22.4.2021 - 10.30

Över 40 människor drunknade på väg till Italien

16.4.2021 - 16.54

Rapport: Stora regionala skillnader i fördelningen av invandrare

13.4.2021 - 14.26

"Då man tigger på gatan är man ingenting" – för Juliana och Maria började diskrimineringen redan i skolan

8.4.2021 - 09.51 Premium

Skolgårdsantisemitism – Mirjam Katzin undersökte judefientligheten i Malmös skolor

6.4.2021 - 06.00 Premium

Nödställda migranter räddade

4.4.2021 - 08.06

Följ Lam Magoks långa kamp för att nå Europa – slavarbete var ett pris han måste betala

3.4.2021 - 15.11 Premium

Ledare

2.4.2021 - 10.30 Premium

Över 2 000 omkom 2020 i försök att nå Europa

26.3.2021 - 22.01

Tio miljoner har tvingats fly klimatkatastrofer det senaste halvåret

17.3.2021 - 13.00

Biden vill stävja ökad invandring: "Kom inte hit"

17.3.2021 - 10.45

13.3.2021 - 09.20

Migrantbåtar sjönk utanför Tunisien – 39 döda

9.3.2021 - 16.45

Finland fyllde inte sin kvotflyktingkvot i fjol

5.3.2021 - 13.05

"Viktigt att det finns reella möjligheter att välja svenska som integrationsspråk i Helsingfors"

4.3.2021 - 06.00 Premium

Räddade och saknade flyktingar utanför Libyen

28.2.2021 - 18.19

Bidenstyret presenterar invandringsreform som ska ge papperslösa en chans till medborgarskap

18.2.2021 - 15.01

Utredning: Asylsökandes ställning försämrades under regeringen Sipilä – politiken tog sikte på en miniminivå

16.2.2021 - 15.45 Premium

Finlandssvensk poesi finns översatt till kurdiska men med finskspråkig är det sämre ställt – en ny ordlista ska bygga broar mellan finska och kurdiska

16.2.2021 - 06.51 Premium

4.2.2021 - 19.06