Nästan sjuttio högskolor och organisationer efterlyser satsningar på vetenskap

Alla universitet och yrkeshögskolor i Finland har undertecknat ett ställningstagande där de kräver satsningar på utbildning, forskning och innovationer.
12.3.2019 - 06.00

Uutissuomalainen: Högskolor gör det svårare för utländska studerande att få stipendier

En enkät som Uutissuomalainen gjort visar att många högskolor redan har skärpt, eller kommer att skärpa kriterierna för stipendier som ska täcka de läsårsavgifter som studerande från utlandet måste betala.
18.2.2019 - 13.24

Insändare: Värna om fortsatta möjligheter på svenska

Jag är naturligtvis medveten om de insatser som olika högskolor och universitet i Helsingfors gör för utbildning och forskning på svenska.
18.2.2019 - 05.48

Lång matematik väger tyngre än religion för att bli präst – eller språk för språkläraren

Betygen i studentexamen blir mycket viktiga vid antagningen till universiteten och högskolorna 2020. Allra mest poäng får man för studentbetyget i lång matematik – oberoende av studieinriktning.
17.2.2019 - 07.00 Premium

Insändare: Högskoleutbildning på svenska

De svensk- och tvåspråkiga högskolornas gemensamma mission är att utbilda experter, som kan fungera i samhället och erbjuda sakkunskap på kundernas modersmål.
14.2.2019 - 05.53

Insändare: Slopa läsårsavgifterna!

För Finland var utbildningens avgiftsfrihet länge en konkurrensfördel på den internationella utbildningsmarknaden – en fördel som nu gått förlorad.
30.11.2018 - 05.55

Magma analyserar den svenskspråkiga högskoleutbildningen

Syftet är att producera en rapport med relevans in på 2030-talet.
11.10.2018 - 17.23

HBL guidar: Så förändras antagningen till högskolor

Om två år är det studentexamen som är viktigast då du ansöker om en studieplats vid en högskola. För dem som inte har ett tillräckligt bra betyg ska det ändå finnas andra vägar att komma in på utbildningen. HBL förklarar reformen.
28.6.2018 - 08.00

Så här poängsätts ditt betyg

Vill du läsa ekonomi eller rättsvetenskap på universitetet? Då har du kanske inte så stor nytta av ditt betyg i samhällslära.
28.6.2018 - 07.55

Finlands Akademi delade ut 50 miljoner i bidrag till universiteten – Aalto och HU är de stora vinnarna

Finlands Akademi vill stärka universitetens profilering och delade ut totalt 50 miljoner euro till tolv universitet.
24.5.2018 - 12.38

Högskolorna i Finland får beröm av utländska studerande – Hälften tänker stanna kvar efter avlagd examen

Ungefär 50 procent av utlänningarna som studerar för sista året i Finland planerar att antingen bli kvar och jobba eller rikta in sig på fortsatta studier efter att de fått sin examen.
22.5.2018 - 14.00

Hankenanställda varslar om strejk

Först varslade universitetssektorn om strejk vid Helsingfors universitet. Nu kan arbetskonflikten sprida sig till andra högskolor.
20.2.2018 - 13.09

Amerikansk mecenat lovar miljondonation till Sibelius-Akademin

Marvin Suomi förbinder sig att donera en dollar för varje euro som musikhögskolan skrapar ihop.
5.12.2017 - 06.00

Förstagångskvoterna försvårar studieval – finlandssvenskar söker sig allt oftare till Sverige

Högskolornas obligatoriska kvoter för förstagångssökande har fått de sökande att överväga vilka utbildningar de ska satsa på med större omsorg än tidigare.
14.8.2017 - 19.16

Svårt att komma in på Arcada och HU

Var tredje som sökt en studieplats på Åbo Akademi antogs i vårens ansökan. Var fjärde som sökte till Hanken kom in, medan 16 procent av dem som sökte till Helsingfors universitet eller Arcada fick en plats.
29.6.2017 - 18.13

Mirjam Kalland

I dag: Engelska sjukan

I dag handlar engelska sjukan om bristande insikter i utbildningspolitikens konsekvenser.
7.6.2017 - 15.30

Rekordmånga studenter avstängda för fusk i Sverige

Allt fler studenter stängs av för fusk på universitet och högskolor runt om i Sverige. På tre år har antalet avstängningar på lärosätena som TT granskat ökat med 37,5 procent.
6.6.2017 - 18.31

Förslag: Yrkesutbildning ska öppna för högskolestudier

Även en yrkesutbildning ska öppna portarna till högskolevärlden. Det här föreslår en arbetsgrupp som tillsatts av Undervisnings- och kulturministeriet. I nuläget ger endast studentexamen poäng i inträdesförhören.
3.5.2017 - 12.29

FSF: Många skyr avgiftsbelagd högskoleundervisning

Finlands studentkårers förbund (FSF) anser att en terminsavgift skulle leda till att allt färre vågar söka sig till högskoleutbildning.
31.3.2017 - 16.25

Aktia donerar ansenlig summa till universitet

Aktia Bank Abp donerar en halv miljon euro till universitet och högskolor inom sitt verksamhetsområde.
24.3.2017 - 15.00