"Det finns inget utrymme för den arga eller kåta funkisen"

Hur skulle blivande föräldrar reagera om fosterdiagnostiken kunde förutsäga homosexualitet hos barnet? Skulle det framstå som ett godtagbart skäl att göra abort? De intellektuellt funktionshindrades kamp mot samhällets uteslutningsmekanismer ligger minst 50 år efter motsvarande feministiska och antirasistiska kamper, säger forskaren Niklas Altermark.
23.12.2017 - 06.01