Nya experter tar sig an luften på Kvinnokliniken

Utredningen kring inomhusluften på Kvinnokliniken fortsätter. Nu kopplas en ny myndighet in.
16.12.2017 - 06.29

Många lärare lider av inneluften i skolor

Många lärare säger att de lider av symtom som orsakas av den dåliga inneluften på deras arbetsplatser. Det visar en omfattande inneluftsundersökning som lärarfacket OAJ och Åbo universitet gjort.
31.10.2017 - 11.00

Kvinnoklinikens avlopp under lupp

17.9.2017 - 09.16

HNS: Inomhusluften vid Kvinnokliniken ok

Det finns inga större problem med inomhusluften vid Kvinnokliniken, meddelar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, och hänvisar till en färsk rapport. Flera i personalen har vittnat om att många mår dåligt av inomhusluften.
22.8.2017 - 16.54

Problem med inomhusluften också vid Kvinnokliniken

I oktober läggs Barnmorskeinstitutet i Helsingfors ned till följd av stora problem med inomhusluften. Men också vid Kvinnokliniken, som från oktober är ensam om förlossningarna i staden, rapporteras nu om problem med inomhusluften.
17.8.2017 - 19.09

Barackskolan hinner inte till skolstart

De tillfälliga byggnaderna som ska inhysa Winellska skolans lågstadieklasser på Gesterby skolcentrums gård i Kyrkslätt blir inte klara så snabbt som väntat. Byggandet av husgrunden har dragit ut på tiden.
28.7.2017 - 13.13

Renovering hjälpte inte – biblioteket i Stensvik stängs tillsvidare

Problemen med inomhusluften blev inte bättre trots att biblioteket renoverades och ventilationskanalerna rengjordes.
31.5.2017 - 15.32

Riksdagen startar grupp för inomhusluft

Gruppens mål är att de hus som byggs är friska.
4.5.2017 - 12.00

Insändare: Riskmedvetenhet nyckeln till bättre byggande

Det vore välkommet att introducera mer tillförlitlighets- och riskanalystänkande även inom byggandet och speciellt då man vid sanering kombinerar gammal och ny teknik.
18.4.2017 - 05.55

Insändare: Är fukt- och mögelskador trots allt ett ventilationsproblem?

En balanserad ventilation, där till- och frånluftflödena är lika, är inte helt lätt att åstadkomma på grund av bristfällig mätteknik.
6.4.2017 - 05.55

Insändare: Ventilationen del av den dåliga byggnadstekniken

Koldioxidhalten är ett mått på ventileringens tillräcklighet, men ingalunda en indikator på luftens renhet i övrigt.
6.4.2017 - 05.50

Insändare: Låt fackmännen komma till tals

Jag har blivit överraskad över att personer med ensidiga spetsforskarrön för det mesta kommit till tals.
6.4.2017 - 05.45

Insändare: Ventilation tar inte livet av mikrober, men håller toxinhalten låg


3.4.2017 - 05.55

Insändare: Fukt- och mögelproblem beror på dålig byggteknik, inte ventilationen

Det går inte att få mögelproblem i en byggnad med bristfällig ventilation! Inte ens fastän vi skulle ha 30 elever som intern fuktbelastning och våta kläder i klassrum och korridorer!
30.3.2017 - 05.55

Winellska skolan flyttar till modulbyggnader?

Utrymmesförvaltningen i Kyrkslätts kommun föreslår för fullmäktige att eleverna vid Winellska skolans B-del flyttas till modulbyggnader i höst.
24.1.2017 - 14.13

Insändare: Giftiga kemikalier används inte

De störande mikroberna finns gömda inne i huskonstruktionen i mineralull och fuktigt trä.
28.12.2016 - 05.50

Insändare: Det billigaste kan bli det dyraste

Byggande och en bra renovering grundar sig på kunskap om byggnadsfysik, kemi och mikrobiologi samt människans välbefinnande.
28.12.2016 - 05.45

Insändare: Giftiga kemikalier skapar mögelskolor

De finländska skolorna har en steril inomhusluft och städas dagligen med starka gifter, medan jämförelseländerna har naturlig ventilation och mindre frekvent städning.
22.12.2016 - 05.58

Kyrkslättrektor svarar: "Jag tror på en bättre luftkvalitet i huset"

Winellska skolans problem med dålig inomhusluft har dryftats mycket den senaste tiden. HBL/VN har talat med skolans rektor Kristiina Koli som ger sin syn på saken.
21.12.2016 - 05.58

Insändare: Det finländska mögelbyggandet måste stävjas

28.8.2016 - 05.50