Susanna Ginman

Ledare: Svaga signaler om att slopa finskan

Nya trender i ungdomars språkstudier och språkanvändning kan innebära helt nya framtidsscenarier.
15.12.2018 - 21.00

Peter Al Fakir

Fredag med Fakir: Rätten att vara evigt ung, med eller utan pung

"Det är svårt att veta om provokatören Emile Ratelband faktiskt menar allvar, men han har ändå en poäng. Gränserna för ålder kommer att bli mer flytande i framtiden i takt med medicinska framsteg och ökande livslängd. "
15.11.2018 - 13.44

Ett tredje kön delar åsikterna: "Det är som att korrigera ett fel till ett annat"

Det finns personer som inte identifierar sig som man eller kvinna. De vill att ett tredje kön införs. Det finns stöd för det här i riksdagen, men åsikterna går isär.
6.11.2018 - 06.06

Facklitteratur: Den liberala demokratins människosyn

5.11.2018 - 10.01

Susanna Ginman

Ledare: Minoritet och majoritet med samma byggstenar

Vi som har svenska som modersmål i Finland använder samma byggstenar som de finskspråkiga när vi definierar vem vi är. Minoritetsupplevelsen kan hjälpa oss att förstå andra utsatta.
21.10.2018 - 21.00

Finsk- och svenskspråkiga tänker i stort sett lika – men minoritetsidentitet skiljer grupperna åt

Finlandssvenskarna är bara något mer värdeliberala än sina finskspråkiga landsmän och lutar något mer åt höger. I inställningen till två grupper i samhället är skillnaderna större – det gäller de asylsökande och finlandssvenskarna själva.
11.10.2018 - 10.09

Attitydundersökning: Forskare betraktas med misstänksamhet – asylsökande och finlandssvenskar delar åsikterna

Över hälften av finländarna misstänker att forskarna driver sin egen agenda i offentligheten, och bilden av medierna är inte stort bättre – nästan lika många anser att informationen i traditionella medier är vinklad och tillspetsad. Det visar tankesmedjan e2:s färska undersökning av finländarnas attityder och värderingar.
6.6.2018 - 17.33

Annika Sandlund

I dag: Dubbla identiteter

En levande tvåspråkig miljö innehåller bra mycket mera än endast två språk.
17.5.2018 - 06.05

Identitet: Familj och vänner viktigast – men också klass och kön har betydelse

Klasstillhörighet betyder mer för de övre än de lägre samhällsklasserna, medan politisk hemvist är en viktig del av identiteten för Vänsterförbundets anhängare. På det stora hela är byggstenarna för finländarnas identitet ändå ganska lika, visar en färsk utredning.
26.3.2018 - 16.51

Smärtan har lärt henne allt

Juli Apponen skrev en självbiografisk föreställning om en könskorrigeringsprocess som ledde till extrem smärta.
17.1.2018 - 07.00

Bakgrund: Skapa nordisk identitet genom utbildningssamarbete

Det är paradoxalt att man på många håll i världen förefaller hysa ett starkare intresse för vår samhällsmodell än vilket vi själva uppvisar. Det finns centra för Nordic studies på många håll i världen, medan det i Norden självt är glest mellan sådana institutioner. Vi borde kunna studera vår nordiska modell och ge undervisning om den i mycket större grad än vad som är fallet i dag, skriver Helsingfors universitets tidigare kansler Thomas Wilhelmsson.
29.11.2017 - 05.30

Insändare: Stjäl inte mitt barns identitet

Under några år som mamma till ett utlandsadopterat barn har jag bevittnat hur en långsam men fortgående stöld av mitt barns identitet pågår. Denna stöld sker inför mina ögon bit för bit utan att den som begår stölden har en aning om brottet hon utför.
8.10.2017 - 05.55

Anna-Lena Laurén

Utrikeskrönika: Sampo Terhos sovjetiska läror


14.5.2017 - 07.00

Anna Svartström

Utrikeskrönika: Minoritet i två länder?

Jag minns så väl känslan, den som infann sig när jag för första gången på egen hand hade tagit Sverigebåten (Finlandsfärjan i omvänd riktning) och steg ut på svensk mark.
7.5.2017 - 08.00

I dag: Immigration och identitet

4.5.2016 - 06.00

Nya Zeeland röstar om ny flagga – vill bli av med arvet från kolonialismen

3.3.2016 - 07.08