Gunn Gestrin

Impuls: Franska författare bildar front mot konsumtionssamhället

Franska filosofer, författare och sociologer bildar nu gemensam front mot regeringspolitiken. Macron har svikit sina löften, säger de.
23.3.2020 - 06.54 Premium

Essä: Nostalgikern slutar aldrig längta – frågan är efter vad?

22.3.2020 - 06.34 Premium

Henrik Jansson

Impuls: När huden talar lyssnar jag

Men att huden är den största av dem alla har jag fått lära mig, och jag har också tvingats lära mig lyssna på den. Och försöka vara så snäll som möjligt mot den.
20.3.2020 - 06.12 Premium

Historiker om betydelsen av vinterkriget som förenare av nationen: "Viktigt med en historisk hållhake i krissituationer som denna"

20.3.2020 - 00.34

Essä: Att bli vuxen i klimatkrisens tid

18.3.2020 - 06.50 Premium

Fredrik Sonck

Krönika: Hur mycket socialist är du?

Till och med en mörkblå samlingspartist kan vara så mycket socialist att hen ser det rimliga i att äganderätten inskränks av till exempel miljölagar.
14.3.2020 - 07.05 Premium

Impuls: Smells like team spirit

Det spelar en roll hur konsumenten beter sig, det spelar en alldeles avgörande roll. Vi ska inte stöda utländska multikonglomerat om vi vill ha ett välfärdssamhälle i Finland.
13.3.2020 - 08.03 Premium

Fredrik Sonck

Impuls: Krösa-Majasyndromet föregår coronaviruset

Mänskligheten i stort lider inte (ännu) av coronaviruset. Däremot har en stor del av befolkningen drabbats av Krösa-Majasyndromet.
1.3.2020 - 06.11 Premium

Kansan taru – läs Helsingin Sanomats artikel om Kalevala

28.2.2020 - 07.40 Premium

Bortglömd lönngång funnen i parlament

27.2.2020 - 15.03

Merete Mazzarella

Impuls: Riktig empati förutsätter beredskap till handling

Man vill ha naturvetenskapliga modeller för empati. Det har att göra med allt större krav på kostnadseffektivitet inom vården och ett minskat intresse för samhälleliga och etiska aspekter.
27.2.2020 - 06.52 Premium

Kulturdebatt: Auktoritära kulturprogram kan genomföras i det tysta – om de har en röd-grön-rosa nyans

25.2.2020 - 06.35

Henrik Jansson

Impuls: Lite mänskligt spill – priset man får betala för metoo

Hur som helst har metoo ovanligt klart tydliggjort att berättelsernas kraft kan leda såväl till att förövare straffas och destruktiva mönster ifrågasätts som till att oskyldiga pekas ut och som ett resultat förlorar sina yrkesmässiga och sociala positioner.
25.2.2020 - 06.24 Premium

Aho och Laine hittade rätt

19.2.2020 - 07.45

Emilie Gardberg

Impuls: Lägg hämndlystnaden åt sidan – framför allt behövs dialog

Mera än någonsin behöver vi arbeta tillsammans och inte bevaka enbart egna intressen, skriver Emilie Gardberg efter Storbritanniens EU-utträde.
19.2.2020 - 05.55 Premium

"Vi vill förändra världen!" – aktivistiska forskare ska syna musiklivet i sömmarna för att blotta orättvisor och korrigera missförhållanden

14.2.2020 - 07.00 Premium

Essä: Ur Mellanösterns ruiner reser sig konsten som sorgearbete – och som lek

9.2.2020 - 06.28 Premium

40 lik i makaber massgrav förbryllar i Storbritannien

7.2.2020 - 22.26

Podcast: Fredrika Runeberg – mer än en tårta

5.2.2020 - 05.59

Essä: Otrohetsromanen – en tidskapsel för det rådande samhällets syn på sexualitet

2.2.2020 - 06.33 Premium