Slut på särbehandlingen av Jehovas vittnen

Lagen som befriar Jehovas vittnen från värnplikt ska upphävas föreslår regeringen.
20.9.2018 - 16.14

Finland trotsar FN:s människorättskommittés uppmaning kring värnplikten

Försvarsministeriets arbetsgrupps förslag om att också Jehovas vittnen ska göra värnplikt fick Vapenvägrarförbundet att haja till eftersom de kräver att alla befrias från straff. Människorättsprofessorn Martin Scheinin säger att civiltjänstens längd borde ses över och att civiltjänstlagen borde ändras.
14.7.2018 - 14.16

Jehovas vittnen kan tvingas till värnplikt

2.7.2018 - 15.03

HRW: Ryssland förföljer Jehovas vittnen

Den ryska staten bedriver en omfattande förföljelse av Jehovas vittnen i landet, enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW).
28.6.2018 - 21.31

Arbetsgrupp tar sig an Jehovas vittnens värnplikt

Försvarsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bedöma om det behövs en ändring av lagstiftningen vad gäller befrielse från värnplikten för Jehovas vittnen.
6.4.2018 - 13.24

Försvarsministern startar utredning om Jehovas vittnens särställning i värnplikten

Jehovas vittnen har varit befriade från värnplikten sedan 1980-talet. Allt fler anser att det har blivit dags att avsluta särbehandlingen.
1.3.2018 - 19.28

Tommy Westerlund

Ledare: Samma vägran – olika dom

Ingen övertygelse kan vara större, riktigare eller viktigare än någon annan. Särbehandlingen av Jehovas vittnen i fråga om värnplikt måste ses över.
26.2.2018 - 15.55

Ryssland förbjuder Jehovas vittnen – klassas som extremistorganisation

Den högsta domstolen i Ryssland har förbjudit Jehovas vittnen.
20.4.2017 - 19.40

Förening: Jehovas vittnens blodtransfusionsförbud riskerar liv

Jehovas vittnens förbud mot blodtransfusioner och andra blodprodukter som används inom hälsovården utgör en risk för medlemmarna i trossamfundet. Det uppger föreningen Uskontojen uhrien tuki (UUT).
18.11.2016 - 11.57

Jehovas vittnen firar i tidigare fängelse

23.6.2016 - 11.39

Jehovas vittnen riktar homofientlig video till småbarn

6.5.2016 - 08.06