Vasa centralsjukhus på nytt i riksdagen – talmannen lovar snabb behandling

Redan nästa vecka kan riksdagen börja behandla medborgarinitiativet om Vasa centralsjukhus lovar talman Maria Lohela (Sannf). Oväntade saker kan ske framöver, säger riksdagsledamoten Joakim Strand om kampen att uppgradera sjukhusets ställning.
10.5.2017 - 10.59

Vasajour i grundlagsutskottet igen – "halkade in på ett bananskal"

När grundlagsutskottet nu behandlar landskaps- och vårdlagarna finns en paragraf om joursjukhusen – likalydande med den som regeringen inte ville återbörda till grundlagsbehandling i december.
29.3.2017 - 08.27

Sipilä till Yle: Vasa kan få omfattande jour om språket inte fixas

Om centralsjukhuset i Seinäjoki inte lyckas trygga de språkliga rättigheterna kan den omfattande jouren flyttas tillbaka till Vasa, säger statsminister Juha Sipilä i en intervju till Svenska Yle.
26.3.2017 - 11.55

Sipilä beredd att "diskutera att återinföra studentsvenskan", säger han i färsk Agenda-rapport

Tankesmedjan Agenda ger på tisdag ut en rapport om Juha Sipiläs regering och språkpolitiken. I den tar statsministern upp studentexamen: – Det har inte förts någon diskussion om att återinföra svenskan men kanske vi borde göra det.
21.3.2017 - 11.00

Susanna Ginman

Ledare: Svensk vård tryggas inte

Regeringen har avgett lagarna om vårdreformen och landskapen till riksdagen. Dessvärre har förändringar som skulle trygga vården på svenska inte gjorts.
2.3.2017 - 16.05

Hidén: Regeringspartierna gjorde fel

Professor emeritus Mikael Hidén, en av våra främsta statsförfattningsexperter, är kritisk till hur regeringspartierna agerade då riksdagen fattade beslut om vilka sjukhus som i framtiden ska ha omfattande jour. Grundlagsutskottet borde enligt Hidén ha hörts en gång till, men regeringspartierna röstade ned SFP:s förslag om det.
2.3.2017 - 15.33

Insändare: Börja med Södermans förslag

Nu har regeringen tagit ett långt steg in i det dunkla när språklagen i fortsättningen ska tolkas.
19.2.2017 - 05.50

Insändare: Stöd kampen för Vasa sjukhus

Kampanjen pågår ännu.
19.2.2017 - 05.45

Insändare: Regeringen måste ändra sig om Vasa

För att förstärka effekten av medborgarinitiativet kunde de svenska riksdagsledamöterna lämna in en lagmotion i samma syfte.
15.2.2017 - 05.55

Insändare: Politikerna kan skylla sig själva för effekterna av jourreformen

Folktinget har aldrig gjort någon insats för svensk vårdservice.
14.2.2017 - 05.40

Insändare: Kompromissen är tagen ur luften

Man kan fråga sig om tjänstemännen gjort sig skyldiga till tjänstefel.
6.2.2017 - 05.58

Insändare: Jourreformen visar att Finland är död som rättsstat

Regeringen stödde sig på Social- och hälsovårdsministeriets falska utlåtande i frågan.
5.2.2017 - 05.58

Insändare: Varken HD eller Strasbourg kunde ha formulerat sig bättre om jourreformen

Misströsta inte. Kampen fortsätter.
1.2.2017 - 05.58

Nytt försök att rädda Vasajour: Medborgarinitiativ startades i dag

Justitieministeriet har gett grönt ljus för ett medborgarinitiativ för Vasa centralsjukhus.
25.1.2017 - 15.29

Bakgrund: Jourreformen – ett sorgligt kapitel

"Varför gör de på detta viset?" frågar rumpnissarna i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter. Samma fråga har jag ställt mig åtskilliga gånger om landets regerings agerande då det gäller jourreformen, skriver Anna-Maja Henriksson. 
6.1.2017 - 20.00

Sjukvårdsdirektör: "Vasa utan fulljour är inte ett beslut grundat på fakta"

Vd:n för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Aki Lindén säger till Tankesmedjan Agenda att det bara är fråga om politik att lämna Vasa centralsjukhus utan fulljour.
5.1.2017 - 15.54

Insändare: Ett obehagligt uppvaknande för Svenskfinland

Att vara grundlagsfundamentalist är alltid att föredra framför att vara likgiltig vad gäller tolkningen av grundlagen.
31.12.2016 - 05.58

Insändare: Regeringen kunde ha valt en bättre väg

Är det för mycket begärt att landets enda centralsjukhus med färdig tvåspråkig infrastruktur finns med?
31.12.2016 - 05.55

Insändare: Inte samma rättigheter

Kan man sin historia kunde man ana sig till beslutet.
31.12.2016 - 05.50

Andersson: Regeringen går där ribban är lägst

Om det ser ut som att den svenska servicen inte kan garanteras i Seinäjoki måste frågan tas upp på nytt till behandling, säger Vänsterförbundets ordförande Li Andersson.
29.12.2016 - 17.27