Bakgrund: Skapa nordisk identitet genom utbildningssamarbete

Det är paradoxalt att man på många håll i världen förefaller hysa ett starkare intresse för vår samhällsmodell än vilket vi själva uppvisar. Det finns centra för Nordic studies på många håll i världen, medan det i Norden självt är glest mellan sådana institutioner. Vi borde kunna studera vår nordiska modell och ge undervisning om den i mycket större grad än vad som är fallet i dag, skriver Helsingfors universitets tidigare kansler Thomas Wilhelmsson.
29.11.2017 - 05.30

Insändare: Stjäl inte mitt barns identitet

Under några år som mamma till ett utlandsadopterat barn har jag bevittnat hur en långsam men fortgående stöld av mitt barns identitet pågår. Denna stöld sker inför mina ögon bit för bit utan att den som begår stölden har en aning om brottet hon utför.
8.10.2017 - 05.55

Anna-Lena Laurén

Utrikeskrönika: Sampo Terhos sovjetiska läror


14.5.2017 - 07.00

Anna Svartström

Utrikeskrönika: Minoritet i två länder?

Jag minns så väl känslan, den som infann sig när jag för första gången på egen hand hade tagit Sverigebåten (Finlandsfärjan i omvänd riktning) och steg ut på svensk mark.
7.5.2017 - 08.00

I dag: Immigration och identitet

4.5.2016 - 06.00

Nya Zeeland röstar om ny flagga – vill bli av med arvet från kolonialismen

3.3.2016 - 07.08