jakt
»

Skulle skjuta vildsvin - sköt ko

En kommunjägare i Eskilstuna som deltog i skyddsjakt på vildsvin sköt en ko av misstag. Jägaren följde efter en grupp vildsvin ner mot ett område med våtmarker och såg då vad denne trodde var ett vildsvin liggande i en lerpöl. Jägaren siktade och sköt ihjäl djuret, som visade sig vara en ko, skriver Eskilstuna-Kuriren.
26.9.2018 - 21.17

Citykaninerna är tillbaka – "Torra sommaren perfekt för dem"

Citykaninerna var ett gissel i huvudstadsregionen. Sedan slog ett virus ut stora delar av stammen. Nu gör de vilda kaninerna ändå comeback.– Den torra sommaren var perfekt för dem. Väta är kaninernas värsta fiende, säger jägaren Hannu Luoto.
25.9.2018 - 11.04

Tjuvjakt på noshörning i Sydafrika minskar

För fjärde året i rad minskar antalet noshörningar som dödas i tjuvjakt i Sydafrika, men antalet är fortfarande väldigt högt.
22.9.2018 - 13.57

Regeringen vill få unga att jaga

Regeringen vill uppmuntra ungdomar att börja jaga. Därför föreslår regeringen att jaktavgiften för personer under 18 år ska sänkas.
17.9.2018 - 18.07

Insändare: Återuppväck och stimulera intresset för säljakt genom skottpengar

Östersjösälarna har inga naturliga predatorer som kan hålla individantalet på en lämplig nivå. Därför måste vi människor ta på oss ansvaret som predatorer.
7.9.2018 - 05.55

Jakten på skogshönsfåglar inleds på måndag – jakttiderna är avsevärt längre än i fjol

På sommaren observerades kring 40 procent fler hönsfåglar än i fjol.
5.9.2018 - 16.16

Jägare saknade tillstånd både för vapen och älgjakt

Polisen, Gränsbevakningen och Forststyrelsen inspekterade älgjakten i Lappland – jägare från södra Finland misstänks för skjutvapenbrott.
3.9.2018 - 07.16

Veckans quiz: Varifrån kom fasanen?

På sensommaren och i början av hösten kommer jaktsäsongen i Finland i gång på allvar.
24.8.2018 - 10.13

Jakten på ringduvor har börjat

Jaktsäsongen för ringduva körde i gång på fredagen. Jakten är omfattande i synnerhet i södra och västra Finland.
10.8.2018 - 21.10

Endast en femtedel av jaktkvoten för gråsäl uppfylls

Sammanlagt 213 gråsälar sköts under jaktsäsongen i fjol och i år. Bytesmängden utgör endast en femtedel av Jord- och skogsbruksministeriets tillåtna jaktkvot, uppger Finlands viltcentral i ett pressmeddelande.
9.8.2018 - 15.02

Insändare: Höstjakt på sjöfågel – usel förvaltning av en viktig resurs

"I Finland går det bra att skjuta ejderhonor och ungar, eftersom vår förvaltning vägrar att ta hänsyn till ens sina egna utskrivna målsättningar."
9.8.2018 - 05.55

Fler jaktlicenser för hjortdjur

Finlands viltcentral utökar antalet jaktlicenser för hjortdjur med en fjärdedel inför höstens jaktsäsong.
7.8.2018 - 21.04

Fler hjortar får skjutas än i fjol

Finlands viltcentral har beviljat jaktlicenserna för hjortdjur för den kommande jaktperioden. Under höstens och vinterns jakter finns 54 653 jaktlicenser för älg, 44 291 för vitsvanshjort, 172 för dovhjort och 18 för skogsren.
8.8.2018 - 15.24

Fångsten av småvilt minskade i fjol – särskilt skogshönsfåglar är sällsynta

Fångsten av järpe, ripa, orre och tjäder var mindre i fjol än år 2016, meddelar Naturresursinstitutet Luke.
2.8.2018 - 07.45

Jaktkvoterna för gråsäl, östersjövikare och europeisk bäver fastställda

Jord- och skogsbruksministeriet har tagit beslut om jaktkvoterna för gråsäl, östersjövikare och europeisk bäver för jaktsäsongen 2018–2019. Kvoterna för gråsäl och östersjövikare hålls kvar på samma nivå som året innan medan kvoten för bäver höjs.
31.7.2018 - 16.16

Regeringen vill göra jaktkortet billigare för minderåriga

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att jaktvårdsavgiften sänks från 39 euro till 20 euro för personer under 18 år.
6.7.2018 - 21.21

Välbesökt vargdemonstration i Vasa: "Under den senaste vintern har vargproblemet totalt eskalerat"

På måndagskvällen fylldes Vasa torg av demonstranter som protesterade mot vargens utbredning i Österbotten. Bland talarna fanns två riksdagsledamöter, en småbarnsmamma och arrangörer från Österbottens svenska producentförbund och Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening.
11.6.2018 - 18.59

Regeringen vill slopa fridlysningen av kajor – beståndet har ökat kraftigt under de senaste decennierna

Regeringen lämnade på torsdagen ett förslag till riksdagen om att kajan inte längre ska betraktas som en fridlyst fågel. Det skulle innebära att arten inte längre berörs av naturvårdslagens bestämmelser, utan i stället omfattas av jaktlagen.
7.6.2018 - 20.34

Vargen oroar politiker – "Måste någon dö innan saker förändras?"

– Tröskeln för att få dispens att fälla vargar i Österbotten måste sänkas. Vargen hör inte hemma i bebyggelsen. Det säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson. Mikko Kärnä, Centern, menar att det verkliga antalet varg är klart större än uppgett.
7.6.2018 - 18.59

Sök dispens via nätet för höstens björnjakt

Dispensansökningarna ska lämnas in senast den 22 juni via Finlands viltcentrals elektroniska licensansökningstjänst.
4.6.2018 - 10.36