Minoritetsgrupper litar på Finland – mer än finländarna själva

18.12.2019 - 15.23 Premium

Ny doktorsavhandling: Sånger formar den finlandssvenska identiteten

13.12.2019 - 17.22 Premium

Podcast: Varför flyttar finlandssvensken?

15.10.2019 - 06.00

Minoriteter upplever diskriminering på arbetsmarknaden – men de flesta trivs i Finland

30.9.2019 - 11.01

Krönika: Finländare gjorde bort sig – igen

12.6.2019 - 06.55 Premium

Nicolas von Kraemer

I dag: Panikval, populism och identitetsbyggande

Det låg något parodiskt över de pinsamma och likformiga segertalen. Låt oss kalla det liberal populism.
23.4.2019 - 06.17

Peter Al Fakir

Fredag med Fakir: Att bränna dig i bastun gör dig inte finsk

Jag har mot min vilja blivit finsk. Den drabbande blåvita insikten kommer efter en smärre fadäs rörande en bastu och en nybliven akademiledamot.
21.2.2019 - 15.11 Premium

Insändare: Lyssna på dem som annars inte hörs

Användningen av sociala medier är diversifierad, vilket betyder att barn och ungdomar kommunicerar på sina plattformar och vuxna på sina.
24.1.2019 - 05.53

Susanna Ginman

Ledare: Svaga signaler om att slopa finskan

Nya trender i ungdomars språkstudier och språkanvändning kan innebära helt nya framtidsscenarier.
15.12.2018 - 21.00

Peter Al Fakir

Fredag med Fakir: Rätten att vara evigt ung, med eller utan pung

"Det är svårt att veta om provokatören Emile Ratelband faktiskt menar allvar, men han har ändå en poäng. Gränserna för ålder kommer att bli mer flytande i framtiden i takt med medicinska framsteg och ökande livslängd. "
15.11.2018 - 13.40

Ett tredje kön delar åsikterna: "Det är som att korrigera ett fel till ett annat"

6.11.2018 - 06.06

Facklitteratur: Den liberala demokratins människosyn

5.11.2018 - 10.01

Susanna Ginman

Ledare: Minoritet och majoritet med samma byggstenar

Vi som har svenska som modersmål i Finland använder samma byggstenar som de finskspråkiga när vi definierar vem vi är. Minoritetsupplevelsen kan hjälpa oss att förstå andra utsatta.
21.10.2018 - 21.00

Finsk- och svenskspråkiga tänker i stort sett lika – men minoritetsidentitet skiljer grupperna åt

11.10.2018 - 10.00

Attitydundersökning: Forskare betraktas med misstänksamhet – asylsökande och finlandssvenskar delar åsikterna

6.6.2018 - 17.33

Annika Sandlund

I dag: Dubbla identiteter

En levande tvåspråkig miljö innehåller bra mycket mera än endast två språk.
17.5.2018 - 06.05

Identitet: Familj och vänner viktigast – men också klass och kön har betydelse

23.3.2018 - 15.03

Smärtan har lärt henne allt

17.1.2018 - 07.00

Bakgrund: Skapa nordisk identitet genom utbildningssamarbete

Det är paradoxalt att man på många håll i världen förefaller hysa ett starkare intresse för vår samhällsmodell än vilket vi själva uppvisar. Det finns centra för Nordic studies på många håll i världen, medan det i Norden självt är glest mellan sådana institutioner. Vi borde kunna studera vår nordiska modell och ge undervisning om den i mycket större grad än vad som är fallet i dag, skriver Helsingfors universitets tidigare kansler Thomas Wilhelmsson.
29.11.2017 - 05.30

Insändare: Stjäl inte mitt barns identitet

Under några år som mamma till ett utlandsadopterat barn har jag bevittnat hur en långsam men fortgående stöld av mitt barns identitet pågår. Denna stöld sker inför mina ögon bit för bit utan att den som begår stölden har en aning om brottet hon utför.
8.10.2017 - 05.55