Hård kamp i kulisserna om tågkonkurrensen

Oenighet präglade arbetet med att konkurrensutsätta persontrafiken på järnvägarna. Den ena parten presenterade konsultutredningar som visade att tågresorna blir billigare, populärare och av högre kvalitet, medan den andra partens konsulter kom till motsatta slutsatser.
9.10.2017 - 06.01

Jan-Erik Andelin

Ledare : Mycket iver, men få spår

Tågprivatiseringen ställer innovationsprocesserna på huvudet. Nu räcker det inte med att bara äska och önska hos VR.
4.10.2017 - 21.30