehållet kan presentera en eller flera nyinvalda ledamöter. Ett taktiskt, symbolladdat drag vore att först välja in en jurist.
5.9.2018 - 16.17

Insändare: Kvinnorna tar över juridiken

Den tidigare oron över att duktiga kvinnor inte kan förvänta sig betydande karriärer inom företagssektorn kan småningom läggas åt sidan.
21.6.2018 - 05.50

Tommy Westerlund

Ledare: Brott och straff

Justitieministern och många med honom vill ha strängare straff för en del brott. För att minska brotten finns andra metoder.
18.6.2018 - 07.00

Kan domaren religion behövs inga shariaråd

Europeiskt rättsväsende hotas av sharia och annan traditionell rätt, sägs det. Då behöver våra domstolar bara kunna andra kulturer och religiösa sedvänjor bättre, anser den finländskfödda jurisprofessorn Maarit Jänterä-Jareborg i Uppsala.
18.5.2018 - 05.00

Advokat: Utvisning på grund av myndighetsslarv kan vara straffbart

Kan finska tjänstemän begå ett brott om de skickar tillbaka en människa som har flytt för sitt liv till ett farligt land och personen blir dödad efter ankomsten till hemlandet? Frågan kan jämföras med om en patient dör på sjukhus. För att läkaren ska dömas för dödsvållande måste det gå att bevisa att läkaren har slarvat. Samma gäller för tjänstemän som sköter utlänningsärenden.
23.2.2018 - 06.00

Insändare: Den finländska straffrätten, blind för våld och hierarki, måste reformeras

#Metoo/dammenbrister har synliggjort hur utbrett maskulinistiskt våld är.
30.11.2017 - 05.55

Jan-Erik Andelin

Ledare: Sport och sharia

Idrotten tillåts ha en rätt så stor egen juridisk sfär. I andra sammanhang kallas det sharia.
22.10.2017 - 21.20

Trump försäkrar: "Har absolut makt att benåda"

USA:s president Donald Trump slår fast att han har "absolut makt" att fatta beslut om benådningar.Detta efter att han ska ha undersökt möjligheten att fria medarbetare och släktingar, om de skulle fällas i de pågående Rysslandsutredningarna.
23.7.2017 - 11.57

Nokia och Apple löste patenttvisten – kursen stiger

Nokia och Apple lägger ned alla talan i patenttvisten bolagen emellan.
23.5.2017 - 11.03

HFD avgjorde saken: en kör är ingen orkester

7.3.2017 - 17.32

Juristen svarar: Störande musik i höghus

Har du en fråga till KSF Medias juristteam? Sänd den till adressen juristen@hbl.fi eller per post till Juristen svarar / HBL, PB 217, 00101 Helsingfors. Frågor besvaras endast i tidningen.
19.12.2016 - 15.24

Kan mina biologiska syskon ärva mig?

Har du en fråga till KSF Medias juristteam? Sänd den till adressen juristen@hbl.fi eller per post till Juristen svarar / HBL, PB 217, 00101 Helsingfors. Frågor besvaras endast i tidningen.
26.11.2016 - 14.59

Expert: Regeringen måste backa i jourreformen

Centern är fåordig om regeringens uppmärksammade förslag till jourreform. Det kan vara ett tecken på att partiet vet att det tvingas backa. Det aktuella lagförslaget väntas inte hålla för grundlagsutskottets prövning.
23.11.2016 - 16.33

"Global backlash för mänskliga rättigheter"

Under de senaste åren har fler än hundra länder infört lagar som kringskär medborgarorganisationers möjligheter att verka. – Det är en eskalerande och djupt oroande trend, säger Antoine Bernard, generaldirektör vid människorättsorganisationen FIDH.
22.11.2016 - 21.45