Fritjof Sahlström

I dag: Är vi värst i världen på invandrarelevers utanförskap?

Det vi uppfattar som allra viktigast, rättvis, jämlik och inkluderande bildning på hög nivå för alla, håller på att naggas i kanterna.
5.12.2019 - 06.05 Premium

Susanna Landor

Krönika: Ropen skalla, jobb åt alla – genom diskriminering!

Staten måste diskriminera mera om somaliska Ahmed, rullstolsburna Amanda och deltidssjukpensionerade Airi ska kunna få jobb. Festtalen som snurrat på repeat måste omsättas i handling, skriver HBL:s chefredaktör Susanna Landor.
30.10.2019 - 07.00 Premium

Insändare: Hur länge ska en invandrare behöva vara tacksam, när är skulden betald?

Det räcker samtidigt inte att bara sköta sig, utan man måste göra dubbelt ifrån sig, ta skiten, göra skitjobbet, det tyngsta jobbet faller alltid på den med det utländska namnet.
18.10.2019 - 05.55

Podcast: Varför flyttar finlandssvensken?

15.10.2019 - 06.00

Filmrecension: En lovsång till barndomen i ”jihadismens näste”

8.8.2019 - 15.00 Premium

Jan-Erik Andelin

Krönika: När det förhandlades i Borgå om familjelycka

Nyanländas familjenormer blir en nöt för många av oss, skriver Jan-Erik Andelin.
28.1.2019 - 07.13 Premium

Insändare: Lagen borde respekteras oberoende av härkomst

Är inte våldtäkt samma sak oberoende av våldtäktsmannens härkomst?
26.1.2019 - 05.48

Susanna Ginman

Ledare: Brott och härkomst

Blir brott ännu värre om de begås av icke-finländare? Alla är och ska vara lika inför lagen. Ett avskyvärt brott är avskyvärt oberoende av förövarens härkomst.
2.1.2019 - 16.30 Premium

Insändare: Finland har inte problem med invandring, men nog med rasism

Vi är finländare, medborgare, väljare och skattebetalare, men vi diskuteras sällan förutom i sammanhang med invandring.
9.12.2018 - 05.55

Ann-Catrin Östman

I dag: Blåvita bär

Varför plockade finländska skolbarn bär under decennierna efter kriget?
15.9.2018 - 06.05

Jens Berg

Norden: Invandrare i val är subjekt inte enbart objekt

Det krävs en stor palett av åtgärder för att öka intresset för val bland de utrikes födda. Valet i Sverige visar att det är möjligt att uppnå resultat med riktade insatser. Med tanke på den framväxande nya befolkningsstrukturen är det här en viktig demokratifråga.
12.9.2018 - 05.30

Invandrare får chansen att jobba med drömyrket

31.3.2018 - 23.50

I dag: Invandrare som företagare

I stället för nya tjänster behöver invandrare mer samarbete och nätverk med de andra entreprenörerna.
13.12.2017 - 06.05

I dag: Invandrare som företagare

I stället för nya tjänster behöver invandrare mer samarbete och nätverk med de andra entreprenörerna.
13.12.2017 - 06.05

Kulturfonden stöder företagande bland invandrare

8.9.2017 - 16.15

Anna Rotkirch

I dag: När de kommer för att hämta grannen

Hur kan en arbetsgivare öppet berätta om olaglig anställning och få full förståelse? Hur kan en stad helt sonika vägra lyda lagen?
22.4.2017 - 06.05

Anna Rotkirch

I dag: När de kommer för att hämta grannen

Hur kan en arbetsgivare öppet berätta om olaglig anställning och få full förståelse? Hur kan en stad helt sonika vägra lyda lagen?
21.4.2017 - 15.55

Sex britter gripna för misshandel av asylsökande pojke

2.4.2017 - 12.21

Förslag i Sverige: lägre lön till arbetslösa och nyanlända

6.3.2017 - 13.51

Susanna Ginman

Ledare: Äntligen en värdering som höll

Det är en stor lättnad att regeringen backar från sitt förslag om att arbetslösa invandrare ska få ett sämre stöd än andra arbetslösa.
24.11.2016 - 16.09