Han odlar vattenmelon i Finland: "Jag hinner inte svara på alla förfrågningar"

Esa Rannikko odlade sina första vattenmeloner sommaren 1997. I dag upptar melonerna cirka 2,5 hektar av hans odlingar i Halikko utanför Salo. Den ovanligt varma sommaren har skapat en rekordstor efterfrågan på närodlad vattenmelon.
25.8.2018 - 13.09

SLC i Nyland kräver ett 100 miljoner euros krispaket

Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund i Nyland kräver ett krispaket på 100 miljoner euro för att kompensera följderna av sommarens torka.
20.8.2018 - 22.00

Lännen Media: Inget EU-stöd till torkdrabbade jordbruk

Finländska jordbruk som lider av torkan kommer inte att få hjälp från EU. Det uppger MTK:s ordförande Juha Marttila för Lännen Media.
20.8.2018 - 07.00

Ny kalkyltjänst visar utsläpp av växthusgaser

Enligt Naturresursinstitutets kalkylator har utsläppen av växthusgaser från jordbruksföretag minskat i proportion till produktionen.
14.8.2018 - 12.25

Landsbygdsverkets förskottsbetalningar ska höjas

Landsbygdsverket betalar en större andel av stöden för ekologisk växtproduktion till jordbrukarna denna höst.
9.8.2018 - 21.35

Hälften av skörden torkar bort

Så mycket som hälften av spannmålsskörden kan gå till spillo på grund av hettan i år. Kustområdena är speciellt hårt drabbade.
7.8.2018 - 15.49

"Biblisk plåga" – monstersvärmen från söder totalförstörde Thomas skörd

Den långvariga värmeböljan har fört med sig ett ovanligt fenomen som drabbar många jordbrukare hårt. Vandrande svärmar av fjärilsarten gammafly äter upp all grönska på åkrar där de slår sig ned. För Thomas Antas i Lappträsk var odlingssäsongen över i ett svep.
4.8.2018 - 10.55

Minister Leppä yrkar på stöd till torkdrabbade bönder

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) vill lyfta fram jordbrukarnas svåra situation i höstens budgetmangling.
3.8.2018 - 20.34

Spannmålsskörden förväntas bli den minsta på 2000-talet

Enligt Naturresursinstitutets beräkning blir spannmålsskörden 2,8 miljarder kilo i år.
20.7.2018 - 09.31

Insändare: Vi borde sluta peka finger på varandra i fråga om Östersjön

En jämförelse av förhållandena mellan Bottenviken och Finska viken ger en tydlig vink om att det finländska jordbruket inte ensamt klarar av att förstöra ett innanhav.
20.7.2018 - 05.55

Insändare: Försöker Esbo kringgå lagen?

SLC understryker att en konstruktiv dialog bör föras med alla intressegrupper, även markägarna, redan i planeringsprocessers initialskede.
15.6.2018 - 05.50

Ny plan ger markägare i Esbo mer jobb

Den nya generalplanen för mellersta och norra Esbo skapar oro bland jord- och skogsbrukare. Flera jord- och skogsbruksområden klassas om, vilket skulle medföra begränsningar för näringsidkandet.
11.6.2018 - 06.03

Nypotatisen i kapplöpning med studentmössan – jordgubbarna kommer före midsommar

Tjälen försenade nypotatissättningen, men värmen har bidragit positivt under växtperioden. Jordgubbarna kom däremot i gång en aning tidigare än vanligt och den första skörden väntas veckan före midsommar.
20.5.2018 - 14.54

EU-länder röstar för att förbjuda kemikalier som dödar bin

EU-länderna vill sluta använda bekämpningsmedel som är skadliga för bin utomhus. En stående kommitté med representanter från alla medlemsländer röstade på fredagen för förbudet. Finland röstade blankt.
27.4.2018 - 14.25

Birdlife sågar regeringen för förslag om jakt på kaja

Kajan ska jaktbar för att minska skador på jordbruk. I stället ska staten sluta att ersätta bönderna för skador som fåglarna gjort. Birdlife beklagar att regeringen vill lösa problem med bössan.
7.3.2018 - 14.05

Klart att söka förbindelser om ekologisk produktion

I år kan man anhålla både om nya förbindelser om ekologisk produktion och om nya förbindelser om ekologisk husdjursproduktion meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.
22.2.2018 - 18.56

Regeringen vill göra livet lättare för jordbrukarna

Regeringen vill grunda ett nytt statligt ämbetsverk för att göra livet lättare för jordbrukarna. Det nya Livsmedelsverket ska bestå av Evira, Mavi och it-enheten vid Lantmäteriet – som alla i sin tur läggs ner. Men ingen ska få sparken eller tvingas flytta.
22.2.2018 - 18.58

Ny teknik ger odlarna kontroll

En inhemsk innovation ger odlarna nya möjligheter att själv kontrollera kvaliteten på sina grödor. Det hjälper dem att optimera sitt arbete och förbättrar deras förhandlingsposition gentemot uppköparna.
11.2.2018 - 07.51

Allt färre finländare vill skala potatis

Aamulehti skriver att en tredjedel av potatiskonsumtionen i dag utgörs av processade produkter.
9.12.2017 - 16.21

Insändare: Goda kontakter med regeringen är livsviktigt för SLC

Att binda intressebevakningen till ett oppositionsparti är som att binda den till en stor sten och sätta alltsammans att flyta på ett stormigt hav.
5.12.2017 - 05.50