Levan Akin: En kärleksförklaring på alla plan

17.10.2019 - 16.59

Insändare: Beröva inte andra rätten att älska

Borgå stift behöver också i fortsättningen en biskop som ställer den kristna kärleken till nästan framför den rådande ordningen och aktivt verkar för kyrkvigsel av samkönade par.
9.4.2019 - 05.50

Homosexualitet brott mot lagen i 70 länder

20.3.2019 - 17.01

Tv-recension: "Det är himla nice att vara gay"

20.2.2019 - 03.00 Premium

Man anmälde våldtäkt – blev själv fängslad

19.2.2019 - 09.22

insändare: Vidgade vyer skulle inte skada

Bakom mantran som "vi är bibeltroende" och "vi tar Bibeln på allvar" gömmer sig förtryckarulvarna, kamouflerade till fromma lamm.
15.2.2019 - 05.50

Insändare: Inte alls självklart att Bibeln fördömer homosexualitet

I Bibeln ser jag först och främst en mångfald som i hög grad är större än vad de flesta kristna kyrkorna i dag kan leva upp till.
15.2.2019 - 05.48 Premium

Insändare: Lyhörd bibeltolkning

Paulus uppmanar enträget de kristna att visa hänsyn mot varandra, även om de kommer till olika slutsatser om hur Bibeln skall tolkas.
12.2.2019 - 05.53

Insändare: Bibelns ord väcker anstöt

Björn Vikström tycker det är skrämmande att man återger Bibelns ord, som han kallar att bortse från "normal anständighet, medkänsla och respekt för andra människor".
10.2.2019 - 05.53

Insändare: Sodom och Gomorra?

Det är beskrivande att de som mest högljutt berättar att Bibeln fördömer homosexualitet vanligen hänvisar till berättelsen om Sodom och Gomorra.
10.2.2019 - 05.50

Tv-recension: Serien om mordet på Versace är ett fruktansvärt starkt seriemördarporträtt

9.2.2019 - 18.25 Premium

Insändare: Vågar Borgå stift och biskopen inse lägets ohållbarhet?


8.2.2019 - 05.55

Insändare: Homosexualitet är ingen sjukdom

Att godkänna sig själva som den man är borde vara rättesnöre, inte fördöma andra för vad de är.
8.2.2019 - 05.53

Insändare: Varje människa är skapad till Guds avbild

Den tid då skribenter och predikanter offentligen kunde vräka ur sig nedsättande omdömen om de homosexuella och deras livsstil bör definitivt vara förbi.
2.2.2019 - 05.50

Insändare: Kärlekens budskap bär längre

Det är trist att än en gång konstatera hur bristen på tolerans genomsyrar dessa kyrkans män.
2.2.2019 - 05.48

Insändare: Det är ju Gud som borde ha anmälts

Äktenskapet är inte instiftat av EU eller av vår riksdag utan av Gud i skapelsen.
1.2.2019 - 05.50

Insändare: Sluta slå folk med Bibeln

Ni alla borde skämmas. Ni beter er så illa mot era medmänniskor.
26.1.2019 - 05.45

Insändare: Folkkyrkan en inflammerad böld redo för punktering

Så fullblodsateist jag är önskar jag att Finlands folkkyrka brydde sig mer om mänsklighet och kärlek individer emellan.
25.1.2019 - 05.55

Insändare: Mosebokens uppmaning är redan uppfylld

Den bibliska homofobiska avskyn måste härröra från upphovspersonernas egen livsåskådning, deras syn på vad som var acceptabelt i samhället.
25.1.2019 - 05.50

Insändare: Är Bibelns fördömande bindande för alla tider?

Den senaste svenska bibelöversättningens formulering kan inte utnyttjas för att fördöma en hel kategori människor med en viss sexuell läggning.
20.1.2019 - 05.50